Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Aanbesteden
Er komt een verplichte klachtenregeling bij aanbestedende diensten om de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren. Dit is één van de uitwerkingen van het voorgestelde maatregelenpakket voor verbeterde rechtsbescherming bij aanbesteden. 
Lees meer
Staatssteun
Op een Noordwijks bedrijventerrein wordt binnenkort een volwaardige ruimtevaartcampus gerealiseerd. De campus positioneert zich als een Europese Space Hub in de internationale ruimtevaartsector en de sectoren die baat kunnen hebben bij op ruimtevaart gebaseerde oplossingen.
Lees meer
Staatssteun
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een staatssteunmelding ingediend bij de Europese Commissie. Het gaat om een steunpakket voor Nederlandse dierentuinen naar aanleiding van de coronacrisis ter waarde van €38,7 miljoen. De Commissie keurt de staatssteunmelding goed. 
Lees meer
Informatiemaatschappij
De European Data Protection Supervisor (EDPS) heeft twee opinies gepubliceerd over de conceptvoorstellen voor de Digital Services Act en de Digital Markets Act. De EDPS verwelkomt beide voorstellen, maar ziet ook verbeterpunten en kansen voor een betere samenwerking tussen de verschillende autoriteiten.
Lees meer
Informatiemaatschappij
De Europese Commissie heeft een evaluatie gepubliceerd over de Aanbeveling digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring. Hierin concludeert de Commissie dat de aanbeveling heeft bijgedragen aan de toename van de digitalisering van cultureel erfgoed in Europa. 
Lees meer
Comité van de Regio's 
Afgelopen week waren er twee commissie vergaderingen van het Europees Comité van de Regio’s. Op dinsdag 16 februari vergaderde de CIVEX-commissie en op woensdag 17 februari de SEDEC-commissie.
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Milieu
De Europese Commissie vraagt feedback op voorgenomen maatregelen omtrent het EU-afzetbevorderingsbeleid van agrovoedingsproducten. Het afzetbevorderingsbeleid is aan herziening toe om beter aan te sluiten op de doelstellingen van de Green Deal.
Lees meer
Digitalisering
De Commissie vraagt feedback over Europa’s digitale decennium en de doelstellingen voor 2030. Dit initiatief schetst wat een succesvolle digitale transformatie in aanloop naar 2030 betekent voor Europeanen, op basis van het voorstel om een gemeenschappelijk digitaal plan te ontwikkelen voor 2030.
Lees meer
Maart
2 maart | Richtlijn ter vermindering van breedbandkosten | Informatiemaatschappij
5 maart | Evaluatie gebruik van zuiveringsslib in de landbouw | Milieu
9 maart | Raadpleging EU-afzetbevorderingsbeleid agrovoedingsproducten | Milieu
9 maart | Raadpleging routekaart Europa’s digitale doelstellingen 2030 | Digitalisering
11 maart | Oproep voorstellen b-solutions programma | GROS
14 maart | toekomstvisie voor grensregio’s | GROS
22 maart | 2020 CEF Transport MAP call | Transport

April
12 april | Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden | Milieu
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Mei
1 mei | Raadpleging methaanlekkage energiesector | Milieu
5 mei | Raadpleging TEN-T | Transport

EUrrest

Aanbesteden
Kan een ondernemer verplicht worden om op eigen initiatief het bewijs te leveren van de maatregelen die hij heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen?
Bekijk de uitspraak

Agenda

Februari
23-26 februari | EU Industry Days | Economie

Maart
3 maart | How smart is your food? | Agrofood
4 maart | Horizon Europe Kick-off online event | Horizon Europe
17 maart | Cursus Strategisch Inkopen | Aanbesteden
18 maart | Webinar Green Deal and Urban Agenda | Klimaat en Agenda Stad
25 maart | Climate, Energy and Mobility | Horizon Europe
31 maart | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | Horizon Europe

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands