Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Comité van de Regio's
Begin februari was de plenaire zitting van het Comité van de Regio’s. Commissarissen Mariya Gabriel en Elisa Ferreira leverden bijdrages en er was een debat met Hans Kluge van de WHO over de verdeling van vaccins. Gedeputeerde Eddy van Hijum (Overijssel) besprak eerlijke Europese staatssteunregels.
Lees meer
Klimaat 
De Commissie trekt 35 miljoen euro extra uit voor het subsidieprogramma ELENA. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Commissie en de Europese Investeringsbank. Het bedrag dient te worden gebruikt voor projecten gerelateerd aan energie-efficiëntie of stedelijk transport en mobiliteit. 
Lees meer
Dienstenrichtlijn
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel regulering sekswerk dat onlangs is ingediend. Hierin staat o.a. dat wanneer een gemeente geen of een beperkt aantal seksinrichtingen wil toelaten, men rekening moet houden met de Dienstenrichtlijn.
Lees meer
Informatiemaatschappij
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) twijfelt of het inlichtingenbureau voldoet aan de privacywetgeving bij de verwerking van persoonsgegevens. De AP vreest dat burgers slachtoffer worden van onrechtmatig overheidshandelen als het inlichtingenbureau onjuist omgaat met gegevens van burgers.
Lees meer
Europees recht en beleid decentraal
De Commissie heeft in een mededeling gereageerd op het Europese burgerinitiatief “Minority SafePack – een miljoen handtekeningen voor verscheidenheid in Europa”. Het burgerinitiatief streeft naar betere bescherming voor personen die tot een nationale of taalkundige minderheid behoren.
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Informatiemaatschappij
De Commissie vraagt om de inbreng van verschillende belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, over de interoperabiliteit in de publieke sector. Een versterkte interoperabiliteitsstrategie zou bijdragen aan de coördinatie en gemeenschappelijke normen voor veilige en grenzeloze gegevensstromen- en diensten in de publieke sector.
Lees meer
Milieu
De Commissie vraagt feedback voor een update van de EU-regels voor duurzaam gebruik van pesticiden. Deze moeten mens en milieu beschermen tegen de risico’s van pesticiden. Overheden en andere betrokkenen kunnen reageren tot 12 april via de website van de Europese Commissie.
Lees meer
Milieu
Om te voldoen aan de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Green Deal heeft de Commissie een initiatief gepresenteerd ter bevordering van de bodemgezondheid. Naar aanleiding van dit initiatief houdt de Commissie een raadpleging over de nieuwe bodemstrategie voor 2030. 
Lees meer
Februari
11 februari | Aanvangseffectenbeoordeling digitale heffing | Informatiemaatschappij 
15 februari | Consultatie voorstel verordening voor batterijen en afgedankte accu's | Circulaire economie 

Maart
2 maart | Richtlijn ter vermindering van breedbandkosten | Informatiemaatschappij
5 maart | Evaluatie gebruik van zuiveringsslib in de landbouw | Milieu
11 maart | Oproep voorstellen b-solutions programma | GROS
14 maart | toekomstvisie voor grensregio’s | GROS
22 maart | 2020 CEF Transport MAP call | Transport

April
12 april | Raadpleging duurzaam gebruik pesticiden | Milieu
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit
27 april | Raadpleging herziening van de Europese bodemstrategie | Milieu
27 april | Raadpleging interoperabiliteit in overheidssector | Informatiemaatschappij

Uit de praktijk

Aanbesteden
Bij een Europese aanbesteding heeft de provincie in de stukken opgenomen dat alle inschrijvers een ‘Gedragsverklaring aanbesteden’ (GVA) moeten verstrekken. Deze verklaring wordt door dienst Justis verstrekt. Buitenlandse bedrijven kunnen echter niet door dienst Justis gescreend worden en zij kunnen daarom geen Gedragsverklaring aanbesteden aanvragen. Een Duits bedrijf wil zich nu inschrijven op de aanbesteding en stelt de volgende vraag: hoe kunnen wij aan de voorwaarde, gesteld in de aanbestedingsstukken, omtrent het verstrekken van een Gedragsverklaring aanbesteden voldoen?
Bekijk het antwoord

Agenda

Maart
4 maart | Horizon Europe Kick-off online event | Horizon Europe
17 maart | Cursus Strategisch Inkopen | Aanbesteden
25 maart | Climate, Energy and Mobility | Horizon Europe
31 maart | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | Horizon Europe

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands