Copy
View this email in your browser

Beste lezer,

Het zingt al een poosje rond: dit jaar vieren we in september en volgend jaar in april het feit dat Kunstenaarsvereniging Hoorn eo. 40 jaar bestaat.

Twee tijdstippen? Ja. Sinds het prille begin bestaat er verschil van opvatting over de exacte begindatum. Sommigen vinden dat de geboorte plaats vond in ’t Kroegie, op 3 september 1979, toen daar een club Hoornse kunstenaars besloot tot oprichting van een kunstenaarsvereniging. Anderen vinden dat de officiële startdatum die is waarop e.e.a. notarieel werd vastgelegd: 10 april 1980.

Deze twee data gaan met overtuiging in ere worden gehouden. Daarmee recht doend aan beide soorten legitieme opvattingen. Sterker nog: het is des Boterhals om haar aanvankelijke weerbarstigheid in deze festiviteiten naar voren te laten komen.

 

Dat gaat vast lukken. Want leden van het eerste uur: Joep Neefjes, Christiaan Heijdenrijk en Peter de Rijcke (de laatste is trouwens nog steeds lid) gaan meedenken over de festiviteiten.

 

We komen er te zijner tijd op terug. Ook met de tentoonstelling en de Zondagmiddagsalon spelen we er op in.


Mocht u trouwens ideeën hebben voor het vieren van dit jubileum: laat het ons vooral weten!

 

Magda Frandsen, eindredacteur

Vrouwen in de Kunst

2 maart t/m 14 april 2019 

In 2019 bestaat het Actief Vrouwenkiesrecht 100 jaar. In die 100 jaar is er veel veranderd en verbeterd. Toch is heden ten dage de positie van vrouwen, met name in de kunst, niet altijd makkelijk. Curator Karin van Bodegom, beeldend kunstenaar en lid van onze vereniging, legde 21 vrouwelijke collega’s de volgende vragen voor:

Wat is er van het Vrouwenkiesrecht terecht gekomen? Welke vrouwelijke kunstenaars bewonder je? Wat is je eigen positie als vrouw in de kunst? En vooral... wat is je betekenis als vrouw in de kunst en wat maakt jouw werk typisch van jou? Het resultaat is in de deze tentoonstelling te zien.

Marlijn Franken, videostill van ‘Swing’ (installatie/videokunst) uit 2018

Opening zondag 3 maart a.s. 16.00 uur

door Eugènie Herlaar, de eerste vrouwelijke nieuwslezer van de NOS.

Karin van Bodegom is 31 maart a.s. de gast van de 23e Zondagmiddagsalon, waarover volgende keer meer. 


LEES VERDER OP BOTERHAL.COM

Nieuw bestuurslid

Annemarie Visser

Uit handen van collega bestuurslid Ryanne Wiener ontving Tabita een beeld van een boeket.

Tijdens de nieuwjaarsborrel op 13 januari namen we afscheid van bestuurslid Tabita Blok. We danken haar voor haar jarenlange inzet, eerst in de Tentoonstellingscommissie en later als bestuurslid. Uit handen van collega bestuurslid Ryanne Wiener ontving Tabita een beeld van een boeket.

Bestuursleden zijn belangrijk. Zij vertalen de wensen van verenigingsleden in beleid en zorgen ervoor dat laatstgenoemden zich op uitvoerend niveau kunnen blijven manifesteren binnen de Boterhal.

Gelukkig heeft Annemarie Visser, voorzitter Tentoonstellingscommissie, meteen de handschoen opgepakt en zich als nieuw bestuurslid aangemeld. Daarmee is het aantal kunstenaarsbestuursleden gehandhaafd op twee. Ons bestuur mag namelijk maximaal drie bestuursleden bevatten die geen verenigingslid zijn. Dat geldt nu voor onze voorzitter, penningmeester en secretaris.

Annemarie Visser

Er bestaat momenteel behoefte aan een derde kunstenaarsbestuurslid. Wie van onze leden mogen we als zodanig laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel? U krijgt daarvoor 6 inspirerende vergaderingen per jaar waar vooral nagedacht wordt over de te varen koers van de vereniging en over hoe de sprankelende ideeën in praktijk kunnen worden gebracht.

 

E-MAIL DE BOTERHAL

Gouden Eeuw in De Boterhal -

Tentoonstelling van 11 mei t/m 16 juni 2019

2019 is het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw. Aanleiding is de 350ste sterfdag van de beroemdste Hollandse Meester op 4 oktober 2019. Het hele jaar zijn er tal van activiteiten in onder meer de grote steden, maar ook Hoorn laat zich gelden, o.a. in het Westfries Museum en in De Boterhal.

 

Pronken

In de 16e en 17e eeuw toonden welgestelden hun eruditie, goede smaak en rijkdom door het inrichten van zogenoemde Wunderkammers of in goed Nederlands: Rariteitenkabinetten. Dit waren ruimten die konden variëren van een enkele kast via een serie kasten tot gehele kamers. Wat ze gemeen hadden was dat ze propvol waren gezet met bijzondere zaken uit kunst en wetenschap. Schilderijen, mineralen, opgezette dieren, munten, schelpen, struisvogeleieren, prenten: alles werd er in tentoongesteld. Het hoogtepunt beleefden de Wunderkammers in de Gouden Eeuw toen door de toegenomen scheepvaart de contacten met het buitenland toenamen en er een enorme hoeveelheid exotica beschikbaar kwam. De verwondering over deze vreemde zaken (rariteiten) nam grootse vormen aan en werd via de Wunderkammers gedeeld.

Deze verwondering laten we in de Boterhal in een hedendaagse vorm herbeleven door het geheel aan wanden van de Boterhal in te richten als een Rariteitenkabinet. Daarnaast tonen we in het midden van de ruimte een aantal door de Gouden Eeuw geïnspireerde kostuums (of delen daarvan), gemaakt met modern en ongebruikelijk materiaal. Daartoe schakelen we enkele plaatselijk bekende kostuumontwerpers in die bijvoorbeeld op bijzondere wijze hun werk tonen.

Op deze wijze geven we aan de rijke historie van de Gouden Eeuw een hedendaags vervolg. Kunstenaars van nu laten zich inspireren door de Gouden Eeuw en tonen hun verwondering in een presentatievorm uit die tijd. En dat in een gebouw dat de hoge verwachtingen en de toenemende rijkdom van de Gouden Eeuw prachtig symboliseert: De Boterhal.

U leest er tegen die tijd meer over.

Vacature Cultuurcoach West-Friesland

De Blauwe Schuit Onderwijs zoekt een Cultuurcoach voor 3 gemeenten in West-Friesland.  De Cultuurcoach begeleidt basisscholen bij het uitvoeren van cultuureducatie en -beleid, stimuleert het muziek-onderwijs op scholen, organiseert het Cultuurmenu en is verbinder tussen de vraag van de scholen en het educatie-aanbod van cultuuraanbieders uit de regio. Heeft u belangstelling? Vóór 25 maart 2019 ontvangt De Blauwe Schuit Onderwijs graag uw sollicitatie!

 

LEES VERDER OP DE SITE VAN DE BLAUWE SCHUIT

COLOFON

Eindredactie: Magda Frandsen en Ryanne Wiener
Correctie/advies tekst: Hinderik de Groot
Correctie/advies beeld: Gerda Schimmel
Vormgeving: Gonny Martens 

Copyright © 2019 Kunstenaarsvereniging Hoorn eo, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp