Copy
Beste <<First Name>>,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Coronamaatregelen algemeen
Coronamaatregelen locatie Stroekeld

Coronamaatregelen locatie Roerdomp
Continuïteit bij onderbezetting
Verkeersbrigadiers
Werken in het onderwijs

Kalender
Kreet van de week 
Coronamaatregelen algemeen

In de vorige weekbrief hebben we al aangekondigd dat er vandaag aanvullende informatie zou komen hoe we met de organisatie van ons onderwijs om zullen gaan. Er zijn een heel aantal maatregelen die we als school nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hieronder staan de maatregelen genoemd die voor u als ouder belangrijk zijn om te weten. Het zijn er heel wat, dat begrijpen we, maar met elkaar hopen we zo het virus onder controle te houden.

Kinderen mogen op school komen als zij geen klachten hebben. Ook bij milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, verhoging) moeten kinderen thuis blijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Komt een kind met klachten toch op school, dan worden ouders gebeld en gevraagd het kind z.s.m. op te halen en moet het kind alsnog thuis blijven tot het 24 uur klachtenvrij is. 

Als huisgenoten van kinderen klachten hebben als koorts of benauwdheid óf gediagnosticeerd zijn met corona, moet een kind ook thuis blijven tot iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Als huisgenoten ‘alleen’ milde klachten hebben als verkouden, lichte keelpijn, hoesten, mag een kind nog wel naar school, mits het kind zelf geen klachten heeft. 

Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Valt uw kind onder een van deze twee categorieën en kan uw kind niet naar school, dan vragen we u contact op te nemen met school.

Ouders mogen voorlopig nog niet op het schoolplein of in de school komen. Kinderen moeten bij het hek worden afgezet. Contacten tussen ouders en school verlopen via mail, telefoon of Parro.

Aan het begin van de schooldag maken de kinderen hun handen schoon met desinfecterende gel. In elk lokaal is desinfecterende gel aanwezig. Door de dag heen worden de kinderen gestimuleerd om regelmatig hun handen te wassen met water en zeep.

Kinderen hangen hun jas en tas op over de rugleuning van hun stoel in het eigen lokaal. De kleuters maken wel gebruik van de garderobe. In het lokaal zitten de leerlingen zo ver mogelijk uit elkaar. De leerkrachten hebben de lokalen deze week hiervoor in orde gemaakt.

De pauzes worden gespreid gehouden onder toezicht van de eigen leerkracht. De groepen krijgen plekken op het plein aangewezen waar ze kunnen spelen.

Per groep is er een eigen toilet, zodat groepen zich niet mengen in de toiletruimtes.

Deuren staan zoveel mogelijk open. Er wordt regelmatig schoongemaakt in de school.

Verjaardagen mogen in de eigen groep worden gevierd, aan het einde van de dag. Trakteren mag, maar wel op iets wat voorverpakt is, of op heel fruit. Zelf gemaakte traktaties (fruitspiesjes, cakejes etc.) mogen voorlopig nog niet. De jarige brengt aan het begin van de dag de traktatie zelf mee naar binnen. De traktaties worden aan het einde van de dag meegegeven naar huis, zodat u thuis kunt beslissen hoe u hier mee omgaat.

Kinderen gaan aan het einde van de schooldag gelijk naar huis, of naar de kinderopvang. Er mag na schooltijd niet worden gespeeld op het plein. Kinderen die die dag niet op school zitten mogen ook niet tijdens schooltijd spelen op het plein.

Coronamaatregelen locatie Stroekeld

De hekken aan de voorzijde van de school, bij de hoofdingang zijn ook geopend. Deze hekken kunnen gebruikt worden door leerlingen die les hebben in een lokaal op de begane grond aan de voorzijde van de school.

Kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. Om 8.25 uur gaat de bel en daarna gaan de kinderen uit de groepen 3 t/m 5 in de rij staan. De kinderen uit de groepen 3 en 4 gaan op de gebruikelijke plek in de rij staan. De kinderen uit groep 5a maken een rij voor het raam van hun lokaal. De kinderen uit groep 5d maken een rij bij de fietsenberging voor de leerkrachten op het plein. De leerkracht haalt de kinderen op van het plein. 

