Copy

Beste <<First Name>>,


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Oudergebedsgroep
Privacyvoorkeuren
Gespaard
Zendingsgeld
Corona
Kalender
 Kreet van de week 
 Oudergebedsgroep
 
De oudergebedsgroep heeft gevraagd om onderstaand bericht met u te delen.

Beste ouders en verzorgers,

We zijn God dankbaar dat de school op 17 augustus weer mocht starten. Als oudergebedsgroep willen wij ook weer maandelijks gaan bidden voor school, leerlingen, leerkrachten en gezinnen.

Er is altijd veel om voor te danken en ook zijn er zorgen die we bij God willen neerleggen.

Tijdens deze bijeenkomsten is er de gelegenheid om deel te nemen aan het kringgebed maar uiteraard hoeft dit niet, je kan ook meeluisteren. We nodigen jou als ouder van harte uit! Er staan bijeenkomsten gepland voor vrijdag 25 september, woensdag 28 oktober, woensdag 25 november.

I.v.m. de maatregelen vanuit het RIVM, willen we je vragen om je aan te melden. Dat kan door contact op te nemen met een van ons, of te mailen naar gebedsgroep@julianaschool.net.

Jouw komst wordt zeker gewaardeerd en schroom niet om contact met ons op te nemen. Hoe mooi en goed is het om met elkaar te bidden en te danken. 

 
Groet,
Lydia Dannenberg, Lianne van Heek,
Dianne Bossers, Hester Nijhuis,
Mariëlle van ‘t Slot, Marina Dannenberg,
Dianne Bouman, Elly Preuter,
Marlies Eenkhoorn, Melanie Zijlstra
en Lydia de Wolf
 Privacyvoorkeuren 

Elk schooljaar vragen we alle ouders om hun privacyvoorkeuren in Parro te kiezen of te bekijken en desgewenst aan te passen. U kunt dit doen door de volgende stappen te doorlopen.
  • Ga in Parro naar het vierde 'tabblad' met de titel Instellingen.
  • Tik op Privacy-voorkeuren.
  • U kunt hier uw voorkeuren kiezen of wijzigen via de stipjes op het potloodje achter het kind.
 Gespaard

Het afgelopen schooljaar is er een mooi bedrag bij elkaar gespaard voor het zendingsdoel en het verjaardagsdoel. We hebben € 625,- kunnen overmaken naar SOS Kinderdorpen (verjaardagsgeld) en € 2500,- naar het Nederlands Bijbelgenootschap.

Namens deze goede doelen willen we u hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

We hopen dit schooljaar opnieuw een mooi bedrag bij elkaar te sparen. Vorige week heeft u al kunnen lezen waar we met het verjaardagsgeld voor gaan sparen. In deze weekbrief leest u waar we het zendingsgeld voor gaan sparen.
 Zendingsgeld

Dit schooljaar sparen we het zendingsgeld voor een basisschool in Hayhúhadház in Hongarije. Eén van onze conciërges is nauw betrokken bij dit project. Hieronder vertelt hij er het e.e.a. over.
 
Langs deze weg mag ik mij aan u voorstellen met als doel het zichtbaar maken waar uw zendingsgeldbijdrage  voor het schooljaar 2020-2021 naartoe gaat.  
                                                    
Als conciërge ben ik, Dick Bosch, al weer enkele jaren met veel plezier op de Julianaschool aan het werk.
                                                                                  
Daarnaast ben ik bestuurslid van de mooie stichting Oost Europa Enter-Rijssen-Wierden. Een uitvloeisel daarvan is dat wij samen met de stichting, indien mogelijk, 2 keer per jaar naar ons werkgebied gaan om te zien of én hoe er met de goederen die we met regelmaat versturen wordt omgegaan en gewerkt. Naast dat we hier proberen geld en goederen te verzamelen, proberen we zo uiting te geven aan de Bijbelse opdracht om het evangelie te verspreiden aan een ieder die het horen wil. Daarvoor is veel geld nodig, bijvoorbeeld om de benodigde materialen in de landstaal te kunnen aanschaffen en te verspreiden. Gelukkig weten we ons daarbij verzekerd van de hulp van lokale dominees, die de mensen én de gebruiken kennen.

Voor de komende jaren hebben we ons ten doel gesteld om de basisschool van het plaatsje Hayhúhadház in Hongarije te helpen bij het renoveren van het schoolgebouw en ze  o.a. te voorzien van materialen voor Bijbels onderwijs (boekjes, kleurplaten etc.).

