Copy
Bekijk deze e-mail in de browser 

Nieuws

Informatiemaatschappij
De Europese Commissie wil dat het gebruik van Artificial Intelligence-technologie niet alleen economische en maatschappelijke groei brengt, maar ook in overeenstemming is met fundamentele rechten en Europese waarden.
Lees meer
Staatssteun
De herziene richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode van 2022 tot 2027 bevatten voorwaarden waaronder (decentrale) overheden regionale steun mogen verlenen aan ondernemingen die zich in de aangewezen achterstandsregio’s bevinden.
Lees meer
Interne Markt
De Europese Industrie Strategie was vanwege de coronapandemie toe aan een update. De geupdate versie bevat aangepaste financiële steun en maatregelen zodat mkb’s en start-ups de groene en digitale transitie omarmen.
Lees meer
Betere Regelgeving
Europese wet- en regelgeving zonder administratieve rompslomp en met een betere samenwerking tussen alle betrokkenen. Dat is wat de Europese Commissie wil bereiken met de nieuwe voorstellen voor het betere regelgevingsysteem. 
Lees meer
Brexit
Het Europees Parlement heeft formeel ingestemd met de handels- en samenwerkingsovereenkomst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Het Europees Parlement heeft ook een resolutie aangenomen waarin de parlementariërs hun standpunten over de overeenkomst toelichten.
Lees meer
Klimaat | Milieu
Investeringen in gas en nucleaire energie worden vooralsnog niet aangemerkt als duurzaam. Dat blijk uit de de eerste screeningscriteria van de groene taxonomie. Deze criterea stellen vast welke investeringen en financiële activiteiten als duurzaam bestempeld mogen worden.
Lees meer

Raadplegingen en oproepen

Vervoer
Het aantal files moet omlaag, de luchtkwaliteit moet worden verbeterd en stedelijke vervoerssystemen moeten slimmer. De Europese Commissie heeft hiervoor een routekaart Nieuw Kader voor Stedelijke Mobiliteit opgesteld. 
Lees meer
Staatssteun
De INSPIRE-richtlijn bevat voorschriften ter bescherming van de waterkwaliteit en duurzame beschikbaarheid van water. In de consultatie wordt de effectiviteit en geschiktheid van de richtlijn geëvalueerd.
Lees meer
Mei
12 mei | Conceptregeling bevordering schone wegvoertuigen | Aanbesteden
25 mei | Routekaart Nieuw Kader voor Stedelijke Mobiliteit | Vervoer

Juni
3 juni | Herziening staatssteunregels onderzoek, ontwikkeling, innovatie | Staatssteun
9 juni | Raadpleging duurzame producten | Klimaat 
22 juni | Raadpleging richtlijn energieprestatie van gebouwen | Energie

Juli
12 juli | Raadpleging INSPIRE-richtlijn | Informatiemaatschappij 

Praktijkvraag

Informatiemaatschappij
Op de website van Europa decentraal lezen wij soms berichten over de Single Digital Gateway-verordening. Deze verordening moet stimuleren dat alle burgers en bedrijven binnen de Europese Unie eenvoudig toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten van alle EU-lidstaten. Welke verplichtingen zullen er voor ons als decentrale overheid in dit kader gaan gelden?
Bekijk het antwoord

Agenda

8 juni 2021 Kennissessie over de AVG
In deze online kennissessie gaat Kenniscentrum Europa decentraal in op alle relevante zaken uit de AVG, van het inrichten van het verwerkingsregister en het opstellen van een verwerkersovereenkomst tot het melden van datalekken. 
Lees meer
Mei
20-21 mei | European Maritime Day | Maritieme zaken
25 mei | Informatiebijeenkomst SDG: redactiemodel | Informatiemaatschappij
27 mei | Europa voor en door gemeenten | VNG

Heeft u bijeenkomsten voor deze agenda, dan kunt u deze doorgeven aan de redactie

Vragen?

Heeft u een inhoudelijke vraag over een Europees onderwerp en werkt u voor een (decentrale) overheid? Dan kunt u kosteloos uw vraag stellen via de helpdesk van Kenniscentrum Europa decentraal.
Naar de helpdesk

Contact met de redactie | Deel de Europese Ster

De Europese Ster is een samenwerking tussen Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies. Heeft u vragen of een tip voor de redactie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres info@europesester.nl.

Eindredacteurs:
Huis van de Nederlandse Provincies: terhorst@nl-prov.eu
Kenniscentrum Europa decentraal: t.vandervalk@europadecentraal.nl

Heeft u bekenden die ook interesse hebben in de Europese Ster? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door of attendeer hen op het gratis en vrijblijvende abonnement

Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen.This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KED & HNP · Nassaulaan 12 · Den Haag, Zuid-Holland 2514 JS · Netherlands