Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Staatssteun
De Commissie verlengt de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun tot en met 31 december 2021, ook het toepassingsgebied wordt verruimd. Plafonds worden verhoogd en lidstaten krijgen de mogelijkheid om terugbetaalbare instrumenten om te zetten in rechtstreekse subsidies. 
Lees meer
Klimaat 
Op 25 januari gaf de Europese Commissie het startsein voor haar nieuwe belofte omtrent groene consumptie. De belofte is het eerste initiatief van de nieuwe consumentenagenda, dat onderdeel uit maakt van het Europees klimaatpact.
Lees meer
Informatiemaatschappij
Het European Data Protection Board (EDPB) heeft onlangs nieuwe richtlijnen uitgebracht voor datalekmeldingen. Deze richtlijnen kunnen decentrale overheden helpen bij het nemen van passende maatregelen na vaststelling van een datalek.
Lees meer
Aanbesteden
Het Rijk heeft een nieuw plan voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gepresenteerd, waarmee de overheid meer vraag naar duurzame, sociale en innovatieve producten en diensten wil creëren om zo het aanbod van marktpartijen te verduurzamen. 
Lees meer

Alert

Verplichte staatssteunrapportage
Decentrale overheden die in 2020 aangemelde of vrijgestelde steun hebben verleend, moeten rekening houden met de jaarlijkse rapportageverplichting aan de Europese Commissie. Binnenkort ontvangen decentrale overheden een bericht met informatie over hoe zij aan jaarlijkse rapportageverplichting kunnen voldoen. Meer informatie over de staatssteunrapportage vindt u op de website van het Kenniscentrum Europa decentraal.

Raadplegingen en oproepen

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)
De Association of European Border Regions heeft de vierde en laatste call geopend voor voorstellen in het kader van het b-solutions initiatief. Met dit initiatief kunnen overheidsinstanties in grensregio’s oplossingen aandragen voor juridische en administratieve obstakels die grensoverschrijdende samenwerking belemmeren.
Lees meer
Staatssteun
De Europese Commissie heeft een vernieuwde versie van de Mededeling over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties voorgesteld. Decentrale overheden en andere stakeholders kunnen hun mening over het voorstel geven in een consultatie.
Lees meer
Februari
9 februari | Evaluatie EU-regels voor hernieuwbare energie | Energie
9 februari | Evaluatie en herziening Energie-efficiëntierichtlijn | Energie
11 februari | Aanvangseffectenbeoordeling digitale heffing | Informatiemaatschappij 
15 februari | Consultatie voorstel verordening voor batterijen en afgedankte accu's | Circulaire economie 

Maart
2 maart | Richtlijn ter vermindering van breedbandkosten | Informatiemaatschappij
5 maart | Evaluatie gebruik van zuiveringsslib in de landbouw | Milieu
11 maart | Oproep voorstellen b-solutions programma | GROS
14 maart | toekomstvisie voor grensregio’s | GROS
22 maart | 2020 CEF Transport MAP call | Transport

April
16 april | Raadpleging mededeling handhaving staatssteunregels door nationale rechterlijke instanties | Staatssteun
19 april | Raadpleging bossenstrategie | Biodiversiteit

Uit de praktijk

Brexit
Onze gemeente heeft delen van haar administratie, waarin ook persoonsgegevens zijn verwerkt, ondergebracht bij een databedrijf dat is gevestigd in het VK. Het databedrijf heeft aangegeven dat het voldoet aan de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming. Kan de gemeente ervan uitgaan dat het verwerken van persoonsgegevens bij het databedrijf in het VK ‘AVG-proof’ blijft, ondanks dat het VK geen EU-lidstaat meer is? Wat is hierover afgesproken in de nieuwe EU-VK handels- en samenwerkingsovereenkomst?
Bekijk het antwoord

Agenda

Aanbesteden
Deze Engelstalige cursus is ontwikkeld door de Europese kennisorganisatie URBACT en het EU Urban Agenda Partnerschap voor Innovatief en Verantwoord Aanbesteden door overheden. De zes modules zijn verspreid over drie weken en starten op 17 maart 2021. Ook is er mogelijkheid om te netwerken met andere Europese organisaties.
Lees meer
Februari
3-4 februari | Masters of Digital | Digitalisering
4 februari | Debat Green Deal | Klimaat

Maart
4 maart | Horizon Europe Kick-off online event | Horizon Europe
17 maart | Cursus Strategisch Inkopen | Aanbesteden
25 maart | Climate, Energy and Mobility | Horizon Europe
31 maart | Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment | Horizon Europe

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: a.smid@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands