Copy
Beste <<First Name>>,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Zomervakantie
Hoofdluiscontrole
Bijdrage schoolreis
Van de oudergebedsgroep
Kalender

 
Kreet van de week 
Zomervakantie 

Vandaag begint voor bijna alle kinderen de zomervakantie. Vanavond hebben de kinderen van groep 8b en morgenavond de kinderen van groep 8a nog hun afscheidsavond.

Zomervakantie, iets waar velen elk jaar weer reikhalzend naar uitzien. Na een lange periode van werken een aantal weken gas terug kunnen nemen, kunnen uitrusten en genieten. De zomervakantie zal voor veel mensen er dit jaar anders uitzien dan gepland. Heel wat mensen hebben hun vakantieplannen bijgesteld.

Gelukkig gaat het met de beheersbaarheid van het coronavirus op dit moment zo goed dat de maatregelen vanuit de overheid opnieuw versoepeld zijn. Maar....... versoepelde maatregelen wil niet zeggen dat alles weer als vanouds is.

Afgelopen zondagmorgen werd er een kerkdienst op tv uitgezonden door de EO. Dominee Arie van der Veer vertelde daar over Exodus 16. Over het volk van de Israëlieten dat  honger had en kwakkels en manna te eten kreeg in de woestijn. God zorgde voor het volk van Israël. Hij zorgde ervoor dat ze voldoende te eten kregen. De mensen mochten nemen wat ze nodig hadden, maar niet meer dan dat. Zo zorgde God ervoor dat er voor elke dag voldoende was voor iedereen. Mensen die teveel namen, ontdekten de volgende ochtend dat het voedsel was bedorven. Voldoende was goed.

We willen parallellen uit dit Bijbelverhaal doortrekken naar deze huidige tijd. Het coronavirus heeft voor ons allemaal gezorgd voor 'barre' tijden. Onze overheid heeft geprobeerd om in het belang van alle burgers maatregelen te nemen waardoor de verspreiding van het coronavirus kon worden tegengegaan. Langzamerhand stelt de overheid de maatregelen bij, waardoor er telkens meer 'vrijheid' komt voor iedereen. Waarbij rekening wordt gehouden met wat de burgers enerzijds nodig hebben en anderzijds medisch gezien verantwoord is. De overheid probeert er op deze manier voor te zorgen dat er voor iedereen 'genoeg' is. Laten we met elkaar op een verantwoorde manier omgaan met de 'vrijheid' die nu gegeven is. Laten we de vrijheid nemen die toegestaan is, maar niet meer dan dat. Laten we daar van genieten. Als we ons teveel vrijheden gaan toe-eigenen, kunnen we het bederven voor onszelf en voor de omgeving om ons heen. Voldoende is goed!

Het team van de Julianaschool wenst u een fijne zomervakantie toe!

Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie staat er traditiegetrouw een hoofdluiscontrole op de kalender. Deze controle wordt door ouders/verzorgers gedaan. I.v.m. de huidige richtlijnen rondom het coronavirus hebben we besloten om de hoofdluiscontrole gelijk na de zomervakantie nog niet door te laten gaan. We willen de inzet van hulpouders in het nieuwe schooljaar gefaseerd gaan invoeren.

Wilt u voor het begin van het nieuwe schooljaar uw kind zelf goed controleren op hoofdluis en daar waar nodig behandelen? Vaak zien we dat er in de zomervakantie een opleving is van het aantal besmettingen met hoofdluis, waarschijnlijk veroorzaakt door logeerpartijtjes. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Bijdrage schoolreis

Deze week is er al een aantal keer gevraagd wat er wordt gedaan met de bijdrage die ouders zouden hebben betaald voor het schoolreisje.

Voor de duidelijkheid vermelden we hier dat we dit schooljaar geen bijdrage voor het schoolreisje hebben gevraagd! Er is dit schooljaar alleen een vrijwillige ouderbijdrage en een vrijwillige overblijfbijdrage gevraagd aan ouders. Voor de bestemming van deze bijdragen verwijzen we u naar hoofdstuk 12 uit de schoolgids.
Van de oudergebedsgroep

De oudergebedsgroep heeft gevraagd of wij onderstaande met u willen delen.

Hoor jij de vogels nog fluiten?
Zie jij de boog nog in de wolken staan?
Of zit je hoofd zo vol gestopt
Waardoor je onbereikbaar wordt
Waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan?


De dief is bezig met stelen
Hij rooft de vreugde uit je leven weg
Toch is het mog'lijk in de strijd
Dat je van binnen wordt verblijd
Als je alles wat je vast houdt bij Hem neerlegt


Dan mag je het weer zien
Als je alles bij Hem neerlegt
Als je alles in Zijn handen legt
Kan jij Zijn schoonheid zien


Je mag het dan weer zien
Alle goedheid in het leven
Alles wat Hij jou gegeven heeft
Je mag het dan weer zien


Dus richt je ogen naar boven

Zomaar een aantal regels uit een lied van Christian Verwoerd.

Het afgelopen jaar mochten we als ouders maandelijks bidden voor school, voor de juffen en meesters, voor u als ouders en voor uw kinderen. Ook in de periode dat de school gesloten was hebben we elkaar (digitaal) opgezocht om samen te bidden en te danken.

We mochten danken dat er zoveel goede en mooie dingen werden georganiseerd, we mochten danken voor geboortes, we mochten danken voor wonderen, we mochten danken voor…, ja we mochten voor heel veel danken.

Maar we legden ook zorgen bij de Heer. Zorgen over ziekte van leerlingen, leerkrachten en ouders, rouw van familieleden, zorgen in huwelijken en zorgen in gezinnen. Het waren goede bijeenkomsten! Wat we vooral ook in het afgelopen schooljaar mochten ervaren was dat we alles in ons leven bij Hem moeten brengen. Want dan mag je het weer zien: Dat God dichtbij is.

Voor u als ouders een goede vakantie gewenst. Geniet vooral ook van de kleine momenten in jullie gezinnen!

In september zullen we u ook als ouders opnieuw uitnodigen om mee te komen bidden. 

Groeten van:
Lianne, Marlies, Lydia, Dianne,
Mariëlle, Elly, Hester, Melanie,
Marina, Dianne en Lydia

Kalender
 
 2 juli  Laatste schooldag
 3 juli  Start zomervakantie
 17 augustus  Eerste lesdag nieuwe schooljaar
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp