Copy

Beste <<First Name>>,


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Paasviering
W4Kangoeroewedstrijd
Geboren
MR
Corona
Kalender
Bestuurslid gezocht 
 Kreet van de week 
 Paasviering

De paasviering voor de groepen 5 t/m 8 staat dit jaar gepland voor woensdagavond 31 maart. Normaal gesproken zou deze viering in de Ark plaatsvinden en zouden de ouders van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hierbij aanwezig zijn.

Dit jaar gaat het allemaal wat anders. De kinderen worden op 31 maart 's avonds om 19.00 uur in hun eigen groep verwacht. In elke groep wordt dezelfde viering gehouden. Ouders van de groepen 5 t/m 8 worden via een online verbinding uitgenodigd om vanuit huis mee te kijken in de groep van hun eigen kind. Op deze manier willen we de ouders toch deelgenoot maken van de paasviering.

Noteert u de datum en tijd alvast in uw agenda? 
 W4Kangoeroewedstrijd

Gisteren hebben een heel aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8 deelgenomen aan de W4Kangoeroewedstrijd. De W4Kangoeroewedstrijd is een  reken- en wiskundewedstrijd voor kinderen op de basisschool en middelbare school. Kinderen die het leuk vonden om hier aan mee te doen, mochten deelnemen.

We doen inmiddels al een paar jaar met deze wedstrijd mee. Dit jaar vond, in tegenstelling tot andere jaren, de wedstrijd 'gewoon' in de eigen klas plaats, in plaats van in de personeelskamer met alle kinderen tegelijkertijd.

De W4Kangoeroewedstrijd is een WereldWijde WiskundeWedstrijd. De wedstrijd werd voor het eerst in Australië georganiseerd in 1980. Daar komt de naam Kangoeroewedstrijd ook vandaan. Inmiddels doen er bijna 80 landen mee aan de W4Kangoeroewedstrijd.

Vandaag zijn de antwoordformulieren van de kinderen opgestuurd. Nu is het afwachten wie er in de prijzen vallen.
 Geboren

Prijs Hem! Wat Hij maakt is prachtig! Op 11 maart is Jules Samuel geboren. Jules is het zoontje van Jerrik en Marina Dannenberg. Jules heeft een trotse grote zus, Valérie (groep 6b) en  een trotse grote broer Maxime (groep 3b). Samen wonen ze aan Erve Wolters 18, 7463 CN.

We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!

 MR

Vandaag krijgt u van de MR een mail vanuit ParnasSys over de verkiezing van een nieuw ouder-lid voor de MR. U krijgt de kans om uw stem uit te brengen tot en met donderdag 25 maart. We hopen dat veel ouders gebruik maken van hun stemrecht.

We zijn blij dat drie ouders zich verkiesbaar hebben gesteld. We stellen ze hieronder graag aan u voor.

Mijn naam is Jolijn van der Plas, 50 jaar jong, moeder van Colin (groep 5) en woonachtig in Rijssen.
 
De reden dat ik mij beschikbaar wil stellen is dat ik graag nog nauwer betrokken zou willen zijn met de school en denk van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Ik ben werkzaam als Operationeel directeur bij een softwarebedrijf waarin wij o.a. een grote speler zijn binnen het primair onderwijs. Ik ben daardoor goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen het PO, wat ik kan meenemen binnen deze functie.
 
Ik vind het de verantwoordelijkheid van directie, leerkrachten en ouders om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne en leerzame tijd hebben op de basisschool. Ik wil mij daarom graag inzetten om namens de ouders, in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat alle kinderen met plezier naar school gaan en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Het is daarom dan ook belangrijk om gezamenlijk de juiste beslissingen te nemen, waarbij een kritische houding, het openstaan voor een andermans zienswijze en een sterke betrokkenheid met de school een vereiste is. Ik stel me daarom graag verkiesbaar!
Ik ben Mark Beunk, 35 jaar en getrouwd met Paulien. Ik ben werkzaam als business controller bij VolkerWessels Telecom. Onze zoon Daniël zit in groep 0/1a en gaat met ontzettend veel plezier naar school. Vanuit welke visie en waarden het onderwijs wordt vormgegeven zijn in mijn ogen belangrijk voor de keuze van een school. Het MR-lidmaatschap is bij uitstek de plek om aan de doorontwikkeling daarvan een actieve bijdrage te kunnen leveren. Dat is dan ook gelijk de reden dat ik mij graag kandidaat wil stellen voor het lidmaatschap: ik zou daar graag mijn steentje aan willen bijdragen als ouder.

Ik heb in het verleden de nodige ervaring opgedaan met medezeggenschap doordat ik een aantal jaar lid ben geweest van de WMO-adviesraad in Rijssen-Holten en de OR van mijn vorige werkgever. Vanuit mijn huidige werk ken ik, vanuit diverse leidinggevende functies, ook uit ervaring de uitdagingen die bij het leiden van een organisatie horen. Vanuit mijn werk heb ik ervaring met beleid en financiën. Ik heb een open en kritische houding vanuit de gedachte dat we het samen altijd beter kunnen doen.
Hallo,

Mijn naam is Anne Voortman. Ik ben 37 jaar jong, woonachtig in Rijssen, gelukkig getrouwd met Jan en trotse ouders van onze drie zonen Sef (6), Fos (2) en Abe (0). In mijn dagelijks leven werk ik met veel passie en plezier als docent bij scholengemeenschap Reggesteyn in Rijssen. Wanneer ik tijd over heb sport ik graag en besteed ik veel aandacht en liefde aan mijn familie en vrienden.

Ik heb mij aangemeld als MR-lid omdat het mij super leuk en interessant lijkt om nauw betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school, maar ook omdat ik denk dat ik een steentje kan bijdragen aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit van de Julianaschool. Ik ben iemand die open minded is, kritisch durft te zijn en vind het belangrijk dat een school mee gaat met de tijd. Ik hoop dan ook dat ik jullie binnenkort mag vertegenwoordigen als MR-ouder!

Groetjes Anne
 Corona

De afgelopen week hebben heel wat kinderen thuis gezeten i.v.m. klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Er zijn ook heel wat kinderen die een coronatest hebben gehad. Gelukkig zijn er tot nu toe geen kinderen besmet op school geweest! 

We horen dagelijks van besmettingen op scholen in omliggende plaatsen. Inmiddels zijn er al heel wat schoolklassen in Twente die in quarantaine hebben gezeten.  We hopen door alert te zijn, snel te handelen en de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te leven een uitbraak op school te kunnen voorkomen of te kunnen indammen.

We willen u bedanken dat u zo alert bent op klachten bij uw kind en dat u uw kind bij klachten niet naar school laat gaan! 

 Kalender
 
 24 maart  Oudergebedsgroep
 30 maart  Theoretisch verkeersexamen groepen 7
 31 maart  Paasviering groepen 5 – 8, ’s avonds op school
 1 april  Paasviering groepen 0 – 4, ’s ochtends op school
 2 april  Goede Vrijdag
 4 en 5 april  Pasen
 19 april  Schoolfotograaf
 20 april  Schoolfotograaf
 23 april  Koningsspelen
 23 april  Oudergebedsgroep
 27 april  Koningsdag, alle leerlingen zijn vrij
 3 – 7 mei  Meivakantie
 Bestuurslid gezocht

Het schoolbestuur heeft gevraagd om het onderstaande met u te delen.

Wilt u graag uw maatschappelijke betrokkenheid en financiële ervaring inzetten voor PCPO Rijssen? Het bestuur van PCPO Rijssen zoekt i.v.m. een aanstaande vacature 
een gemotiveerd en deskundig

toezichthoudend bestuurslid

-met financiële affiniteit-

Wat vragen wij van bestuursleden?
Leden van het toezichthoudend bestuur hebben een brede maatschappelijke betrokkenheid en voelen zich verbonden met het protestants-christelijk onderwijs in Rijssen. Vanuit hun kennis en ervaring houden zij toezicht op het functioneren van de vereniging, de directeur-bestuurder en de daaronder vallende scholen. Wij verwachten dat bestuursleden handelen vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging, het Woord van God als grondslag en richtsnoer aanvaarden en kerkelijk meelevend zijn.

Wat zijn de randvoorwaarden?
Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar ('s avonds). Het betreft een onbezoldigde functie.

Hoe kan er meer informatie worden ingewonnen?
Nadere informatie over onze schoolvereniging en het gevraagde bestuurdersprofiel kunt u vinden op www.pcporijssen.nl, onder Organisatie en vervolgens Bestuur, of opvragen via info@pcporijssen.nl. Daarnaast kunt u informatie inwinnen bij de heer J. Koedijk (voorzitter), via info@pcporijssen.nl en de heer E.I.F. Nawijn (directeur-bestuurder) via 06-20 03 45 51.

Hoe kunt u reageren?
Uw motivatie met CV kunt u richten aan het bestuur, uiterlijk 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie, per mail: info@pcporijssen.nl.

Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2021 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp