Copy

Beste <<First Name>>,


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Lijdensweken
Overblijfbijdrage
Geboren
Van de vertrouwenspersonen
MR
Schoolreizen
Kalender
Leerkrachten gezocht
 Kreet van de week 
 Lijdensweken

Inmiddels zitten we al bijna een maand in de lijdenstijd, de veertig dagen voorafgaand aan Pasen. We leven met elkaar toe naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen, de dag waarop de Here Jezus opstond uit de dood. 

In de groepen doen we dit o.a. door het vertellen van de Bijbelverhalen en het zingen van Bijbelse liederen die passen bij de lijdenstijd. Onderstaande liedtekst willen we graag met u delen. Wilt u het lied ook graag horen, dan kunt u op de afbeelding hierboven klikken.

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

 
Opwekking 705
 Overblijfbijdrage

Afgelopen dinsdag hebben alle ouder(s)/verzorger(s) een een betaalverzoek ontvangen voor de vrijwillige overblijfbijdrage. Inmiddels hebben heel wat ouder(s)/verzorger(s) het bedrag al overgemaakt, waarvoor hartelijk dank! Is het aan uw aandacht ontsnapt, dan willen we u er nog graag even op attenderen.
 Geboren

Hoera, een baby!

Op 21 februari is Christina Maria geboren. Christina is het dochtertje van Israël en Lilya Bilgic. Ze heeft een trotse grote zus, Maria (groep 5a) en trotse grote broer Gabriël. Samen wonen ze aan de Broedersdijk 21, 7462 LA.

Op 24 februari is Maya Karina Heidi geboren. Maya is het dochtertje van Hans en Inge Goossen. Jasmijn (groep 3c) en Mees (groep 0/1a) zijn erg blij met hun lieve kleine zusje. Samen wonen ze op Scholekster 34, 7462 ZX.

Op een van de kaartjes staat het volgende gedichtje:

Gods grootste wonderen
beginnen heel erg klein.
Dankbaar en gelukkig
dat jij bij ons mag zijn.

We wensen beide gezinnen veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!

 Van de vertrouwenspersonen


Beste ouders van (met name) de midden- en bovenbouw,

Graag willen we uw aandacht vragen voor een best heftig onderwerp: sexting. In deze coronatijd zitten veel mensen thuis. Door de periode van thuisonderwijs zijn de kinderen in korte tijd een stuk digitaal vaardiger geworden. Deze combinatie kan voor heel vervelende situaties zorgen. Soms op een heel onschuldig lijkende manier: een verkeerd nummer in de WhatsApp, een gezellig chatprogramma waar toch een ander persoon achter het account blijkt te zitten, via een zoekfunctie naar een onderwerp voor school uitkomen op een vreemde site, een TikTok filmpje, etc.

Uit onderzoek blijkt dat als kinderen op internet met vervelende foto's of personen in aanraking komen, ze dit moeilijk vinden om aan hun ouders te vertellen. Vaak zit hier ook een stukje schaamte achter.

Aan de andere kant zien we dat om ons heen het steeds 'normaler' wordt om jezelf bloot te laten zien. Neem bijvoorbeeld het veel besproken programma "Gewoon bloot" wat binnenkort op de televisie komt.

Op school wordt de komende periode d.m.v. de methode "Wonderlijk gemaakt" in de klassen weer aandacht besteed aan hoe wonderlijk God ons geschapen heeft en hoe we van God de prachtige opdracht hebben gekregen om goed voor ons lichaam te mogen zorgen. U hoort meer over deze lessen via de groepsleerkracht van uw kind. 

Via dit stukje willen we u als ouders vragen om met uw kind over het mediagebruik en de ervaring die het er mee heeft in gesprek te blijven. Het is in het belang van uw kind dat u regelmatig met uw kind hierover praat en de mobiele apparaten van uw kind bekijkt. Mocht u hier meer over willen lezen, dan verwijzen we u door naar de site: https://www.helpwanted.nl/ikzoekadvies.

Voor vragen kunt u ook altijd bij een van ons terecht. U kunt ons per mail bereiken via vertrouwenspersoon@julianaschool.net.

Een hartelijke groet,
Hannie Kunst
Thamar Dijk (locatie Stroekeld)
Rianne Schipper (locatie Roerdomp)

 MR

Aanstaande maandag is er een MR-vergadering. Tijdens deze vergadering zal de verkiezingsprocedure voor een nieuw lid van de oudergeleding worden vastgesteld. De MR streeft er naar om het voorstellen van de kandidaten en de verkiezing op vrijdag 19 maart uit te zetten onder de ouders/verzorgers. 

 Schoolreizen

Normaal gesproken maken we rond deze tijd van het jaar de prijzen van de schoolreizen bekend. Dit jaar lukt dat nog niet, omdat we nog niet weten of de schoolreizen door kunnen gaan. Als de schoolreizen door zouden kunnen gaan, is het nog de vraag of er meerdere groepen tegelijkertijd in één bus mogen zitten. Kortom: er zijn nog heel wat onzekerheden. Zodra we meer zekerheid hebben over het wel of niet doorgaan van de schoolreizen, zullen we hierover berichten in de weekbrief.

 Kalender
 
 15 maart  MR-vergadering
 24 maart  Oudergebedsgroep
 30 maart  Theoretisch verkeersexamen groepen 7
 31 maart  Paasviering groepen 5 – 8, ’s avonds op school
 1 april  Paasviering groepen 0 – 4, ’s ochtends op school
 2 april  Goede Vrijdag
 4 en 5 april  Pasen
 Leerkrachten gezocht
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2021 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp