Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Alert

Staatssteun
Decentrale overheden die in 2020 aangemelde of vrijgestelde steun hebben verleend, moeten rekening houden met de rapportageverplichting aan de Europese Commissie. Lever uw gegevens aan voor maandag 31 mei.  
Lees meer

Nieuws

Milieu
Vervuiling van lucht, water en bodem naar nul. Dat is de visie voor 2050 in het Zero Pollution Actieplan van de Europese Commissie. Om dat te bereiken stelt het actieplan verschillende kwantitatieve doelen voor 2030.
Lees meer
Blauwe economie
Een duurzame blauwe economie is essentieel om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken en een groen en inclusief herstel van de pandemie te verzekeren.
Lees meer
Staatssteun
Staatssteunregels voor de land- en bosbouwsector blijken goed te functioneren maar er moeten gerichte aanpassingen gedaan worden om de regels beter te laten aansluiten op de Europese beleidsprioriteiten van de Green Deal.
Lees meer
Milieu
De biologische aquacultuurproductie heeft volgens de Europese Commissie een aanzienlijke groeipotentie. De afgelopen week stelde de Commissie nieuwe strategische richtsnoeren voor een duurzame en concurrerende aquacultuur in de EU voor. 
Lees meer
Europees Beleid 
In 2019 weigerde de Commissie een voorstel voor een burgerinitiatief te registeren. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde deze maand of de Commissie dat besluit voldoende had gemotiveerd. 
Lees meer
Interview | Aanbesteden 
"Grijze energie inkopen en dan vergroenen door de inkoop van garanties van oorsprong uit Noorwegen. Kan dat niet anders?" 
Drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel, zijn een langdurige samenwerking aangegaan voor het inkopen van regionale groene stroom.
Lees meer

Raadplegingen

Circulaire Economie
De textielsector moet duurzamer. De Commissie wil in de aankomende EU-strategie voor duurzaam textiel het principe van de circulaire economie gaan toepassen op de productie en consumptie van textiel. Ook afvalbeheer en recycling worden meegenomen in de strategie.  
Lees meer
Juni
1 juni | Herziening REACH-verordening | Milieu
3 juni | Herziening staatssteunregels onderzoek, ontwikkeling, innovatie | Staatssteun
9 juni | Raadpleging duurzame producten | Klimaat 
22 juni | Raadpleging richtlijn energieprestatie van gebouwen | Energie

Juli
12 juli | Raadpleging INSPIRE-richtlijn | Informatiemaatschappij 
21 juli | Update EU-richtlijn behandeling stedelijk afvalwater | Milieu

Augustus
4 augustus | Raadpleging EU-strategie voor duurzaam textiel | Milieu

Praktijkvraag

Staatssteun
Onze provincie wil subsidie geven voor een project ter stimulering van het innovatievermogen van de Nederlandse tuinbouw. Het gaat om steun aan een netwerkorganisatie, die adviesdiensten verleent aan individuele agrariërs, in dit geval tuinders. De netwerkorganisatie heeft aangegeven dat het geen ruimte meer heeft om de-minimissteun te ontvangen. Welke mogelijkheden bieden de vrijstellingsverordeningen om deze steun toch ‘staatssteunproof’ te verlenen?
Bekijk het antwoord

Agenda

Kennissessie over de AVG | 8 juni, 15.00 - 15.30
In deze online kennissessie gaat Kenniscentrum Europa decentraal in op alle relevante zaken uit de AVG, van het inrichten van het verwerkingsregister en het opstellen van een verwerkersovereenkomst tot het melden van datalekken. 
Lees meer
Mei
27 mei | Europa voor en door gemeenten | VNG

Juni
8 juni | Kennissessie AVG | KED
15 - 16 juni | European Development Days 2021

 

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: t.vandervalk@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands