Copy
View this email in your browser

 
Nieuwsbrief 18 augustus 2020

Thuiswerkvergoeding

Er wordt nog veel thuisgewerkt, de vraag is reëel of de oude werkpatronen helemaal terugkeren. Werknemer maakt thuis kosten, mag werkgever daarvoor een onbelaste ‘thuiswerkvergoeding’ verstrekken?

Welke kosten maakt een werknemer thuis?

Het Nibud heeft uitgerekend dat een werknemer gemiddeld 2 euro per dag uitgeeft aan kosten zoals water, elektriciteit, gas, koffie, thee en aanverwante consumpties. Dan hebben we het nog niet over een goede werkplek met stoel, tafel en licht. Werknemers kunnen ondertussen te maken krijgen met het stopzetten van de reiskostenvergoeding. (Uit een enquête van werkgeversvereniging AWVN waar 70 bedrijven aan meededen, blijkt dat ongeveer een kwart de reiskostenvergoeding gestopt heeft en dat nog eens kwart dat overweegt.)

Welke onbelaste vergoeding kan een werkgever geven? Waar moet je op letten?
Zie de FAQ Thuiswerkvergoeding

 

afbeelding Nibud 

Ander nieuws:

Corona-vragen geïntegreerd in RI&E Architecten

Als hulpmiddel voor gezond en veilig werken in coronatijd was er al een aparte corona-vragenlijst. De vragen zijn nu in het arbo-instrument RI&E Architecten geïntegreerd. Inlog voor architectenbureaus is gratis! 
Een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) is voor elke werkgever verplicht.

Cao-boekje (of inlegvel)

Voor wie het fijn vindt om de cao fysiek in handen te hebben is er nog steeds een cao-boekje beschikbaar. Vraag het boekje gerust aan, er zijn geen kosten aan verbonden.
Heb je het boekje al? Print dan het inlegvel met cao-update. Door wetswijzigingen is er namelijk sprake van enkele aanpassingen.

Tot slot: bereikbaarheid tot eind augustus

In verband met vakantie zijn de SFA-medewerkers tot eind augustus wisselend bereikbaar. Zie de contactpagina voor actuele informatie. 
 

SFA | Stichting Fonds Architectenbureaus
Jollemanhof 14, 1019 GW Amsterdam  info@sfa-architecten.nl    www.sfa-architecten.nl
De Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft tot doel activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op het in sociaal-economisch opzicht optimaal functioneren van architectenbureaus. De nieuwsbrief SFA houdt u hiervan op de hoogte. De Nieuwsbrief verschijnt ten minste acht maal per jaar. Wanneer u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden of als u uw gegevens wilt wijzigen kan dat hier. Heeft u vragen of opmerkingen over de nieuwsbrief? Stuur ons dan een reactie

SFA is in 1986 opgericht door BNA en de vakbonden FNV, CNV en De Unie.
SFA informeert en helpt werkgevers en werknemers van architectenbureaus bij vragen over arbeidsvoorwaarden, -markt en -omstandigheden.