Copy
Beste <<First Name>>,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Onderwijs op school

Coronamaatregelen algemeen
Opvang van kinderen
Kalender
Kreet van de week 
Onderwijs op school

Afgelopen maandag was het eindelijk zover! Na weken thuisonderwijs mochten de kinderen voor het eerst weer naar school. Voor de één een dag om naar uit te kijken, voor de ander een spannend moment.

Met de kinderen hebben we gesproken over de ervaringen van de afgelopen weken. De één vond het heerlijk om thuis onderwijs te krijgen: zelf de volgorde van werken bepalen, zelf beslissen hoe laat de school begint, zelf beslissen wanneer het tijd is voor een pauze. De ander vond het  helemaal niks: je mist je klasgenoten, je mist de juf of meester, je mist het samen spelen.

Als leerkrachten vonden we het fijn om de kinderen eindelijk weer in het echt te ontmoeten. Contact waarbij je elkaar gewoon in de ogen kunt kijken is zoveel beter dan contact op afstand. Maar het was ook wel even spannend of het 1,5 meter afstand houden zou gaan lukken. Het grootste deel van de tijd lukt dit gelukkig aardig goed, maar er zijn ook wel momenten dat het even niet lukt. Als een kind bijvoorbeeld gevallen is en geholpen moet worden, of een kind wil vanuit enthousiasme snel even iets aan de leerkracht laten zien, dan lukt 1,5 meter afstand houden niet altijd. Met elkaar blijven we alert op het houden van afstand en we doen ons best om alle afspraken zo goed mogelijk te hanteren.

Hieronder een aantal foto's om een indruk te geven hoe we de 1,5 meter afstand onderling proberen te bewaren.

Coronamaatregelen algemeen

Door de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd kunnen we dit schooljaar geen Pinksterviering meer in 'de Ark' houden voor de kinderen van de groepen 3 en 4 en hun ouders. De kinderen zullen nu, net als de kinderen in de anderen groepen, het Pinksterfeest in de eigen klas vieren.

In overleg met de MR hebben we besloten dat we de schoolreizen, die op 3 juni gepland stonden, niet door laten gaan. Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om op een verantwoorde en leuke manier een schoolreis te beleven.

Op woensdagavond 20 mei zal de minister-president bekend gaan maken hoe het onderwijs verder zal gaan na Hemelvaart. Omdat 20 mei de dag voor Hemelvaart is, is er binnen onze schoolvereniging PCPO Rijssen besloten om het huidige schoolritme door te trekken tot aan Pinksteren. De kinderen gaan dus in ieder geval tot en met vrijdag 29 mei om de andere dag naar school. In de praktijk betekent het dat de kinderen die op woensdag 20 mei naar school gaan, op maandag 25 mei thuis zijn en op dinsdag 26 mei weer naar school gaan. De kinderen die op woensdag 20 mei thuis zijn, mogen op maandag 25 mei weer naar school. Het patroon van om de dag naar school gaan wordt zo tot het einde van die week doorgezet.

Opvang van kinderen

Kinderopvang
'De Kindertuin' regelt de reguliere BSO. Zij sluiten aan op de schooltijden, voor schooltijd is er VSO en vanaf 14.00 uur is naschoolse opvang mogelijk.​ Let wel: Alleen gezinnen die een contract hebben kunnen op de dagen dat de kinderen naar school gaan gebruik maken van de BSO. Zij hebben hierover persoonlijk bericht gehad van de Kindertuin. Gezinnen die geen contract hebben, komen dus ook niet in aanmerking voor Buitenschoolse Opvang.


Wilt u​, om zicht te krijgen op welke kinderen wel of niet gebruik maken van de reguliere ​opvang, uw kind(eren) aanmelden bij: g.schaap@dekindertuin.nlGraag naam, dag en tijd vermelden.

​Kinderen van ouders met cruciale beroepen, die geen contract hebben met een organisatie voor kinderopvang, vallen onder de noodopvang (zie hieronder). Dit geldt ook voor kinderen van ouders met cruciale beroepen op de dagen dat ze thuisonderwijs ontvangen.

Noodopvang
Kinderen waarvan tenminste één ouder/verzorger een beroep uitoefent binnen de vitale/cruciale sector kunnen in aanmerking komen voor noodopvang. Deze noodopvang zal door ons als school worden geregeld.

We vragen u om eerst binnen uw eigen netwerk te kijken of u opvang kunt regelen voor uw kind, voordat u de noodopvang inschakelt. Dit omdat we anders teveel kinderen op een schooldag in school hebben en de druk op ons team groter wordt. 

De richtlijnen voor kinderen tot 12 jaar zijn versoepeld. Kinderen mogen nu ook onderling weer meer met elkaar spelen, dit biedt misschien weer meer mogelijkheden voor u om met elkaar en voor elkaar op kinderen te passen. 


Aanmelden voor noodopvang graag zo spoedig mogelijk per mail naar noodopvang@julianaschool.net
, bij voorkeur vóór 18 mei, 12.00 uur. Mét vermelding van:

  • naam van uw kind(eren)
  • groep
  • dag(en)
  • data 
  • begin en eindtijd (per heel uur)
Kalender
 
 21 mei  Hemelvaartsdag
 22 mei  Vrije dag
 31 mei – 1 juni   Pinksteren
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp