Copy
Beste <<First Name>>,

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: (klik voor navigatie)
Kreet van de week
Rapport
Neusverkoudheid bij kleuters
Verkeersexamen groep 7
Kalender
Typeschool Riessen
Kreet van de week 
Rapport

Vandaag krijgen de kinderen uit de groepen 0 t/m 8 het rapport mee naar huis. Het rapport ziet er iets anders uit dan u gewend bent, omdat we deze keer geen cijfers hebben gegeven. De kinderen krijgen deze keer een woordrapport bij een aantal vakken. Daarnaast is het gedeelte met items over persoonlijk gedrag, instelling t.a.v. de leerkracht, instelling t.a.v. de medeleerlingen, werkhouding en concentratie ingevuld.

Misschien vraagt u zich af waarom er deze keer geen cijfers op het rapport staan. We hebben hier op advies van alle IB-ers van de PCPO-scholen voor gekozen. De kinderen hebben tijdens de schoolsluiting geen toetsen gemaakt, waardoor er geen cijfers voor het rapport zijn verzameld. Na rapport 1 hebben de kinderen 4 weken gewoon les gehad, daarna was er de schoolsluiting, de gedeeltelijke schoolsluiting en sinds 2 weken weer de gewone schoolgang. De periode van gewone schoolgang is te kort om een cijferrapport op te kunnen baseren.

Het werk dat de kinderen thuis hebben gemaakt is niet beoordeeld met een cijfer, omdat het ene kind het huiswerk helemaal zelfstandig heeft gemaakt en het andere kind er thuis heel veel hulp bij heeft gekregen. Een objectieve beoordeling is daardoor niet mogelijk en zou zelfs een vertekend beeld kunnen geven. Heeft u vragen over het rapport van uw kind, dan kunt u deze aan de leerkracht van uw kind stellen.
Neusverkoudheid bij kleuters

Het RIVM heeft de adviezen voor jonge kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kleuters met lichte neusverkoudheidsklachten zonder koorts, mogen wel naar school. Heeft het kind contact gehad met iemand die het coronavirus heeft, of is er een volwassene in huis die klachten heeft die passen bij het coronavirus, dan moet het kind thuis blijven.

Kinderen vanaf groep 3 moeten wel thuisblijven als zij lichte verkoudheidsklachten hebben.  

Verkeersexamen groep 7

Afgelopen dinsdag hebben de kinderen uit de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen afgelegd. Normaal gesproken wordt dit examen in april afgenomen, maar door de corona-crisis kon dat toen niet doorgaan.

De kinderen hebben nu nog langer de tijd gehad om te oefenen op de examenvragen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen: alle kinderen zijn geslaagd!

We willen de kinderen uit groep 7 van harte feliciteren met het behaalde diploma.

Kalender
 
 19 juni  Rapport 2
 22 juni  Evaluatiegesprekken groep 0 t/m 7
 25 juni  Evaluatiegesprekken groep 0 t/m 7
 2 juli  Laatste schooldag
 3 juli  Start zomervakantie
 17 augustus  Eerste lesdag nieuwe schooljaar
 
Typeschool Riessen

Yvette Markvoort van Typeschool Riessen heeft gevraagd of wij onderstaande met u willen delen.

Ook volgend schooljaar verzorg ik weer de typecursus op school. De kinderen oefenen in het programma Typeworld en leren een deel tekstverwerken in Google Drive. Na afloop volgt er een examen en een mooi diploma. Opgave kan via: 
www.typeschoolriessen.nl.

Met vriendelijke groet,
Yvette Markvoort
Typeschool Riessen

Email
Website
YouTube
Twitter
Copyright © 2020 Julianaschool, Alle rechten voorbehouden.


Wilt u onze e-mails niet meer ontvangen?
U kunt uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven van deze mailing.

Email Marketing Powered by Mailchimp