Copy

Beste <<First Name>>,


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Getrouwd!
Geboren
Ouderbijdrage
Corona
Kalender
 Kreet van de week 
 Getrouwd!
 
Het was aan het begin van deze week nog even spannend...... Welke nieuwe coronamaatregelen worden er afgekondigd..... Kan de bruiloft van juf Margriet en Gerald wel doorgaan????

Gelukkig voor juf Margriet en Gerald waren de maatregelen zo, dat het toch nog nog mogelijk was om een feestelijke trouwdag te beleven. Het was zelfs nog mogelijk om de kinderen van groep 7b uit te nodigen op het feest.

Margriet en Gerald, we wensen jullie Gods zegen toe en feliciteren jullie van harte met jullie huwelijk!
 Geboren

Wat een prachtig geschenk! Op 20 september is Dianne Lotte geboren. Lotte is het dochtertje van meester Dirk Jan Boers en zijn vrouw Henrieke. Samen wonen ze aan Weijerdstraat 28, 7462 TJ in Rijssen.                      

We wensen meester Dirk Jan en Henrieke veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van Lotte!

 Ouderbijdrage

In de schoolgids heeft uw waarschijnlijk gelezen over de vrijwillige ouderbijdrage. De regeling van de vrijwillige ouderbijdrage is op alle zeven scholen van onze schoolvereniging gelijk. In deze weekbrief staan de afspraken nog even op een rijtje. De oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft met de regeling ingestemd.

Aanstaande dinsdag ontvangt u via Parro een bericht van Schoolkassa met een betaalverzoek voor de ouderbijdrage. In het bericht staat aangegeven op welke wijze u de ouderbijdrage aan ons kunt overmaken. Per kind ontvangt u een Parro bericht en we willen u vragen om het bedrag ook per kind over te maken.

Het is voor ons erg prettig om deze ouderbijdrage eind oktober op onze rekening binnen te hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld de kosten voor het knikkerfeest en het naderende sinterklaasfeest op tijd voldoen. Bij voorbaat hiervoor al onze hartelijke dank!

Over de inkomsten en de uitgaven van de ouderbijdrage wordt na afloop van een schooljaar door de directie verantwoording afgelegd in de medezeggenschapsraad (MR).

Als we aan het eind van het schooljaar geld van de ouderbijdrage overhouden, dan blijft dat in het budget van de ouderbijdrage beschikbaar. Al het geld wordt besteed aan het doel van de ouderbijdrage: extra activiteiten voor de kinderen, die niet door het ministerie van OC&W betaald worden.

De hoogte van de bijdrage is € 15,00 per kind per jaar. Voor kinderen die tussen 1 januari en 1 april instromen is de bijdrage € 7,50. Voor kinderen die na 1 april op school komen hoeft u geen ouderbijdrage te betalen. U betaalt maximaal € 45,00 per gezin per jaar.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directie van de school.

N.B. De ouderbijdrage is vrijwillig. Betaling is geen voorwaarde om aan bepaalde schoolactiviteiten deel te mogen nemen. De ouderbijdrage komt geheel ten goede aan de kinderen.
 Corona

We hebben de afgelopen weken gemerkt dat corona ook dichter bij onze school komt. Er zijn een aantal ouders van onze school die besmet zijn geraakt met het virus. Deze week kwam de vraag op school binnen, waarom we geen bericht sturen naar de ouders/verzorgers van een bepaalde groep als er een huisgenoot van een kind in die groep besmet is met het coronavirus. We hebben advies opgevraagd bij de GGD Twente, hoe het best te handelen in deze situatie. 

De GGD geeft aan dat het niet noodzakelijk en ook niet wenselijk is om de ouders van een groep te berichten als een huisgenoot van een kind besmet is met het coronavirus. We zullen daarom geen bericht naar ouders/verzorgers van een groep doen als er sprake is van een besmette huisgenoot.


Wilt weten waarom deze berichtgeving niet noodzakelijk is, dan volgt hieronder een uitleg.

De huisgenoot die klachten heeft die op het coronavirus kunnen duiden, heeft zich na ca. 24 uur laten testen. Het hele huishouden gaat, vanaf het moment dat het bekend is dat er een besmetting met het coronavirus is, in quarantaine. De tijdspanne waarin de test en de uitslag van de test plaatsvinden, vinden vrijwel altijd binnen 5 dagen plaats.

De incubatietijd van het coronavirus is 7 tot 9 dagen. Dat betekent dat een kind in het huishouden pas na 7 of 9 dagen, nadat het kind met de besmette huisgenoot in contact is geweest, ziek kan worden. Het virus kan pas worden overgedragen door het kind, als het kind zelf ook ziek is (het virus onder de leden heeft). De kans dat een kind de besmetting op school doorgeeft is te verwaarlozen, omdat alle huisgenoten al voor de 7e dag in quarantaine zitten.

Zijn er vriendjes en vriendinnetjes in het huishouden van de klasgenoot geweest om te spelen en langer dan 15 minuten dicht bij de besmette patiënt in de buurt geweest, dan worden deze via het bron- en contactonderzoek van de GGD gewaarschuwd. Ontvangt u geen waarschuwing, dan mag u ervan uitgaan dat uw kind geen risico heeft gelopen. Alert blijven op signalen van verkoudheid is natuurlijk altijd belangrijk om te doen. 

Het is in het geval van een besmetting heel belangrijk dat de quarantaine adviezen goed worden nageleefd! In het geval van een besmette huisgenoot, moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact met de patiënt met corona. Als het thuis niet lukt om 1,5 meter afstand te houden tot de patiënt, moeten de huisgenoten thuisblijven tot 10 dagen nadat de patiënt weer uit isolatie mag.


Berichtgeving is naast bovenstaande ook niet wenselijk, omdat het onnodige onrust veroorzaakt. I.v.m. de AVG-wetgeving mag ook niet zomaar de naam van iemand bekend gemaakt worden die besmet is met het coronavirus. 
 Kalender
 
 5 oktober  Voorlopige verwijzingsgesprekken groepen 8,   verwachtingsgesprekken groep 6a
 6 oktober  Voorlopige verwijzingsgesprekken groepen 8,   verwachtingsgesprekken groep 6a
 8 oktober  Knikkerfeest groepen 3 en 4
 9 oktober  Knikkerfeest groepen 1, 2 en 5 t/m 8
 12 – 16 oktober  Herfstvakantie
 19 oktober  Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij
 4 november  Dankdag
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp