Copy
View this email in your browser

 
Nieuwsbrief 20 juli 2022 

LAATSTE NIEUWS VOOR DE BOUWVAK 


In deze laatste nieuwsbrief voordat de meeste werkenden op vakantie gaan, wil SFA jullie over diverse onderwerpen informeren. We beginnen met informatie over twee nieuwe wetten per augustus. De externe vertrouwenspersoon komt in een presentatie in week 35 aan bod. We geven een update over de beoogd opvolger van het functiehandboek en sluiten af met het nieuws over een subsidie die SFA voor de branche heeft binnengehaald. 

Last but not least: we wensen iedereen een heel goede vakantie! 
 

Vanaf 1 augustus: 
Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds de vorige SFA-nieuwsbrief is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. De wet gaat per 1 augustus 2022 in. Veel elementen in de wet zijn al in de cao voor architectenbureaus opgenomen; daarmee is de impact voor architectenbureaus beperkt. Op de SFA-site lees je over de 4 belangrijkste wijzigingen in deze nieuwe wet, wat de cao hierover zegt en ons advies wat de werkgever moet controleren.
 

Vanaf 2 augustus: 
Wet betaald ouderschapsverlof

Met de nieuwe wet kunnen beide ouders in het 1e levensjaar van het kind 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof krijgen. Lees meer over de Wet betaald ouderschapsverlof.
 

Vertrouwenspersoon:
uitnodiging presentatie week 35

In maart heeft SFA een nieuwsbrief over de rol van vertrouwenspersoon gestuurd. We hebben inmiddels verder onderzocht hoe deze dienstverlening kan worden aangeboden. In week 35 zal dienstverlener “De Externe Vertrouwenspersoon (DEVP) een presentatie geven. Interesse? 
 

Hoe staat het met het project opvolger functiehandboek?

Cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie onderzoeken -ondersteund door SFA- hoe een opvolger van het functiehandboek vorm kan krijgen. De opvolger wordt gebaseerd op het huidige functiehandboek en de basisprincipes blijven gelijk. Wel wordt de opvolger geactualiseerd en eenvoudiger, met als doel dat dit instrument door een goede aansluiting op de bureaupraktijk voor jaren weer goed is toe te passen, voor zowel kleinere als grote bureaus.

Vanwege het belang van dit functiewaarderingsinstrument worden gedurende het project bij elke fase architectenbureaus geraadpleegd. Cao-partijen nemen de input heel serieus, de reacties verwerken kost uiteraard tijd dus het zal nog even duren voordat er sprake is van een afgerond pakket dat voor besluitvorming naar cao-partijen en hun achterban/leden gaat.
Na een akkoord van cao-partijen krijgen architectenbureaus de tijd om deze overgang voor te bereiden, SFA zal daarvoor bijtijds de informatie verspreiden die nodig is. 
Lees meer over de stand van zaken opvolger functiehandboek.
 

Subsidie voor ontwikkelgericht activiteitenplan

SFA is verheugd dat we voor de branche een subsidie hebben kunnen binnenhalen. Met die subsidie kunnen we een activiteitenplan uitwerken om de duurzame ontwikkeling van werknemers, werkgevers en zzp’ers te helpen bevorderen. 
Lees meer over de activiteiten die SFA de komende twee jaar gaat ontplooien
 

Ander nieuws

Tot slot, over vakantie

Vragen over de regels rond vakantie? Kijk dan op onze website onder cao/verlof.

SFA is niet gesloten tijdens de maanden juli-augustus. Wel geldt dat door opeenvolgende vakanties medewerkers tijdelijk niet kunnen reageren en dat het wat langer duurt voordat helpdesk-vragen worden beantwoord.
Vanwege de vakanties raden we aan om een vraag in de maanden juli-augustus te mailen naar info@sfa-architecten.nl, deze mailbox wordt geregeld gelezen.
SFA | Stichting Fonds Architectenbureaus
Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam   info@sfa-architecten.nl   www.sfa-architecten.nl
De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft tot doel activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van architectenbureaus. De nieuwsbrief SFA houdt u hiervan op de hoogte. De Nieuwsbrief verschijnt ten minste acht maal per jaar. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden of als u uw gegevens wilt wijzigen kan dat hier. Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons dan een reactie

SFA is in 1981 opgericht door BNA en de vakbonden FNV, CNV en De Unie.
SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers van architectenbureaus bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en -omstandigheden.