Copy
View this email in your browser
Nieuwsupdate: digitaal als alternatief

Nu veel instellingen hun deuren hebben moeten sluiten, zie je diverse initiatieven ontstaan in de cultuursector om toch digitaal werk te tonen, publiek te blijven bereiken en om nieuwe digitale verdienmodellen te ontwikkelen.

DEN deelt kennis die nu van pas komt, maar die ook op de langere termijn bijdraagt aan wendbaarheid, weerbaarheid en toekomstbestendigheid van cultuurinstellingen. Kennis die instellingen beter in staat stelt om fysiek en digitaal optimaal met elkaar te combineren. Want wat we nu noodgedwongen in korte tijd leren, is ook in de toekomst belangrijk.

Praat mee op onze virtuele livesessies

Deze tijd met gesloten cultuurhuizen en thuiswerken brengt nieuwe vraagstukken met zich mee over hoe nu snel én met behoud van waarde over te stappen naar digitaal tonen van werk en contact te houden met het publiek.
 
Contact houden met collega’s van andere instellingen die met dezelfde vragen zitten als jij is minstens zo belangrijk en waardevol. We merken dat de behoefte groot is om met vakgenoten te overleggen over vragen die een aantal weken geleden nog niet aan de orde waren.
 
DEN gaat dit virtueel faciliteren. We starten op 1 april de Virtuele Live Sessies en brengen cultuurprofessionals virtueel bij elkaar rondom een bepaald thema. Zo krijg je de gelegenheid om in deze bijzondere tijden met elkaar te bespreken waar je tegen aanloopt, kennis te delen en ideeën op te doen. Vanuit je huis bouw je zo ook aan een nieuw netwerk. Er is altijd ten minste een adviseur van DEN aanwezig om vanuit de kennis van DEN  te adviseren.

Lees meer en meld je aan

Cultuur zonder fysieke aanwezigheid:
de digitale alternatieven

 

Er worden voorstellingen zonder publiek georganiseerd en collecties worden online aangeboden. DEN deelt kennis over welke mogelijkheden digitalisering biedt om toch je publiek te bereiken. Enkele onderdelen van ons nog steeds groeiende overzicht lichten we in deze nieuwsbrief voor je uit.

Online tonen en verdienen

Hoe kun je geld verdienen door je werk online te zetten? Voor individuele makers of kleinere organisaties is het waardevol dat ze ook geld kunnen blijven verdienen nu virtueel vertonen de enige mogelijkheid lijkt. Hoe kun je digitale middelen inzetten om te innoveren op een manier die bijvoorbeeld ook invloed heeft op je verdienvermogen? DEN sprak de bedenkers van The Isolation Sessions en kunstenaar Annemijn Rijk over haar film Re:Born die in première zou gaan. 

Re:Born: Dansfilm in première op Vimeo

The Isolation Sessions: Concerten voor een tikkie

De culturele sector in stroomversnelling

Festival Cement: In een week van fysiek naar digitaal festival

Digitale cultuureducatie

Ook de cultuureducatie lijkt even stil te staan, maar een aantal makers en instellingen biedt nu online initiatieven aan om toch cultuur bij zowel kinderen als volwassenen te krijgen. 

Maas @ Home: Educatief aanbod voor de thuiszitters

Digitale dienstverlening & toegankelijkheid

Juist nu fysiek bezoek de komende periode niet of nauwelijks mogelijk zal zijn, is het van belang de digitale dienstverlening zo goed mogelijk beschikbaar te maken conform de richtlijnen van de Code Diversiteit & Inclusie. Is jouw organisatie ook digitaal goed bereikbaar? En kun je je dienstverlening ook digitaal beschikbaar houden?

Digitale toegankelijkheid: Gelijkwaardige toegang voor iedereen

Chatten met een archivaris: Hoe je met digitale dienstverlening toch je klanten kunt blijven bereiken

Digitaal artistiek onderzoek doen

Als we straks weer ruimte hebben om vooruit te kijken, biedt deze nieuwe situatie ook mogelijkheden voor makers om vanuit huis verder te werken aan artistiek onderzoek. DEN maakt daarom een lijst met bronnen voor je artistieke research. Heb je zelf nog aanvullingen? Laat het ons weten!
 

De bereikbaarheid van DEN


Het DEN-team werkt in navolging van de overheidsmaatregelen t/m 6 april thuis. We zijn bereikbaar per e-mail via den@den.nl of met persoonlijke mailadressen.

Gesprekken worden t/m 6 april 2020 op afstand via mobiel of laptop gevoerd.


Al onze bijeenkomsten, die gepland staan t/m 1 juni 2020, verplaatsen wij naar een nog nader te bepalen datum. Deelnemers worden - in overleg met onze partners - per mail op de hoogte gebracht.
  • Heb je vragen over de DEN Academie? Mail dan naar Margo de Groot
  • Ook de eerste ééndaagse cursus Op weg naar digitale transformatie in cultureel erfgoedorganisaties, die op 19 mei zou plaatsvinden, wordt uitgesteld. De nieuwe datum wordt nog bepaald. Je kunt je al wel vast inschrijven voor de cursusdagen in het najaar.
  • De twee sprintbijeenkomsten die voor het project Digitaal DNA gepland stonden in maart en april, zullen in kleinere groepen digitaal plaatsvinden. 
Website
Twitter
Email
LinkedIn