Copy
Nyhedsbrev nr. 3., 2022
2. marts
Nyheder fra, om og til småøerne
Invitation til online møde
Mød Ø-sammenslutningen og LAG Småøerne
De to ø-foreninger inviterer til digitalt møde den 9. marts kl. 19.30 - 21.00

Her fortæller vi om sig selv og arbejdet for udviklingen af de små øer:

  • Hvad laver vi i de to foreninger?
  • Hvad er forskellen på os?
  • Hvad kan du som øbo bruge foreningerne til?

Klik ind og vær med
- du kan som øbo også være med til at påvirke arbejdet i de to foreninger

Link til mødet:
Mød SaDS og LAG Småøerne
Forsøgsordning med frilandsbyer  og - øer 
Første fase af forsøgsordningen er åben frem til den 1. juni.
Nogle gange kan snævre lovgivningsmæssige rammer betyde, at projekters udvikling bremses. Nu er det muligt for foreninger og småøer at søge om at blive en del af forsøgsordningen med frilandsbyer og -øer, hvor der arbejdes med frisætning fra uhensigtsmæssig lovgivning.
I den første fase indhentes interessetilkendegivelser om projekter, der på sigt kan blive en del af ordningen.
Der afholdes to digitale fyraftensmøder arrangeret af Sammenslutningen af Danske Småøer og Landdistrikternes Fællesråd den 17. marts kl. 17 og igen den 23. marts kl. 19.30
Læs mere og tilmeld dig her: 
Frilandsbyer og -øer
Fiskerirapport fra LAG Småøerne
LAG Småøerne har bedt Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri undersøge fiskerierhvervet på småøerne.
De har indsamlet data og lavet interviews om fiskerierhvervet og giver deres perspektiver og anbefalinger.
Læs mere på LAG Småøernes hjemmeside:
Fiskerirapport fra LAG
Opsamling fra boligseminar i januar

Webinar om bopælspligt, flexboligordning, helårs- og fritidshuse

På baggrund af flere spørgsmål fra øboere om regler og lovgivning på boligområdet afholdt Ø-sammenslutningen den 12. januar 2022 i samarbejde med Bolig- og Planstyrelsen et online boligseminar. 
Du kan gense webinaret og finde refarat og opsamling fra webinaret på vores hjemmeside:

Webinar om boliger
Seminar om kommunesamarbejde
Hvordan opnår man et godt samarbejde med kommunens politikere og forvaltning?
Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer medlemmer af de kommunale ø-udvalg mfl. til netværksseminar  den 29.- 30. april 2022. Seminaret afholdes på Brandbjerg Højskole ved Jelling.
På mødet vil der blive lagt vægt på erfaringsudveksling og være fokus på 
• Hvordan organiserer øerne hver især samarbejdet med kommunen?
• Hvordan sikrer man, at ø-udvalget høres i relevante sager?
Tilmeldingsfrist den 31. marts.
Se mere her:
Seminar om kommunesamarbejde
Ø-sammenslutningen søger sekretariatshjælp
Har du lyst til at arbejde med ø-sagen?

Sammenslutningen af Danske Småøer søger lige nu en medarbejder til bl.a. at organisere netværkskurser, redigere hjemmeside og udføre forskellige kommunikative opgaver.
Vi tilbyder 15 timer om ugen i 2022 med mulighed for forlængelse.

Arbejdspladsen er som udgangspunkt på kontoret på Strynø. Løn efter aftale. Tiltrædelse snarest.

Ring og hør nærmere hos sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen på 62 51 39 93

Her er de tre finalister til Årets Ø 2022
Femø, Fejø og Strynø kan blive Årets Ø 2022.
De tre øer er udvalgt af komitéen for Årets Ø og er dermed med i slutrunden om at blive Årets Ø 2022, herunder en præmiesum på 50.000 kr. til gavn for øens fortsatte udvikling.
Kåringen af Årets Ø 2022 sker med udgangspunkt i temaet ”Fællesskab som drivkraft for lokal ø-udvikling”.
Vinderøen bliver fejret ved en stor kåringsfest i maj.
Se mere her: 
Årets Ø: De 3 finalister
Europæisk energimøde for øer
Har du lyst til at deltage i en workshop om energi og dekarbonatisering?  
ESIN, de europæiske øers netværksorganisation arrangerer en workshop for øer på Samsø Energiakademi den  9.-11. maj 2022.
Deltagelse og ophold er gratis, mens man selv betalter sin rejse.
Workshoppen foregår på engelsk.
Der er begrænset antal pladser og tilmelding senest den 15. marts.  
Vil du vide mere, så kontakt sekretatriatsleder Lise Sørensen på ls@danske-smaaoer.dk  
Social bæredygtighed i turismebranchen
Har vi værktøjerne – og viljen?  
Det spørgsmål stiller Morten Priesholm, Koordinator i LAG Småøerne, i et debatoplæg på turisme.nu
Læs med her: 
Turisme.nu
Støtte til projekter
Der er mange muligheder for at søge støtte...
Lige nu er der åbent for ansøgning i disse puljer. 
Facebook Facebook
Hjemmeside Hjemmeside
Copyright © 2022 Sammenslutningen af Danske Småøer. All rights reserved.

Kontakt os på tlf.: +45 6251 3993
eller send en mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk


Ønsker du at:
Rette din mail eller afmelde nyhedsbrev


 


This email was sent to <<Email-adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sammenslutningen af Danske Småøer · Strynø Brovej 12 · Strynø 5943 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp