Copy
Beste <<First Name>>,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Pinksteren
Onderwijs vanaf 8 juni
Kalender
Avond4daagse
Kreet van de week 
Pinksteren

Tien dagen nadat Jezus naar de hemel gevaren is, gebeurt er iets bijzonders: De Geest van God komt op de aarde. Het is Pinksteren!

Het geluid van een enorme windvlaag vult het huis. De volgelingen van Jezus raken in vuur en vlam. Ze vertellen aan iedereen die het maar horen wil, dat God van mensen houdt. Iedereen hoort de boodschap in zijn eigen taal.

Deze gebeurtenis wordt gezien als het startpunt van de kerk. Petrus, één van de discipelen van Jezus, houdt na de uitstorting van de Heilige Geest een toespraak waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij roept iedereen die luistert op om zich tot Jezus te keren om vergeving van zonden te krijgen. Maar liefst drieduizend mensen laten zich diezelfde dag nog dopen.


Aanstaande zondag en maandag mogen we het het pinksterfeest vieren. Het team van de Julianaschool wenst u een gezegend Pinksteren toe!

Onderwijs vanaf 8 juni

Vanaf maandag 8 juni mogen alle kinderen van dezelfde groep weer tegelijk naar school. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Omdat we het coronavirus graag buiten de deur willen houden, handhaven alle PCPO scholen in grote lijnen de huidige schooltijden tot aan de zomervakantie. Het halen en brengen van leerlingen blijft tot de zomervakantie op dezelfde wijze gaan als nu.

Voor onze school worden de schooltijden vanaf 8 juni als volgt:

groep 0c
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-12.00 uur
woensdag: 8.30-12.15 uur

groepen 0/1 en leerlingen uit groep 1 die in de combinatie 1/2 zitten
maandag, vrijdag: 8.30-12.00 uur
dinsdag, donderdag: 8.30-14.00 uur
woensdag: 8.30-12.15 uur

groepen 2, 3 en 4
maandag, dinsdag, donderdag: 8.30-14.00 uur
woensdag: 8.30-12.15 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur

groepen 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-14.00 uur
woensdag: 8.30-12.15 uur

De BSO-uren van 'de Kindertuin' sluiten aan bij de schooltijden. Vanaf 8 juni vervalt de noodopvang.

Gisteravond is de PO-raad met een protocol gekomen voor de basisscholen. Hieronder vindt u een beknopte weergave van dit protocol. 

  • Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
  • Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
  • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  • Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
  • De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de dag aan de hand van dit protocol.

Volgende week zullen we op schoolniveau verdere invulling gaan geven aan het protocol, zodat we op 8 juni zo veilig mogelijk van start kunnen gaan.

Kalender

 31 mei – 1 juni  Pinksteren
 3 juni  MR vergadering
 8 juni  De kinderen mogen weer alle dagen naar school
 19 juni  Rapport 2
 2 juli  Laatste schooldag
 3 juli  Start zomervakantie
 17 augustus  Eerste lesdag nieuwe schooljaar
Avond4daagse

De commissie Avond4daagse heeft gevraagd of we onderstaand bericht met u willen delen.

Zoals jullie weten is de Avond4daagse dit jaar afgelast. Omdat de gewone Avond4daagsen in heel Nederland niet doorgaan heeft de Koninklijke Wandel Bond Nederland een alternatief bedacht: De Avond4daagse - Home Edition.

Je loopt natuurlijk niet in je huis, maar je vertrekt wel vanaf je eigen huis. Je maakt je eigen routes. Na vier dagen lopen ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille. Zo kun je jouw serie toch compleet maken. Je loopt niet in grote groepen tegelijk, maar alleen met een vriendje, vriendinnetje of met je gezin.

Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 1 juni en 31 augustus. Tussen de eerste en vierde dag mogen maximaal twee weken zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven.

Op de site van de Avond4daagse vind je meer informatie over deze editie en kun je je inschrijven: https://www.avond4daagse.nl.

Wij hopen dat jullie allemaal meedoen!

Groeten van de avond4daagsecommissie

Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp