Copy

Beste <<First Name>>,


In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Biddag
Mailadres
Geboren
Kalender
 Kreet van de week 
 Biddag

Volgende week woensdag is het biddag. We vieren het deze keer niet samen in de kerk of in het speellokaal, maar met de eigen groep in het eigen lokaal.

Het thema is deze keer 'De biddende bouwer', naar aanleiding van de Bijbeltekst uit Nehemia 2: 1-20.

Wat zijn de mensen blij! Koning Kores van de Meden en de Perzen geeft de Joden hun vrijheid terug. Ze mogen weer naar hun eigen land Israël terugkeren. Zeventig jaar geleden was het dat ze uit hun land weggevoerd werden naar het land Babel en nu mogen ze terug. Onder leiding van Nehemia mogen ze de stad Jeruzalem weer opbouwen. Nehemia spreekt de mensen moed in en zegt: "De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen. En wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen!" Nehemia mocht biddend bouwen aan de stad Jeruzalem.

Nehemia mocht bidden om kracht, moed en wijsheid voor de herbouw van Jeruzalem. Ook wij mogen dagelijks bidden voor kracht, moed en wijsheid. 

 
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur
Zal hij open doen
Als je zoekt dan zul je 't vinden
Halleluja

Als je de vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
Heus Hij vergeet er niet één

Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen
Ik ben met je alle dagen
Ik ben dezelfde als toen

Woensdagochtend zamelen we ook geld in. Het geld is deze keer bestemd voor de voedselbank. Mogen we op uw bijdrage rekenen? Namens de voedselbank alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
 Mailadres

Eind volgende week zal de verkiezing plaatsvinden voor een nieuw MR-lid (oudergeleding). Er hebben zich 4 ouders kandidaat gesteld voor het MR-lidmaatschap. We zijn blij met deze betrokkenheid! De MR zal u volgende week nader berichten over de kandidaten en de procedure van de verkiezing.

In voorbereiding daarop willen we u al wel vast het volgende meegeven. Elke ouder/verzorger mag één stem uitbrengen. Het stemmen zal digitaal gaan. U krijgt een e-mail of Parro-bericht met daarin de link die u kunt gebruiken voor het stemmen. De meeste ouders hebben een eigen e-mailadres aan ons doorgegeven, maar in sommige gevallen is het zo dat vader én moeder met hetzelfde e-mailadres geregistreerd staan in ParnasSys. U zou daardoor per gezin maar één stem uit kunnen brengen. Wilt u beiden uw eigen stem uit kunnen brengen, dan moet er bij ons per ouder/verzorger een eigen e-mailadres bekend zijn.

U kunt het e-mailadres zelf wijzigen als u inlogt in het ouderportaal van ParnasSys. Lukt het zelf wijzigen niet, dan kunt u een e-mail sturen naar Jolande Stulen: j.stulen@julianaschool.net. Vermeld in het mailbericht dat u uw mailadres wilt aanpassen, de voornaam en achternaam van uw kind, de groep van uw kind en of u het mailadres van vader of moeder wilt wijzigen. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot en met woensdag 10 maart.
 Geboren

Hoera, een baby! Op 18 februari is Roos Janneke geboren. Roos is het dochtertje van Robert-Jan en Lisette Zonnebelt. Ze heeft twee grote trotse broers: Joël (groep 0/1a) en Stef. Samen wonen ze op Erve Geusendam 12, 7463 CS.

Op het kaartje staat het volgende lied:

Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand.

We wensen dit gezin veel geluk en Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen!

 Kalender
 
 10 maart  Biddag
 15 maart  MR-vergadering
 24 maart  Oudergebedsgroep
 30 maart  Theoretisch verkeersexamen groepen 7
 31 maart  Paasviering groepen 5 – 8, ’s avonds op school
 1 april  Paasviering groepen 0 – 4, ’s ochtends op school
 2 april  Goede Vrijdag
 4 en 5 april  Pasen
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2021 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp