Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Mobiliteit
De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de Connecting Europe Facility. Dit is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte investeringen in (digitale) infrastructuur op Europees niveau. 
Lees meer
Klimaat en Milieu
De werkgroep ‛Green Deal Going Local’ heeft haar routekaart voor de Europese Green Deal gepresenteerd. Het realiseren van klimaatneutraliteit en het behalen van doelstellingen van de Green Deal vergt veel inspanning van decentrale overheden en vraagt daarom om een gecoördineerde aanpak van het CvdR. 
Lees meer
Europees Comité van de Regio's
Op 16, 17 en 18 maart vond de 143e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s plaats. Leden van de Nederlandse delegatie spraken over het EU handelsbeleid en het Herstelplan Europa. Ook werd er aandacht besteed aan de Conferentie over de toekomst van Europa.
Lees meer
Informatiemaatschappij
De European Data Protection Board (EDPB) heeft het werkprogramma voor 2021-2022 gepubliceerd. In het werkprogramma staan vier focuspunten, waaronder het streven van de EDPB naar een consistente toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Lees meer
Vacatures
Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als ‘nationaal expert’. De nieuwste vacatures worden maandelijks in de Europese Ster gepubliceerd. Onderstaande vacatures hebben als deadline 26 april en 25 mei 2021.
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Regionaal beleid en fondsen
Na meer dan 16 maanden discussiëren zijn de 29 partnerstaten (de 27 Europese lidstaten samen met Noorwegen en Zwitserland) tot een akkoord gekomen over de conceptversie van het programma voor Europese territoriale samenwerking (Interreg) 2021-2027. Decentrale overheden kunnen nu feedback geven op het programma.
Lees meer
April
1 april | Raadpleging herziening richtlijn zwemwaterkwaliteit | Milieu
5 april | Raadpleging routekaart algemene groepsvrijstellingsverordening | Staatssteun
12 april | Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden | Milieu
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
16 april | Consultatie over het nieuwe Interreg programma 2021-2027 | Regionaal beleid en fondsen
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Mei
1 mei | Raadpleging methaanlekkage energiesector | Milieu
5 mei | Raadpleging TEN-T | Transport

Uit de praktijk

Aanbesteden
Onze gemeente wil een bedrijventerrein ontwikkelen op een stuk grond dat bijna volledig in handen is van één ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar wil alles zelf realiseren en de openbare delen (ook daarna) niet aan de gemeente overdragen. Uit verschillende handleidingen over gebiedsontwikkeling blijkt dat het openbaar gebied in principe Europees aanbesteed moet worden, ondanks het particuliere eigendom. Kan een eigenaar bij zelfrealisatie gedwongen worden tot aanbesteden?
Bekijk het antwoord

Agenda

Maart
25 maart | Climate, Energy and Mobility | Horizon Europe
26 maart | Inland ports boosting green and circular mobility transition | Mobiliteit
31 maart | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | Horizon Europe

Mei
20-21 mei | European Maritime Day | Maritieme zaken

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands