Copy
Zoals bekend, is ons museum gesloten. Vermoedelijk zal de sluiting duren tot woensdag 20 januari 2021.

Voor ons is het heel moeilijk om activiteiten te plannen vanaf het moment dat we u weer mogen ontvangen. Zodra we weer meer weten zullen we u op de hoogte brengen. Kijk regelmatig op onze mooie website!

Op onze website geven we een uitgebreid en actueel overzicht van activiteiten op openingsdagen. 
Nieuwjaarswens
 
Bijna is het jaar voorbij. We kijken terug op een bizar jaar. Een pandemie overspoelde het land. We konden elkaar niet meer aanraken, moesten afstand bewaren, besmetting voorkomen. Ook ons museum werd geconfronteerd met de gevolgen. Het geplande jaarprogramma viel in duigen. Meerdere malen moesten we zelfs tot sluiting overgaan. De contacten verdwenen.

De veerkracht van onze vrijwilligers was echter overweldigend. Vol goede moed werd er gezocht naar wegen om de bezoekers toch te kunnen ontvangen ondanks de strenge maatregelen die ons werden opgelegd. Nog steeds leven we in onzekerheid, wat zal het nieuwe jaar ons brengen? Vanzelfsprekend gaan we ertegenaan, we staan weer voor u klaar en hopen u in het nieuwe jaar te mogen begroeten.

Het zal een andere jaarwisseling worden. Viering in beperkte kring, geen vuurwerk, we gaan niet knallend het nieuwe jaar in. Het geluk zoeken we in de kleine dingen en hopen op verbetering. Vol enthousiasme beginnen wij aan het nieuwe jaar. We proberen er een mooi jaar van te maken voor iedereen, de medewerkers van museum de Locht, de lezers van de Nieuwsbrief en alle bezoekers.

Wij wensen u allen een gelukkig, liefdevol en gezond 2021
Driekoningen

Een foto met drie koningen! In museum de Locht besteden we aandacht aan het verleden. U ziet een foto van de viering van Driekoningen in het museum op de dag dat 6 januari, Driekoningen, toevallig op zondag viel.

Op Driekoningen herdenken we het bezoek van de drie wijzen aan de pasgeboren Jesus in Bethlehem. We sluiten de kerstperiode af, zetten de kerstboom buiten en ruimen de kerstspullen op.

Op veel plaatsen in Limburg was het traditie om een Driekoningentaart te bakken met een boon erin. Trof jij het stuk met de boon erin, dan kreeg je een kroon op en was je die dag koning. In het museum hebben we op die bewuste zondag broodjes gebakken in het bakhuisje. De kinderen die een boon in hun broodje vonden werden tot koning gekroond. Trots liepen ze rond. Vol bewondering kijkt de kleuter naar gelukkigen.
Reizen in de tijd

Meestal bezoek je een museum voor je plezier. Je ontdekt er nieuwe dingen en het verruimt je blik. Naast het bieden van vermaak heeft een museum ook de taak kennis over te dragen, een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van kinderen. Daarom nemen we als museum de Locht deel aan het project Reizen in de tijd. Het verbindt basisscholen aan musea. Als eerste museum in Limburg vonden wij aansluiting bij dit project, inmiddels nemen er meer musea deel.

Reizen in de tijd bevat 11 thema’s, verdeeld over 8 leerjaren. De programma’s van de musea sluiten hierop aan. Scholen zoeken zelf een lespakket uit, dat past bij hun leerstof. Het aanbod van de musea kan bestaan uit achtergrondinformatie, verhalen, opdrachten en spellen. Na de lessen op school volgt een bezoek aan het museum, het onderwijs komt tot leven in het museum.

In museum de Locht kun je kiezen uit 4 lesprogramma’s: *Terug in de tijd *Oude ambachten *Van land naar klant *Mysterie van de Locht .
Alle programma’s duren een dagdeel. De kinderen werken in kleine groepjes op steeds wisselende locaties, begeleid door enthousiaste vrijwilligers. Meer informatie kunt u vinden op onze website onder schoolbezoek.
De drukkerij

Op diverse zondagen zijn er in museum de Locht demonstraties van oude ambachten. U kent vast de smid, de bakker en de stroopmaker. Minder bekend is de drukker, die ook regelmatig aanwezig is om zijn ambacht te tonen. Sinds kort bevindt zich naast de stroopmakerij de drukkerij.

Drukken met een drukpers en loden letters: tot de opkomst van het offsetdrukken in de 80-er jaren van de vorige eeuw was dat het gangbare drukprocedé. In de drukkerij staat een oude drukpers, die door onze vrijwilligers vakkundig is gerestaureerd. In de letterbakken van de zetterij bevinden zich de loden letters. Slechts enkelen beheersen nog de oude grafische techniek waarbij een tekst in spiegelbeeld letter voor letter in een matrijs wordt gezet.

Een van hen is Wiel Valkenburg, die met veel plezier voor de bezoeker een naam naar wens op een boekenlegger of een bierviltje drukt. Trots nemen leerlingen, die in het kader van het schoolproject “Oude Ambachten” het museum bezoeken het drukwerkje mee naar huis, een persoonlijk cadeau voor moeder of een ander familielid.

In het huidige digitale tijdperk verloopt het grootste gedeelte van het drukproces digitaal. Het gaat snel en is minder kostbaar. Ongeveer 30% is nog offsetdruk ( een soort stencilmachine) en 70% gebeurt digitaal. De flyers en de folders van ons museum zijn ook digitaal gedrukt. Gelukkig kunnen wij u nog steeds van het echte oude ambachtswerk laten genieten. Een reden te meer om ons museum te bezoeken!
De Locht in miniatuur

In deze tentoonstelling geven we in miniatuur de ontwikkeling van streekmuseum naar Openluchtmuseum weer. Na lang wikken en wegen zijn diverse ideeën voor uitbreiding reeds uitgevoerd of op de wachtlijst gezet.

Het museum startte in 1990 met de langgevelboerderij. In de jaren die volgden is het museum uitgebreid met een groot aantal gebouwen. Om bouwmaterialen te verzamelen werden diverse vervallen boerderijen uit de omgeving door vrijwilligers vakkundig gesloopt. Zo werd een varkensstal uit ’t Veulen omgetoverd tot het toenmalige asperge- en champignonmuseum.
Verschillende keren moest er grond worden bijgekocht om de plannen waar te maken.

U kunt de hele ontwikkeling in miniatuuruitgave volgen, vormgegeven met attributen, in een landschappelijke omgeving. Ook tonen we u onze wensen voor de toekomst, we staan niet stil. De expositie is, tijdelijk in kerstsfeer, te zien in het Aspergepaviljoen vanaf 12 december tot 14 maart 2021.
Openluchtmuseum de Locht Broekhuizerdijk 16d 5962 NM Melderslo
Open: april t/m oktober 10.00 u. - 17.00 u.;
november t/m maart woensdag , zaterdag, zondag 10.00 u. - 17.00 u.
T 077-3987320 (best bereikbaar van 09.00 tot 12.00 u.)
info@delocht.nl - www.delocht.nl/