De lokalen op de begane grond hebben een eigen buitendeur in het lokaal. De kinderen maken gebruik van deze buitendeur. De leerkrachten van de groepen 0/1, 1/2 en 2 staan om 8.20 uur klaar bij deze buitendeur om de kinderen te verwelkomen. De kinderen mogen gelijk naar binnen gaan als ze worden gebracht.

De kinderen van groep 0c worden op het plein om 8.30 uur opgevangen door juf Marjan Wolterink. Juf Marjan staat de kinderen op te wachten bij het hek aan de kant van de Maatgraven, tegenover de ingang van het gebouw van de Paraplu.

Om bij het ophalen van de kinderen geen ophoping van ouders te krijgen, verdelen we de ruimte rondom school voor het ophalen als volgt:

  • Groep 0/1b, 1/2c, 1/2d: aan de voorkant van de school, ouders wachten op de stoep langs De Stroekeld.
  • Groep 2a en 2b: aan de zijkant van de school, ouders wachten op de parkeerplaats aan de zijde van Het Brandlicht.
  • Groep 0/1a en 0c: aan de achterkant van de school, ouders wachten op het pad tussen de Julianaschool en het gebouw van de Paraplu in. De kinderen komen door het hek aan de kant van de Maatgraven naar buiten.
  • Groepen 3, 4 en 5: de kinderen komen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten en gaan dan vanaf de schooldeur zelfstandig verder.
Coronamaatregelen locatie Roerdomp

Kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom op school. De kinderen kunnen de hekken gebruiken die ze normaal gesproken ook altijd gebruiken. Kinderen die op de fiets mogen komen stallen hun fiets netjes in de stalling. Om 8.25 uur gaat de bel en daarna gaan de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 in de rij staan voor het raam van hun eigen lokaal. De leerkracht haalt de kinderen op van het plein.
Continuïteit bij onderbezetting 

Onze directeur-bestuurder, dhr. E.I.F. Nawijn, heeft gevraagd het onderstaande met u te delen.

Elke school heeft eigen protocollen en afspraken opgesteld die vanaf 11 mei a.s. op de scholen gelden. PCPO Rijssen heeft o.a. een regeling uitgewerkt hoe we concreet handelen bij medewerkers met corona-gerelateerde klachten. Voor u als ouder staat daarin ook relevante informatie, die we hieronder met u willen delen.

Als een leerkracht ziek is of niet op school kan zijn vanwege corona-gerelateerde klachten dan wordt geprobeerd het onderwijs op school wel door te laten gaan. We zullen bekijken of een ander personeelslid binnen de school kan werken (duo-leerkracht, collega leerkracht, invalpooler of evt. ambulante collega). Uitgangspunt voor onze invalpoolers is dat zij op zo min mogelijk verschillende scholen zullen werken in deze periode. Wanneer het niet mogelijk is om een vervanger te vinden, dan krijgt de betreffende groep die dag/dagen geen les op school. De mogelijkheden voor thuisonderwijs door de school worden dan onderzocht. Dit is afhankelijk van de duur van afwezigheid van de leerkracht.

Voor ons is het niet duidelijk hoe de komende periode zal verlopen, vandaar dat we u hierover willen informeren. We hopen natuurlijk dat we deze afspraken niet hoeven toe te passen.

Verkeersbrigadiers

Voorlopig staan er geen verkeersbrigadiers van de Julianaschool om de kinderen te helpen bij het oversteken. Dit is om te voorkomen dat de brigadiers met veel verschillende mensen in contact komen, waarbij het 1,5 meter afstand houden misschien niet altijd goed lukt.  We willen u vragen om zelf uw kind te helpen oversteken op drukke plekken.

Brengt u uw kind naar school, dan willen we u vragen om dit zoveel mogelijk lopend of op de fiets te doen, zodat de verkeersdrukte met auto's rondom de school beperkt blijft. Alvast bedankt voor uw medewerking!
Werken in het onderwijs

Er zijn veel redenen te noemen waarom werken in het onderwijs enorm leuk en uitdagend is. Misschien heeft u ooit ook met deze gedachte rondgelopen of overweegt u nu om daarop te oriënteren. Kom dan naar de online informatieavond op maandag 11 mei om, 19.30 uur: https://www.hatseklas.nl. 

Voor een inspirerend filmpje verwijzen we u naar: https://www.youtube.com/watch?v=si0Pd2jx_bw
Kalender
 
 21 mei  Hemelvaartsdag
 22 mei  Vrije dag
 31 mei – 1 juni   Pinksteren
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp