Copy
Beste <<First Name>>,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
10-minutengesprekken
Onderwijs vanaf 8 juni
Schoonmaakavonden
Kalender
Kreet van de week 
10-minutengesprekken

Op maandag 22 en donderdag 25 juni staan de facultatieve evaluatiegesprekken voor groep 0 t/m 7 gepland. Deze gesprekken gaan door, maar wel op een andere manier dan we gewend zijn. Omdat ouders nog niet in de school mogen komen, zullen de gesprekken telefonisch, of via een online meeting gehouden worden.

De ouder(s)/verzorger(s) die graag een afrondend gesprek met de groepsleerkracht willen kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor deze gesprekken. U ontvangt hierover een Parro-bericht van de groepsleerkracht(en).

Onderwijs vanaf 8 juni

Vanaf aanstaande maandag, 8 juni, gaan alle kinderen weer op alle dagen naar school.

Schooltijden

groep 0c
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-12.00 uur
woensdag: 8.30-12.15 uur

groepen 0/1 en leerlingen uit groep 1 die in de combinatie 1/2 zitten
maandag, vrijdag: 8.30-12.00 uur
dinsdag, donderdag: 8.30-14.00 uur
woensdag: 8.30-12.15 uur

groepen 2, 3 en 4
maandag, dinsdag, donderdag: 8.30-14.00 uur
woensdag: 8.30-12.15 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur

groepen 5 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 8.30-14.00 uur
woensdag: 8.30-12.15 uur


Het protocol van de PO-raad voor de volledige opening van de scholen vanaf 8 juni heeft een aantal richtlijnen gegeven die we op schoolniveau verder hebben uitgewerkt. In deze weekbrief willen we de maatregelen die we tot de zomervakantie nemen met u delen.

Start van de schooldag
De start van de schooldag blijft zoals het de afgelopen 4 weken is gegaan. Het brengen en halen van de kleuters wordt voortgezet op de huidige wijze. Ouders mogen tot de zomervakantie nog niet op het plein of in de school komen. 


De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn 's ochtends vanaf 8.20 uur welkom op het plein. De bel gaat om 8.25 uur. De kinderen gaan dan in de rij staan op de plekken die hen nu ook al zijn toegewezen. De leerkracht haalt de kinderen op en neemt ze mee naar binnen.

Hygiëne maatregelen
De hygiëne maatregelen die we vanaf maandag 11 mei hebben ingevoerd, blijven we hanteren tot de zomervakantie. We herhalen ze nog even kort voor u: de kinderen gebruiken aan het begin van de schooldag handgel, gedurende de schooldag regelmatig handen wassen met water en zeep, gebruik van papieren handdoekjes, alleen voorverpakte traktaties uitdelen, thuisblijven bij klachten, hoesten en niesen in de elleboogholte, papieren zakdoekjes gebruiken, tussentijds schoonmaken van bijv. computers en deuren/ramen zoveel mogelijk open laten staan. 

1,5 meter afstand
Omdat straks alle kinderen weer op school zijn is het voor teamleden lastiger om 1,5 meter afstand tot de kinderen te bewaren. Toch blijven we ons best doen om de afstand tussen teamleden en kinderen wel 1,5 meter te laten. Kinderen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Daar waar het noodzakelijk is om kinderen uit verschillende groepen toch samen in een ruimte te hebben, worden de groepen onderling minimaal 1,5 meter uit elkaar gehouden. Teamleden onderling moeten wel 1,5 meter afstand behouden.

Pauzes
De groepen moeten onderling zo min mogelijk mengen, daarom blijven de pauzetijden gesplitst. Er zijn per pauze maar een paar groepen tegelijk op het plein, de kinderen spelen op een toegewezen plek onder toezicht van de eigen groepsleerkracht. Mocht er toch een besmetting met het coronavirus onder onze leerlingen of personeel zijn, dan is de groep waarmee contact is geweest beter te volgen.

Na schooltijd
Na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis of naar de BSO. De schoolpleinen mogen na schooltijd alleen door de BSO-kinderen van 'de Kindertuin' worden gebruikt. 

Verkeersbrigadiers
De verkeersouders streven er naar om het brigadieren in de loop van volgende week weer helemaal opgestart te hebben. We zullen u een Parro-bericht sturen op het moment dat er weer een volledige bezetting is van de oversteekplaatsen.

Chromebooks en iPhones
In de periode van thuisonderwijs hebben we een aantal chromebooks en iPhones uitgeleend aan kinderen. We willen u vragen om het geleende device aanstaande maandag mee te geven aan uw kind. De kinderen kunnen deze inleveren bij de eigen leerkracht, zodat we ze weer op school kunnen gebruiken. Wilt u het device niet samen met een beker drinken in één tas stoppen, dit om schade te voorkomen.

Externe hulpverleners
Externe hulpverleners (bijv. logopedist, fysiotherapeut) mogen vanaf as. maandag weer starten op school. Zij volgen de hierboven omschreven maatregelen die op onze school gelden, evt. aangevuld met maatregelen zoals deze voor hun eigen beroepsgroep gelden.

Schoonmaakavonden

De geplande schoonmaakavonden op 15 en 18 juni gaan niet door. In de achterliggende weken waarin de kinderen niet naar school mochten is er in de centrale ruimtes door de schoonmaaksters al een grote schoonmaak gehouden.

We zouden het zeer op prijs stellen dat ouders/verzorgers uit de groepen 0 t/m 3 ons willen helpen met het schoonmaken van spelmaterialen. We geven hiervoor de kinderen uit de groepen 0 t/m 3 vanaf 23 juni materialen mee naar huis, met de vraag of u als ouder(s)/verzorger(s) wilt helpen met de schoonmaak hiervan. 

We zullen de kinderen vanaf groep 3 ook inzetten bij het schoonmaken van hun eigen tafel, vakje en stoel. In hogere groepen kunnen de kinderen misschien ook nog helpen met het schoonmaken van wat kasten.

We hopen op deze manier toch fris gepoetst en geboend de zomervakantie in te kunnen gaan.

Kalender
 
 8 juni  De kinderen mogen weer alle dagen naar school
 19 juni  Rapport 2
 22 juni  Evaluatiegesprekken groep 0 t/m 7
 25 juni  Evaluatiegesprekken groep 0 t/m 7
 2 juli  Laatste schooldag
 3 juli  Start zomervakantie
 17 augustus  Eerste lesdag nieuwe schooljaar
Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp