Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Regionaal beleid en fondsen
De Raad van de EU heeft het wetgevingspakket inzake de cohesiefondsen goedgekeurd. Als onderdeel van het Meerjarig Financieel Kader wordt hiermee de komende zeven jaar €330 miljard vrijgemaakt voor regionale en lokale projecten die de economische ongelijkheid in de EU moeten verminderen. 
Lees meer
Informatiemaatschappij
De Commissie heeft in de vorm van een visie, streefcijfers en trajecten haar nieuwe koers voor een succesvolle digitale transformatie in Europa tegen 2030 gepresenteerd. Deze transformatie is van belang voor de overgang naar een klimaatneutrale, circulaire en veerkrachtige economie.
Lees meer
Europees beleid
De Raad van de Europese Unie heeft ingestemd met de Gezamenlijke Verklaring voor de Conferentie over de Toekomst van Europa. Met de Conferentie over de Toekomst van Europa wil de Europese Unie (EU) de burgerparticipatie vergroten en daarmee een veerkrachtiger Europa creëren. 
Lees meer
Betere regelgeving
EU wetgeving vereenvoudigen en moderniseren, dat is het doel van de Commissie met het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT). Om dit te bereiken heeft de Commissie het Fit for Future-platform in het leven geroepen. Het platform heeft nu 15 initiatieven geselecteerd. 
Lees meer
Regionaal beleid en fondsen
Vanaf aankomend voorjaar kunnen Nederlandse ondernemers en onderzoekers voorstellen indienen bij de Commissie voor cofinanciering van onderzoeksprojecten op het gebied van digitalisering, zorg, mobiliteit en energietransitie. Horizon Europe stelt hiervoor 95,5 miljard euro ter beschikking.
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Klimaat en energie
De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over haar routekaart voor de herziening van de EU-richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPBD). De herziening van de EPBD is gericht op bepalingen van belang om energierenovatie van gebouwen te stimuleren.
Lees meer
Milieu
De Europese Commissie vraagt feedback voor de herziening van de EU-regels omtrent zwemwaterkwaliteit. Bij dit initiatief wordt onderzocht of de geactualiseerde regels ter aanvulling van de nationale inspanningen de volksgezondheid en de waterkwaliteit ten goede zijn gekomen en of de bestaande regels moeten worden verbeterd en gemoderniseerd.
Lees meer
Staatssteun
De Commissie heeft een raadpleging geopend inzake de Routekaart voor het aanpassen van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Door deze aanpassingen sluit de AGVV beter aan op de beleidsprioriteiten van de Green Deal en de industriële en digitale strategieën.
Lees meer
Maart
22 maart | 2020 CEF Transport MAP call | Transport
22 maart | Raadpleging herziening EU-richtlijn EPBD | Klimaat en energie

April
1 april | Raadpleging herziening richtlijn zwemwaterkwaliteit | Milieu
5 april | Raadpleging routekaart algemene groepsvrijstellingsverordening | Staatssteun
12 april | Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden | Milieu
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Mei
1 mei | Raadpleging methaanlekkage energiesector | Milieu
5 mei | Raadpleging TEN-T | Transport

Uit de praktijk

Aanbesteden
Onze gemeente wil voorzien in een collectieve zorgverzekering voor mensen met een minimum inkomen. Het idee is dat minima via de gemeente gebruik kunnen maken van een collectieve zorgverzekering tegen gunstige voorwaarden. Moet de gemeente bij het maken van dergelijke afspraken met een zorgverzekeraar rekening houden met de Europese aanbestedingsregels?
Bekijk het antwoord

Agenda

18 maart | Infosessie InvestEU | Regionaal beleid en fondsen

InvestEU is het Europese investeringsprogramma dat als doel heeft investeringen in Europa te stimuleren, het herstel na de coronacrisis te ondersteunen en de economie voor te bereiden op de toekomst. De extra investeringen, voortkomend uit dit programma, worden verdeeld over vier beleidsterreinen: infrastructuur; onderzoek, innovatie en digitalisering; het mkb; en sociale investeringen en vaardigheden. 

Lokale en regionale overheden zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de overheidsinvesteringen in de EU. Steden en regio’s treden niet alleen op als investeerders, maar zijn ook betrokken als investeringspartners, planners, regelgevers en facilitators. Het programma is inmiddels goedgekeurd en gaat bijna van start, daarom wordt er op 18 maart door de Europese Commissie een online
openingsevenement georganiseerd. Tijdens het evenement kunt u meer te weten komen over het programma, de advieshub en het portaal.  
Maart
17 maart | Cursus Strategisch Inkopen | Aanbesteden
18 maart | Webinar Green Deal and Urban Agenda | Klimaat en Agenda Stad
19 maart | Digital Day 2021 | Informatiemaatschappij
25 maart | Climate, Energy and Mobility | Horizon Europe
26 maart | Inland ports boosting green and circular mobility transition | Mobiliteit
31 maart | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | Horizon Europe

Mei
20-21 mei | European Maritime Day | Maritieme zaken

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands