Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Europees beleid
In aanloop naar het algemeen debat van de Tweede Kamer over de EU is onlangs de Staat van de Europese Unie 2021 gepubliceerd door het demissionair kabinet Rutte-III. Hierin reageert het kabinet op het werkprogramma van de Europese Commissie. 
Lees meer
Europees beleid
De #CohesionAlliance roept EU-lidstaten op om samen te werken met decentrale overheden bij het ontwerp, de uitvoering en beheer van herstel- en veerkrachtplannen. De Alliantie dringt er bij nationale parlementen op aan het besluit over eigen middelen te ratificeren, zodat de EC leningen kan aangaan.
Lees meer
Dienstenrichtlijn
De Wet toeristische verhuur stelt gemeenten in staat regels op te leggen aan verhuurdersplatforms, zoals Airbnb en Booking.com. Nederland heeft succesvol de notificatieprocedure op grond van de Richtlijn inzake elektronische handel doorlopen. 
Lees meer
Europese fondsen
Door geld dat vrijkomt via het Europese fonds REACT-EU zijn in Nederland de vier operationele programma’s voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangepast. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen nu goedgekeurd. 
Lees meer
Grensoverschrijdende samenwerking
Het Kabinet heeft zich de afgelopen regeerperiode ingezet voor het wegnemen van grensbelemmeringen, maar de potentie van de grensregio’s is niet volledig benut. In een brief aan de Tweede Kamer blikt staatssecretaris Knops terug op de hoofdlijnen van de afgelopen kabinetsperiode.  
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Aanbesteden
Er kan nu feedback gegeven worden op de criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Iedereen is uitgenodigd om opmerkingen, verbeteringen en/of onjuistheden van de criteria door te geven. Dit draagt bij aan het beter laten verlopen van inkoop en aanbestedingen.
Lees meer
Klimaat
De tweede ronde voor financieringsaanvragen via de European City Facility (EUCF) is geopend. De EUCF is een financiële ondersteuning op maat die steden en gemeenten kunnen ontvangen voor het ontwikkelen van investeringsconcepten om de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Lees meer
Klimaat
In richtlijn Hernieuwbare Energie zijn duurzaamheidscriteria geïntroduceerd voor bio-brandstoffen en vloeibare biomassa. In de opengestelde consultatie kan er worden gereageerd op een verdere uitwerking van deze criteria.

Lees meer
April
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
16 april | Consultatie over het nieuwe Interreg programma 2021-2027 | Regionaal beleid en fondsen
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Mei
1 mei | Raadpleging methaanlekkage energiesector | Milieu
5 mei | Raadpleging TEN-T | Transport

Juni
9 juni | Raadpleging duurzame producten | Klimaat 
22 juni | Raadpleging richtlijn energieprestatie van gebouwen | Energie

Uit de praktijk

Staatssteun
Onze gemeente verhuurt een pand, dat in eigendom is van de gemeente, aan een culturele instelling. De gemeente wil deze culturele instelling tijdens de coronacrisis ondersteunen door de huurprijs te verminderen. Is er dan mogelijk sprake van staatssteun? Zo ja, hoe kunnen we de huurvermindering staatssteunproof inrichten?
Bekijk het antwoord

Agenda

April
15 april | Online workshop: Smart Specialisation | Informatiemaatschappij
20 april | DigitALL conference | Informatiemaatschappij
23 april | Introduction Horizon Europe | Europese fondsen

Mei
20-21 mei | European Maritime Day | Maritieme zaken
25 mei | Informatiebijeenkomst SDG: redactiemodel | Informatiemaatschappij

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands