Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Europees klimaatpakket ‘Fit for 55%’ gepresenteerd
De uitstoot van broeikasgassen moet in 2030 met 55% omlaag ten opzichte van het niveau van 1990. Het Fit for 55 pakket bestaat uit tien wetsvoorstellen, die moeten zorgen voor de realisatie van de doelstellingen van de Green Deal.
Lees meer
Duurzaamheid: Energie-efficiëntie
Het energieverbuik in de Europese Unie moet naar beneden. Daarom stelt de Europese Commissie een nieuwe doelstelling voor energie-efficiëntie voor. Dit heeft voor decentrale overheden gevolgen voor het aanbesteden van opdrachten, het verlenen van vergunningen en het renoveren van gebouwen.
Lees meer
Hernieuwbare Energie
De bestaande Richtlijn hernieuwbare energie (REDII) gaat niet ver genoeg om aan de ambitieuzere doelstellingen van de Green Deal te voldoen. Daarom komt de Commissie met een voorstel voor een nieuwe Richtlijn in haar ‘Fit for 55’-pakket.
Lees meer
Klimaat: Emissiehandel
De Europese Commissie wil het aantal verhandelbare emissierechten in de EU omlaag brengen, de regelgeving voor uitstoot van landgebruik aanscherpen en tevens de reductiedoelstellingen per lidstaat wijzigen.
Lees meer
Duurzaamheid: Bossen
Bossen dragen bij aan de netto-verwijdering van broeikasgassen en zijn daarom een belangrijk onderdeel van de Europese klimaatambities. Het doel is om in 2030 minstens drie miljard extra bomen in de EU te planten.
Lees meer
Duurzaamheid: Mobiliteit
Toenemend gebruik van elektrische auto’s en voertuigen op waterstof vraagt om een goede oplaad- en tankinfrastructuur. De Europese Commissie publiceert een algemeen kader voor de noodzakelijke uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU.
Lees meer
Duurzaamheid: Financiering 
De nieuwe strategie voor duurzame financiering biedt een routekaart met acties om particuliere investeringen in duurzame projecten en activiteiten te verhogen, geheel in lijn met de Europese Green Deal. Ook is er een nieuwe standaard gepresenteerd voor groene obligaties. 
Lees meer
Twee vacatures voor Communicatieadviseurs
Europese regels in duidelijke taal! Wil jij helpen Europa dichterbij de Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen te brengen? Solliciteer dan voor 29 augustus bij Kenniscentrum Europa decentraal in Den Haag of bij het HNP in Brussel

Raadplegingen

Stedelijke mobiliteit
De Europese Commissie wil milieuvervuiling en files verminderen. Het nieuwe kader stedelijke mobiliteit moeten lidstaten ondersteunen met het ontwikkelen van veilige, toegankelijke, inclusieve, betaalbare, slimme, veerkrachtige en emissievrije stedelijke vervoerssystemen te ontwikkelen.
Lees meer
Augustus
2 augustus | Raadpleging Ontwerprichtsnoeren klimaat-, energie-, en milieusteun | Staatssteun
4 augustus | Raadpleging EU-strategie voor duurzaam textiel | Milieu
23 augustus | Raadpleging duurzaam ontwerp mobiele telefoons en tablets | Interne markt
31 augustus | Raapleging Europese digitale identiteit | Informatiemaatschappij 

September
2 september | Raapleging digitale beginselen | Informatiemaatschappij 
23 september | Raadpleging Stedelijke mobiliteit | Vervoer

Praktijkvraag

Klimaat
Wij lazen onlangs in een uitspraak van de Raad van State dat er een plan-milieueffectrapport moet worden gemaakt over de normen die gelden bij de bouw van windturbines. Wat betekent deze uitspraak nu voor decentrale overheden?
Lees verder

Agenda

Zomersluiting
De Helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal, het Coördinatiepunt Staatssteun en Europese Ster zijn de komende weken gesloten voor de zomervakantie. Kennisgevingen van staatssteun moeten vóór 2 augustus worden doorgegeven.  
Lees meer
Augustus
26 juli - 22 augustus | Zomersluiting Helpdesk KED
2 - 20 augustus | Zomersluiting Coördinatiepunt Staatssteun 
26 juli - 1 september | Geen Nieuwsbrief Europese Ster

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: t.vandervalk@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands