Copy

Nieuwsbrief
Behandelaanbod Jonge Kind
0-6 jaar

 
Beste zorgprofessionals,
 

Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie informen over de ontwikkelingen binnen onze praktijk.

Binnen onze afdeling kind en jeugd hebben we onlangs ons aanbod uitgebreid.
We merkten bij verwijzers dat er vraag was naar hulpaanbod gericht op het jonge kind (0-6 jaar).
Het werken met jonge kinderen vraagt om specifieke expertise en om intensieve samenwerking met ouders/verzorgers. Een jong kind ontwikkeld zich in relatie met de belangrijke volwassenen om zich heen.
In ons nieuwe aanbod is er dan ook niet alleen aandacht voor het kind, maar ook voor het netwerk om het kind heen.

Graag nemen wij u hieronder mee in ons uitgebreide behandelaanbod.

Voor al uw vragen over ons behandelaanbod kunt u maandag t/m vrijdag contact met ons opnemen via ons telefoonnummer
0165-769000 of per email info@4mb.nl

                                      

Hartelijke groeten,
For mind and behavior

Team 4mb junior,

Erwin Bijlsma, Nina Backer, Sandra Koeken, Iris Aarens, Michelle ten Berge, Mariola Drijver, Marijke Maas, Denise van der Veeren, Deborah Vonk, Sanne Vingerhoeds, Michelle Vrolijk, Jolanda Huijs en Irene Hamerlinck

Theraplay

Theraplay is een interactie-therapie voor ouders en kind.
Theraplay wordt veel toegepast op het gebied van hechting en regulatie.

Door verschillende factoren kan de relatie tussen ouder en kind
onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld wanneer kind en/of ouders een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt. Of wanneer er sprake is van ontwikkelingsproblematiek bij uw kind.

Met name in de eerste twee levensjaren van een kind wordt een belangrijke basis gelegd. Wanneer er in die eerste periode essentiële ervaringen zijn gemist, kan het nodig zijn daarin herstelervaringen op te doen. Juist hierop is
Theraplay gericht. 


Ouders krijgen inzicht in de gedachten, gevoelens en behoeften van hun kind en leren daarop te reageren. Het kind ontwikkelt vertrouwen in zichzelf en de wereld om hem heen en leert betekenisvolle relaties aan te gaan. 
________________________________________________________________________

FloorplayFloorplay is gericht op jonge kinderen die extra aandacht nodig hebben. Het is met name geschikt voor kinderen bij wie sprake is van een ontwikkelingsachterstand of (vermoeden van) autisme.

De
FloorPlay-coach helpt ouders aan te sluiten bij hun kind en af te stemmen op zijn tempo, niveau en interesses. Ouders leren zo hun kind beter lezen en begrijpen, wat hun onderlinge relatie zal versterken.

Ouders krijgen praktische handvaten in hoe ze hun kind stapsgewijs kunnen stimuleren in zijn ontwikkeling.
Beeldcoaching
 

 
Beeldcoaching kijkt systemisch naar de interactie en de patronen binnen een gezin.

Er wordt stil gestaan bij wat ouder(s) al goed kunnen en er wordt gekeken naar de patronen die in het gezin aanwezig zijn. Hierbij wordt ook gelet op
non verbale signalen zodat er afgestemd wordt op de behoefte van de gezinsleden. Dit wordt door middel van beelden besproken met het gezin. 
                                      

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel wordt gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen.

                                      

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde
ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op toe doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.
 
Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding
(PPG)

 
 De PPG-methodiek biedt een model om ouders thuis te begeleiden bij het opvoeden van hun kind. PPG wordt ingezet bij complexe opvoedproblemen waarbij eenvoudig opvoedadvies niet volstaat.
 


Begeleiding op kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouders en scholen


Observatie en individuele begeleiding van het kind in de groep of klas.
Daarnaast
coaching en psycho-educatie van  de pedagogisch medewerker/ leerkracht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken tussen 8:00 en 16:30 uur.
Nieuwsbrief behandelaanbod jonge kind 0-6 jaar Nieuwsbrief behandelaanbod jonge kind 0-6 jaar
Facebook
Website
4mb B.V. | De Eglantier 1b | Roosendaal | Liesbosweg 40b | Etten-Leur 
info@4mb.nl  www.4mb.nl  |  0165-769000

Aangezien we in het verleden - al dan niet direct - bij dezelfde mensen betrokken zijn geweest,
ontvangt u deze nieuwsbrief.  Wilt u in de toekomst liever niet meer door ons geïnformeerd worden,
dan kunt u ons dit laten weten via deze link:
unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
4mb BV · De Eglantier 1b · Roosendaal, Nb 4707 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp