Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Klimaat
Bouwen aan een klimaatveerkrachtige toekomst, dat is de visie die de Europese Commissie uitdraagt in de nieuwe klimaatadaptatiestrategie. In deze strategie wordt geschetst hoe de EU zich kan voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering.
Lees meer
Staatssteun
Vorig jaar is er een stijging van het aantal kennisgevingen door Nederlandse decentrale overheden genoteerd ten opzichte van het jaar daarvoor. Decentrale overheden hebben in 2020 in totaal 255 steunmaatregelen kennisgegeven bij de Europese Commissie om geoorloofd staatssteun te verstrekken. 
Lees meer
Informatiemaatschappij
De Raad van State heeft een advies uitgebracht over het wetsvoorstel betreffende de implementatie van de richtlijnen verkoop van goederen en levering van digitale inhoud & digitale diensten. In het advies staat onder andere dat er behoefte is aan verduidelijking over het betalen met persoonsgegevens.
Lees meer
Klimaat
Het bewerkstelligen van een groene economische transitie, de vernieuwing van handelsregels en het zekerstellen van Europese waarden in toekomstige handelsovereenkomsten, dat zijn de kerndoelstellingen van het nieuwe EU-handelsbeleid. Hierbij vormt duurzaamheid een belangrijk component. 
Lees meer
Europees beleid en fondsen
De inschrijvingen voor de RegioStars Awards 2021 zijn geopend. De thema’s van dit jaar zijn: digitalisering, duurzaamheid, rechtvaardigheid, stedelijke ontwikkeling en groene mobiliteit. Gemeenten, provincies en waterschappen worden aangemoedigd hun projecten aan te melden.
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Maart
5 maart | Evaluatie gebruik van zuiveringsslib in de landbouw | Milieu
9 maart | Raadpleging EU-afzetbevorderingsbeleid agrovoedingsproducten | Milieu
9 maart | Raadpleging routekaart Europa’s digitale doelstellingen 2030 | Digitalisering
11 maart | Oproep voorstellen b-solutions programma | GROS
14 maart | toekomstvisie voor grensregio’s | GROS
22 maart | 2020 CEF Transport MAP call | Transport

April
12 april | Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden | Milieu
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Mei
1 mei | Raadpleging methaanlekkage energiesector | Milieu
5 mei | Raadpleging TEN-T | Transport

Uit de praktijk

Mededinging
De gemeente overweegt om camperplaatsen aan te bieden op een terrein, dat in eigendom van de gemeente is. Moeten wij bij het aanbieden van camperplaatsen nog rekening houden met het Europees recht (met name het mededingingsrecht)? 
Bekijk het antwoord

Agenda

Maart
3 maart | How smart is your food? | Agrofood
4 maart | Horizon Europe Kick-off online event | Horizon Europe
17 maart | Cursus Strategisch Inkopen | Aanbesteden
18 maart | Webinar Green Deal and Urban Agenda | Klimaat en Agenda Stad
25 maart | Climate, Energy and Mobility | Horizon Europe
31 maart | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | Horizon Europe

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands