Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief juni 2019

De zomer is overduidelijk begonnen, maar drijf nog niet helemaal mee in je vakantiegevoel; er staan nog een paar leuke evenementen op de agenda! Leer over het inzetten van podcasts van de enige echte Podcastdokter en breng een bezoekje aan het Over het IJ Festival om één van de DEN Open Call-winnaars te bekijken. Verder heeft DEN een vacature voor een tijdelijke projectmanager.

DEN zoekt tijdelijke projectmanager
voor het managementprogramma


DEN is op zoek naar een tijdelijke projectmanager (freelance/zzp) voor de periode medio juli – medio oktober 2019 (1,5 a 2 dagen per week) die op basis van een bestaande opzet verder invulling geeft aan het inhoudelijke Managementprogramma Digitale strategie en innovatie. Lees meer

Aan de slag met podcasts

Wil jij je eigen podcast maken, maar weet je niet goed hoe je je plan moet realiseren? W​anneer heb je een goed verhaal te pakken en hoe vertel je dat? En hoe bewaar je al je materiaal voor de toekomst en zorg je dat je het terug kan vinden en kan hergebruiken? Tijdens deze workshop zal de NTR Podcastdokter, Marion Oskamp, meer vertellen over hoe podcasts meerwaarde kunnen bieden voor de culturele sector.

 Schrijf je nu in! 

Cultuurbeleid 2021-2024: extra geld beschikbaar voor digitalisering

Minister Van Engelshoven heeft haar uitgangspunten voor het cultuurbeleid van 2021-2024 gepresenteerd. Er komen extra financiële middelen beschikbaar voor de mogelijkheden van digitalisering binnen de cultuursector. DEN is blij met deze extra investering, omdat de kunstensector (met name de podiumkunsten- en ontwerpsector) nu serieus met digitalisering aan de slag kan. Lees meer

Nieuws uit het erfgoed- en kunstenveld
Culturele financieringswijzer
Op dit online platform van Cultuur+Ondernemen krijg je inzicht in welke financieringsmogelijkheden er bestaan voor jouw financieringsbehoefte. Je vindt er ook actuele voorbeelden van collega-kunstenaars en -creatieven. Bovendien kun je er je kennis verdiepen, zoals over informeel investeren en crowdfunding. Lees meer
Nieuwe eigenschappen rechtenverklaring en -status bij Wikidata
De vrijwilligersgemeenschap van Wikidata heeft de nieuwe metadata-properties P6426:rechtenverklaring en P6216:rechtenstatus gelanceerd. Dit vergroot sterk de kans dat eindgebruikers online accurate, verstaanbare en precieze rechtenverklaringen zullen vinden over cultureel-erfgoedobjecten. Lees meer
Programma iPRES 2019 bekend
iPRES wordt dit jaar gehouden in Amsterdam van 16 tot 20 september. Het evenement wordt daar gefaciliteerd door het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het voorlopige programma is nu bekend. Lees meer
Stimuleringsregelingen zichtbaarheid digitaal erfgoed gelanceerd
Drie cultuurfondsen lanceerden drie elkaar aanvullende regelingen om de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te vergroten. DEN juicht deze inzet van extra middelen toe. Lees meer
 
Oproepen
Stimuleringsfonds zoekt adviseurs voor verschillende commissies
Ter vervanging en uitbreiding van alle adviescommissies is het Stimuleringsfonds op zoek naar 25 adviseurs die kunnen helpen aanvragen te beoordelen en het bestuur te adviseren. Lees meer
Museumeducatie Prijs: nog zes dagen om je project aan te melden
Tot 1 juli kunnen samenwerkingsprojecten tussen musea en scholen aangemeld worden voor de Museumeducatie Prijs 2019. De hoofdprijs is €45.000,-. Lees meer
Lees- en luistertips
Publicatie Kunsten '92: 'Kunst als voorman'
Kunsten ’92 brengt de publicatie ‘Kunst als voorman’ uit. De publicatie belicht het belang van ruimtelijke kwaliteit bij de transities – de ‘grote verbouwing’ – die Nederland doormaakt en de bijdragen van kunstenaars en ontwerpers daaraan. Lees meer
AVA_Net Magazine voorjaar 2019
Vers van de pers: de tweede editie van het AVA_Net Magazine staat online. Het magazine houdt alle ins en outs binnen de AV-erfgoedsector bij en is bedoeld voor iedereen die werkt met, aan, voor, over of zelfs in audiovisueel erfgoed. Lees meer
Wat brengt generatie Z naar de erfgoed-werkvloer?
Nog even en dan doet een nieuwe generatie haar intrede in de cultureel-erfgoedsector. Deze digital natives doen niet aan hiërarchie en zijn sterk in netwerken. Lees meer
Verslagen bijeenkomsten focusgroepen Fonds Podiumkunsten
Het Fonds Podiumkunsten is in de afgelopen maanden met aanvragers in gesprek geweest over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Lees meer
Verslag Creative Commons Summit 2019
Van 9 tot 11 mei 2019 vond in Lissabon de jaarlijkse Creative Commons Summit plaats. Onze Vlaamse collega's van PACKED waren erbij en schreven er een verslag over. Lees meer
Vlaamse culturele archieven in vogelvlucht
Acht Vlaamse culturele archieven willen hun expertise graag delen voor het bewaren en valoriseren van waardevol, maar kwetsbaar erfgoed. Lees meer
Naar het nieuwsoverzicht
Agenda juli

 
1 juli
Informatiemiddag Subsidieregeling Immaterieel Erfgoed
Een informatiebijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling voor immaterieel erfgoed van het Fonds voor Cultuurparticipatie.
2 juli
KB College: AI en de bibliotheek

Wat betekent Artificial Intelligence voor de toekomst van de Bibliotheek – en andersom? Op 2 juli organiseert de KB een College over dit boeiende thema.

5 t/m 14 juli
Performance Technology Lab #1 @ Over het IJ Festival

Eén van de winnaars van de DEN Open Call for Ideas, het Performance Technology Lab, staat van 5 tot 14 juli op het Over het IJ Festival. Het is een broedkamer voor nieuwe theatrale vormen, verhalen en toekomstscenario’s.
3 juli
AVG studiemiddag - Persoonsgegevens in online materiaal: een jaar later (VOL)
Deze studiemiddag over de invoering van de AVG en het publiceren van online materiaal organiseert DEN op 3 juli samen met de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief.
8 juli
Internationalisering: Vooruitblik 2021-2024

DutchCulture organiseert een bijeenkomst waarin er vooruit wordt geblikt naar de meerjarenplannen 2021-2024 en welke kansen er zijn op internationaal vlak binnen het nieuwe beleid.
 

10 juli
Workshop: Aan de slag met podcasts

DEN organiseert samen met de Podcastdokter Marion Oskamp een inspiratieochtend over de mogelijkheden van podcasttechnologie.
Naar de agenda