Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Meerjarig Financieel Kader
In de impasse rond het MFK is nog geen doorbraak bereikt. Aan het MFK voor de periode 2021-2027 wordt de eis verbonden dat lidstaten de rechtsstaat respecteren. Polen en Hongarije zijn het niet eens met deze eis en zijn daarom van plan geen goedkeuring te geven aan het nieuwe MFK. 
Lees meer
Klimaat en Milieu
De Europese Commissie keurt een investeringspakket van meer dan € 280 miljoen voor meer dan 120 nieuwe LIFE-programmaprojecten goed. Het geld is toegewezen aan projecten op het gebied van milieu en hulpbronnenefficiëntie, natuur en biodiversiteit, en milieubeheer en -informatie. 
Grensoverschrijdende samenwerking
In de grensregio’s kreeg de nationale aanpak van de coronacrisis veelal voorrang op grensoverschrijdende samenwerking. Dit blijkt uit de Grenseffectenrapportage 2020 die het Institute for Transnational and Euregional Crossborder Cooperation and Mobility naar buiten bracht. 
Klimaat en Milieu
De Europese Commissie heeft de EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie gepresenteerd. De strategie moet eraan bijdragen dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is en de doelstelling haalt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen in vergelijking met 1990.

Raadplegingen en oproepen

Landbouw en plattelandsontwikkeling
Hoe blijven landelijke gebieden leefbaar tegen de achtergrond van bevolkingskrimp en steeds minder voorzieningen? De Europese Commissie houdt een consultatie over de toekomst van plattelandsgebieden. Het gaat over de langetermijnvisie voor landelijke gebieden.
Lees meer
2020
26 november | Raadpleging emissiehandelssysteem | Energie
26 november | Raadpleging Effort Sharing Regulation | Energie
26 november | Raadpleging landgebruik en bosbouw | Energie
26 november | Raadpleging biodiversiteit | Milieu
27 november | Raadpleging actieplan biologische landbouw | Landbouw
30 november | Raadpleging langetermijnvisie plattelandsgebieden | Plattelandsontwikkeling
3 december | Raadpleging groene claims | Milieu
4 december | Raadpleging EU-bosstrategie | Milieu
10 december | Raadpleging EU-bodemstrategie | Milieu
10 december | Raadpleging modelcontracten doorgifte van gegevens aan derde landen | Informatiemaatschappij

2021
5 januari | Evaluatie EU-staatssteunregels breedbandnetwerken | Staatssteun
6 januari | Feedback herziening Verpakkingsrichtlijn | Milieu
26 januari | Oproep indienen voorstellen Green Deal | Klimaat
2 februari | Raadpleging Richtlijn Intelligent Transportsystemen (ITS) | Transport

Alert

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer kennis vergaren over de inkoop van de Jeugdwet en de Wmo? Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein biedt online lesmodules aan waarmee u uw kennis kunt opfrissen of verdiepen. Meer informatie en aanmelden kan via de website van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Uit de praktijk

Brexit
Wat zijn de verblijfsrechten van burgers van het Verenigd Koninkrijk in een Nederlandse gemeente na de Brexit?
Bekijk het antwoord

EUrrest

Dienstenrichtlijn
Is het hanteren van een vergunningsplicht voor kortstondige verhuur in overeenstemming met de dienstenrichtlijn?
Bekijk het antwoord

Agenda

Mobiliteit
Van 30 november tot en met 3 december vindt de Europese POLIS conferentie over duurzame en innovatieve mobiliteit in steden en regio’s volledig online plaats. De Regio Arnhem-Nijmegen is dit jaar co-host en organiseert het congres samen met de provincie Gelderland en Polis.
Lees meer
November
23-27 november | European Hydrogen Week | Duurzaamheid
23 november - 3 december | POLIS conferentie | Duurzaamheid
27 november | Webinar: KNW Najaarsevent 2020 | Duurzaamheid

December
17 december | Webinar: water in de circulaire economie, hoe nu verder? | Duurzaamheid

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands