Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Europees recht en beleid decentraal
Wetgeving inzake tol- en milieuzones stroomlijnen en kennis over duurzame mobiliteit toegankelijker maken, dat zijn enkele aanbevelingen van het partnerschap stedelijke mobiliteit. Het partnerschap maakt deel uit van de Urban Agenda for the EU (UAEU). 
Lees meer
Klimaat en Milieu
Op 25 maart presenteerde de Europese Commissie haar actieplan voor meer biologische landbouw tegen 2030. Het nieuwe actieplan moet de productie en consumptie van biologische producten stimuleren en meer aandacht creëren voor de verduurzaming van de sector. 
Lees meer
Aanbesteden
Collusie, ook bekend als kartelvorming – door ondernemingen die deelnemen aan aanbestedingen – blijft vaak onopgemerkt en kan de aanbestedende (decentrale) overheid veel geld kosten. Dat constateert de Europese Commissie in een recent gepubliceerde mededeling. 
Lees meer
Brexit
Op 15 maart heeft de Europese Commissie een aanmaningsbrief verstuurd naar het VK wegens het niet nakomen van de afspraken in het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland. Het VK heeft namelijk aangegeven dat het eenzijdig de ‘respijtperiode’ wil verlengen.
Lees meer
Informatiemaatschappij
De Raad van de Europese Unie heeft conclusies over de cybersecuritystrategie voor het digitale decennium gepubliceerd. In de conclusies worden belangrijke actiepunten genoemd om EU-burgers en bedrijven te beschermen tegen cyberdreigingen en veilige informatiesystemen te bevorderen. 
Lees meer

Alert

Jaarlijkse rapportageverplichting 
Decentrale overheden die in 2020 aangemelde of vrijgestelde steun hebben verleend, moeten rekening houden met de rapportageverplichting aan de Europese Commissie. Door wijzigingen in het notificatiesysteem is er bij de Commissie vertraging ontstaan, waardoor op dit moment onduidelijkheid over het proces bestaat. Wij stellen u op de hoogte zodra wij hierover bericht van de Europese Commissie ontvangen. Om te voorkomen dat de uitgaven van 2020 te laat worden gemeld, worden decentrale overheden geadviseerd om alvast te beginnen met het verzamelen van de gegevens. Binnenkort volgt een bericht met nadere informatie over de jaarlijkse rapportageverplichting. Meer informatie over de staatssteunrapportage vindt u op de website van Kenniscentrum Europa decentraal. 

Raadplegingen en oproepen

Klimaat en Milieu
De EC vraagt feedback op voorgenomen maatregelen omtrent het initiatief inzake de productie van duurzame producten. Met dit voorstel wil de Commissie toekomstige producten op de Europese markt geschikt maken voor een klimaat neutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie.
Lees meer
April
1 april | Raadpleging herziening richtlijn zwemwaterkwaliteit | Milieu
5 april | Raadpleging routekaart algemene groepsvrijstellingsverordening | Staatssteun
12 april | Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden | Milieu
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
16 april | Consultatie over het nieuwe Interreg programma 2021-2027 | Regionaal beleid en fondsen
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Mei
1 mei | Raadpleging methaanlekkage energiesector | Milieu
5 mei | Raadpleging TEN-T | Transport

Uit de praktijk

Staatssteun
Binnen de gemeente zijn wij bezig met het opzetten van een compensatieregeling op basis waarvan ondernemingen, die zijn getroffen door de coronacrisis, een subsidie in de vorm van een lening kunnen aanvragen. Wij kennen de Tijdelijke kaderregeling van de Europese Commissie inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie naar aanleiding van de coronacrisis, maar zien bij veel andere gemeenten een compensatieregeling waarbij steun wordt verleend op basis van de de-minimisverordening. Wat zijn zaken waar wij rekening mee moeten houden wanneer we de compensatieregeling willen baseren op de Tijdelijke kaderregeling staatssteun of op grond van de de-minimisverordening?
Bekijk het antwoord

Agenda

13 april | Informatiebijeenkomst SDG: redactiemodel | Informatiemaatschappij 
 
De Single Digital Gateway wordt de Europese toegangspoort die Europeanen toegang gaat geven tot informatie en procedures. Een aantal diensten moet volledig digitaal beschikbaar worden gesteld voor grensoverschrijdend verkeer binnen de EU. Ter voorbereiding organiseren het IPO en de Unie een verdiepende informatiebijeenkomst rondom het redactiemodel. Er zal onder andere worden ingegaan op de kwaliteitseisen die de SDG verordening stelt, maar ook op welke punten de decentrale overheden en de nationale portalen de samenwerking zullen opzoeken om de optimale klantreis voor de gebruiker te creëren. 
 
De bijeenkomst is gericht op medewerkers van de provincies en waterschappen. Aanmelden om online deel te kunnen nemen kan via: sdg@kvk.nl. Meer informatie over de bijeenkomst vindt u via 
Pleio
Maart
31 maart | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | Horizon Europe

April
7 april | Info Day European Public Sector Award (EPSA) 2021 | Europees beleid

Mei
20-21 mei | European Maritime Day | Maritieme zaken

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands