Copy
Beste <<First Name>>,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Na de meivakantie
Opvang van kinderen
Hoofdluiscontrole
Kalender
Kreet van de week 
Na de meivakantie

Deze week heeft u bericht ontvangen dat de meivakantie voor de kinderen is verlengd tot en met vrijdag 8 mei. Op 6, 7 en 8 mei zullen de leerkrachten bezig zijn om het onderwijs vorm te geven en in te richten voor de periode vanaf 11 mei. Vandaag ontvangt u bericht van de leerkracht op welke dagen uw kind vanaf 11 mei naar school gaat. Er is een rooster gemaakt waarbij alle kinderen uit één gezin op dezelfde dag op school zitten. Voor een grote school is zo'n rooster best complex, er kan daarom niet worden geruild. We hopen dat binnen niet al te lange tijd alle kinderen weer alle dagen naar school mogen.

In het kort komt de informatie uit het bericht hier op neer:

  • kinderen gaan om de andere dag naar school;
  • schooltijden zijn aangepast voor alle leerlingen: ma, di, do, vrij van 8.30 - 14.00 uur en op wo van 8.30 - 12.15 uur;
  • op de niet-lesdagen maakt een kind schoolwerk thuis.
Op vrijdag 8 mei ontvangt u een bericht met allerhande informatie over hoe we organisatorisch het een en ander gaan regelen. U kunt dan denken aan informatie over hygiëne, halen en brengen van leerlingen etc. We roepen u op om deze berichtgeving even af te wachten voor u met eventuele vragen komt.

De meivakantie staat voor deur. Misschien heeft u zelf ook vrij en waren er zelfs plannen om op vakantie te gaan. Misschien heeft u geen vakantie en moet u gewoon doorwerken. We wensen in ieder geval alle kinderen een fijne meivakantie toe en mocht u ook vakantie hebben, dan wensen we u ook een fijne vakantie toe. Het team van de Julianaschool staat vanaf woensdag 6 mei weer voor u klaar.
Opvang van kinderen

Kinderopvang
De Kindertuin zal de reguliere BSO weer oppakken. Zij sluiten aan op de schooltijden, dus vanaf 14.00 uur is opvang mogelijk. Let wel: Alleen gezinnen die een contract hebben kunnen op de dagen dat de kinderen naar school gaan gebruik maken van de BSO. Zij hebben hierover persoonlijk bericht gehad van de Kindertuin. Gezinnen die geen contract hebben, komen dus ook niet in aanmerking voor Buitenschoolse Opvang.

​Alle andere kinderen van ouders met cruciale beroepen vallen vanaf 11 mei onder de noodopvang (zie hieronder). 

Wilt u, om zicht te krijgen op welke kinderen wel of niet gebruik maken van de reguliere opvang, uw kind(eren) aanmelden? Dit kan tot uiterlijk 7 mei per mail: g.schaap@dekindertuin.nlGraag naam, dag en tijd vermelden.

Noodopvang

Kinderen waarvan tenminste één ouder/verzorger een beroep uitoefent binnen de vitale/cruciale sector kunnen in aanmerking komen voor noodopvang. Deze noodopvang zal nu door ons als school worden geregeld.

We vragen u om eerst binnen uw eigen netwerk te kijken of u opvang kunt regelen voor uw kind, voordat u de noodopvang inschakelt. Dit omdat we anders teveel kinderen op een schooldag in school hebben en de druk op ons team groter wordt. 

De richtlijnen voor kinderen tot 12 jaar zijn versoepeld. Kinderen mogen nu ook onderling weer meer met elkaar spelen, dit biedt misschien weer meer mogelijkheden voor u om met elkaar en voor elkaar op kinderen te passen. 


Aanmelden graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 mei per mail: m.schaap@julianaschool.net.

Hoofdluiscontrole

Normaal gesproken vindt er na elke vakantie een hoofdluiscontrole plaats. Door alle maatregelen die er gelden rondom de coronacrisis is het niet verantwoord om deze controles dit schooljaar nog door te laten gaan.

We willen u vragen om uw kind(eren) thuis zelf goed te controleren. Mocht u bij uw kind(eren) hoofdluis aantreffen, wilt u dan direct starten met de behandeling en doorgeven aan de leerkracht dat uw kind hoofdluis heeft? De leerkracht kan de andere ouders van de groep dan op de hoogte brengen van het feit dat er hoofdluis geconstateerd is in de groep. We hopen zo met elkaar de hoofdluis onder de duim te houden.

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Kalender
 
 25 april – 8 mei   Meivakantie
 21 mei  Hemelvaartsdag
 22 mei  Vrije dag na hemelvaart
 31 mei – 1 juni  Pinksteren
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp