Copy
Beste <<First Name>>,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Hemelvaartsdag
Coronamaatregelen algemeen
De Kindertuin
Noodopvang
Kalender
Kreet van de week 
Hemelvaartsdag

Deze week is een korte schoolweek, morgen en vrijdag zijn de kinderen vrij, want het is morgen Hemelvaartsdag.

Op de 40e dag na Pasen neemt de Here Jezus de disicpelen mee naar de Olijfberg. Hij spreekt met hen en zegent hen, voordat Hij van de aarde wordt opgenomen. Terwijl de discipelen hem nastaren in de lucht, wordt Hij aan hun blik onttrokken door een wolk.

De volgelingen van Jezus vinden het afscheid nemen maar niks, maar toch is het nodig voor Jezus om naar de hemel te gaan. Met zijn hemelvaart maakt Jezus ruimte voor de Heilige Geest om te komen bij de mensen. Daarnaast is de Here Jezus nu als pleitbezorger bij God de Vader, om voor ons te bidden.

Door de hemelvaart is er nu een verheerlijkt mens in de hemel, die pleit voor de mensen op de aarde. De hemelvaart maakt het mogelijk dat wij mensen met kracht uit de hoge worden bekleed. Reden genoeg om morgen feest te vieren!

Coronamaatregelen algemeen

Gisteravond hebben we van de minister-president te horen gekregen dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen. De minister gaf aan dat er de komende week richtlijnen worden gegeven over hoe dit vorm kan krijgen. We hebben binnen onze schoolvereniging PCPO Rijssen besloten dat we deze richtlijnen even afwachten, voordat we zelf plannen gaan uitwerken. Zodra er meer bekend is, zullen we er via de weekbrief over communiceren.

De huidige vorm van onderwijs, waarbij kinderen om de andere dag naar school gaan, wordt doorgezet tot en met vrijdag 5 juni. De schooltijden blijven tot die tijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.00 uur en op woensdag van 8.30 - 12.15 uur.

De hygiëne- en afstandsmaatregelen die de afgelopen twee weken zijn ingevoerd bij ons op school, blijven in ieder geval gelden tot en met vrijdag 5 juni. Het betekent ook dat contacten tussen ouders en school tot en met 5 juni alleen per mail, Parro of telefoon plaats zullen vinden.

Binnen onze schoolvereniging is besloten dat er voor de zomervakantie geen Cito-toetsen meer worden afgenomen. Deze toetsen worden verschoven naar het begin van het nieuwe schooljaar, na een aantal weken onderwijs.

Binnen onze school hebben we besloten om het laatste blok in de boeken van rekenen, taal en spelling door te schuiven naar het begin van het nieuwe schooljaar. We voorkomen hiermee dat we in een korte periode tot aan de zomervakantie teveel nieuwe leerstof stoppen. Het nieuwe schooljaar is ruim 40 schoolweken lang, dit biedt genoeg ruimte om het laatste blok van deze vakken te aan te bieden en te verwerken.

Donderdag 2 juli is de laatste schooldag, dit schooljaar eindigt dan voor de kinderen. De kinderen gaan na de zomervakantie gewoon over naar hun nieuwe groep en nieuwe leerkracht.

De Kindertuin

'De Kindertuin' heeft gevraagd of wij onderstaand bericht willen opnemen in onze weekbrief.

Willen de ouders die gebruik maken van de BSO hun BSO aanvragen per mail doen, uitgesplitst per locatie? Voor locatie 'de Stroekeld' kan het mailadres stroekeld@dekindertuin.nl worden gebruikt en voor de locatie 'Roerdomp' kan het mailadres roerdomp@dekindertuin.nl worden gebruikt. Voor de planning en indeling van de BSO is dit wel zo overzichtelijk. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Noodopvang

De noodopvang op school blijft tot en met 5 juni bestaan. Kinderen waarvan tenminste één ouder/verzorger een beroep uitoefent binnen de vitale/cruciale sector kunnen in aanmerking komen voor noodopvang. Deze noodopvang zal door ons als school worden geregeld.

We vragen u om eerst binnen uw eigen netwerk te kijken of u opvang kunt regelen voor uw kind, voordat u de noodopvang inschakelt. Dit omdat we anders teveel kinderen op een schooldag in school hebben en de druk op ons team groter wordt. 

Aanmelden voor noodopvang tot en met 5 juni graag zo spoedig mogelijk per mail naar noodopvang@julianaschool.net, mét vermelding van:

  • naam van uw kind(eren)
  • groep
  • dag(en)
  • data 
  • begin en eindtijd (per heel uur)
Kalender
 
 21 mei  Hemelvaartsdag
 22 mei  Vrije dag
 31 mei – 1 juni   Pinksteren
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp