Copy
Schoolopseef.nl | Contact
Bekijk deze e-mail in je browser
Editie: May 2020

Maandag 11 mei: Verantwoord en veilig weer naar school

Aanstaande maandag is het zover: de scholen gaan open. Om ervoor te zorgen dat dit ook in het verkeer op een veilige manier kan zijn landelijk allerlei middelen ontwikkeld voor gemeenten en scholen.  
Zo maakte CROW een brochure met 10 tips voor gemeenten en scholen, is een landelijke toolkit met beeldmateriaal ontwikkeld en maakte onze eigen tekenaar een aantal illustraties voor kinderen en ouders. U vindt de informatie en de materialen op deze pagina  bij elkaar.

VVN-verkeersexamens in Coronatijd

De theoretische verkeersexamens van Veilig Verkeer Nederland zijn verplaatst van april naar juni. De examens in Zuid-Holland zullen gehouden worden op maandag 15 juni in Zuid-Holland (regio midden).
Of en hoe de praktische verkeersexamens doorgaan wordt lokaal bekeken. Meer informatie is te vinden via de website van VVN.
 

Zelfstandig op pad

In deze interactieve vertelplaat staat zelfstandig naar school en veilig op straat spelen centraal. Deze maand staat ook verkeersopvoeding centraal. Zeker nu meer ouders thuisonderwijs geven is bewustwording belangrijk. Voor ouders is het belangrijk te oefenen en het goede voorbeeld geven in het verkeer. Wees ook bewust van het onvoorspelbare gedrag van kinderen in het verkeer. Hun speelsheid kan gevaarlijke situaties opleveren. Ook de bij de plaat geleverde ouderteksten gaan op dit onderwerp in, deze vindt u in de oudertipkalender.
 

Labelnieuws

De SCHOOL op SEEF labelcommissie heeft in coronatijd digitaal vergaderd en op 21 april aan 12 scholen het verkeersveiligheidslabel toegekend. In de vergadering van 30 juni a.s. worden de aanvragen besproken die vóór  21 april jl. zijn aangeleverd. U kunt tot en met 30 juni a.s. aanvragen indienen voor de vergadering van oktober. Op deze pagina  vindt u de meest actuele informatie over de procedure voor het aanvragen van het verkeersveiligheidslabel SCHOOL op SEEF en over de SCHOOL op SEEF checklist. 
 

Schoolbrengweek 2020

Van 14 tot en met 18 september organiseert ROV Zuid-Holland weer de SCHOOL op SEEF Schoolbrengweek. Binnenkort ontvangen alle scholen de uitnodiging om mee te doen met meer informatie.

SCHOOL op SEEF site en MIJN SEEF vernieuwd in juni


Wijj zijn druk bezig met het vernieuwen van de website van SCHOOL op SEEF. Naar verwachting zal de site in juni live gaan. Naast lesmiddelen zijn er ook complete lespakketten te vinden. Met de vernieuwde MIJNSEEF pagina zullen alle scholen makkelijker kunnen checken wat ze kunnen doen om de verkeersveiligheid te vergroten en kost het aanvragen van een label minder tijd.

Nieuwsbericht over uw school op de site?

Ontvangt uw school het label of is er een project uitgevoerd dat past binnen SCHOOL op SEEF en interessant kan zijn voor anderen? Stuur uw impressie in tekst en foto's naar info@schoolopseef.nl  voor plaatsing op de site.
 
Reageren | Proclaimer
  
Twitter Twitter
Facebook Facebook
Website Website
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich daarvoor heeft aangemeld. Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt? Je kunt je voorkeuren bijwerken of je afmelden voor deze lijst.
Schoolopseef.nl is een website van het ROV-ZH Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland: ROVZH.nl.