We krijgen van schoolvereniging PCPO Rijssen al overtollig geworden materiaal (meubilair etc.). Maar u begrijpt vast dat er een financiële injectie nodig is om het schoolgebouw aan te passen aan  de eisen van de huidige tijd.

Er ontbreekt van alles om goed les te kunnen geven. Om de kinderen te voorzien van een (warme) maaltijd, willen we graag een soort van kantine met sanitairblok realiseren om in shifts te kunnen pauzeren, want de 300 kinderen op de basisschool én de 110 kinderen van de kleuterschool, die kunnen samen heel wat aan. Het overgrote deel van de inwoners van de stad is Roma. Veel kinderen gaan naar school omdat ze, als ze 's morgens om 8 uur op school zijn, ook 's middags een maaltijd krijgen.

Met hulp van de burgerlijke gemeente heeft de lokale Hervormde Kerk de school kunnen (terug)kopen in 2018. Onze vrienden, Zoltán Kovács en Emese Kovácsné Takács, zijn als domineesechtpaar in Haydúhadház werkzaam en betrokken bij de school. Zij  geven de kinderen daar godsdienstlessen. Hun eigen kinderen gaan ook naar de school. Ze hebben ons gevraagd om mee te helpen bij het realiseren van dit grote project.

Dat willen we graag doen, maar zonder uw hulp kunnen we niets! Mogen wij op uw en jullie hulp rekenen? Wekelijks, op maandagmorgen, wordt het zendingsgeld verzameld. We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

We hopen u van de vorderingen op de hoogte te houden, via de weekbrief of via de website van de stichting.
 Corona

We krijgen regelmatig de vraag van ouders of hun kind i.v.m. de maatregelen rondom corona nu wel of niet naar school mag. Hieronder daarom nogmaals de regels uit het coronaprotocol.

Kinderen mogen op school komen als ze geen klachten hebben.

Kinderen uit groep 0, 1 en 2 mogen bij neusverkoudheid wel naar school, behalve:
  • Als het kind ook koorts heeft/benauwd is;
  • Als het kind contact heeft met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover is geïnformeerd door de GGD;
  • Als er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk dat het kind zich laat testen.
Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij bij klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken/proeven, keelpijn en koorts (boven de 38°) thuis blijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Komt een kind met klachten toch op school, dan worden ouders gebeld en gevraagd het kind z.s.m. op te halen en moet het kind alsnog thuis blijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is.

Als huisgenoten van kinderen klachten hebben als koorts (boven de 38°) of benauwdheid moet een kind ook thuis blijven tot iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Als een kind positief getest is op corona moet het tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het kind mag pas weer naar school en de opvang als het na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

Als iemand in het huishouden van het kind positief getest is op COVID-19, moet het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen extra thuisblijven.

Als huisgenoten ‘alleen’ milde klachten hebben als verkouden, lichte keelpijn, hoesten, mag een kind nog wel naar school, mits het kind zelf geen klachten heeft.

Als een kind elk jaar hooikoorts (of chronische verkoudheid) heeft, dan herken je de klachten. Als de medicatie tegen hooikoorts werkt,  mag je ervan uitgaan dat het hooikoorts is. Dan mag het kind gewoon naar school. Hooikoorts medicatie werkt namelijk niet tegen het coronavirus. Neem wel eerst contact op met de groepsleerkracht om dit toe te lichten, zodat de groepsleerkracht op de hoogte is. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan gewend, dan blijft het kind thuis tot de (nieuwe)  klachten voorbij zijn.

Door ons met elkaar aan bovenstaande regels te houden, hopen we besmettingen met het coronavirus buiten de schooldeuren te houden.
 Kalender
 
 3 september  Verwachtingsgesprekken groepen 0 t/m 7
 8 september  Verwachtingsgesprekken groepen 0 t/m 7
 9 september  Alle leerlingen zijn vrij
 10 september  Verwachtingsgesprekken groepen 0 t/m 7
 5 oktober  Voorlopige verwijzingsgesprekken groepen 8
 6 oktober  Voorlopige verwijzingsgesprekken groepen 8
 7 oktober  Voorlopige verwijzingsgesprekken groepen 8
 8 oktober  Knikkerfeest groepen 0-4
 9 oktober  Knikkerfeest groepen 5 t/m 8
 12 – 16 oktober  Herfstvakantie
 19 oktober  Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp