Copy
Nyhedsbrev nr. 13
12. september 2022
Nyheder fra, om og til småøerne
Ny forening for LAG småøerne er etableret
Den nye LAG træder i kraft den 1. januar 2023

Lørdag den 27. august var der stiftende generalforsamling for en ny LAG for småøerne.
Navnet på den nye forening blev “LAG Småøerne”.

Flemming Christensen fra Avernakø blev valgt som formand for foreningen.

Beboere på de 27 småøer og repræsentanter for virksomheder med virke på en af de 27 småøer kan blive medlemmer af den nye LAG. Indmeldelse og medlemskab er gratis.

Workshop om bosætning 8. oktober
Første workshop ifbm. udarbejdelse af en strategi for den nye LAG er allerede planlagt. Workshoppen finder sted den 8. oktober i Odense.

Læs mere om den nye bestyrelse og de kommende workshops og meld dig ind i foreningen på vores hjemmeside.

Ny LAG for småøerne
Seminar for Ø-udvalg om samarbejde med kommuner
25. - 26- november på Brandbjerg Højskole

Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer øbo-medlemmer af de kommunale ø-udvalg og beboerforeningernes bestyrelser til netværksseminar med temaet: 
Hvordan opnår man et godt samarbejde med kommunens politikere og forvaltning.

Tilmelding senest den 10. oktober.

Læs mere og se det spændende program her:

Seminar for Ø-udvalg
Netværksmøde for nuværende og kommende bryggere
29. - 30. oktober på Egholm

Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer nuværende og kommende bryggere på de små øer til netværksmøde på Egholm. 
  • Besøg og rundvisning på Egholm Bryghus
  • Ophold med fuld forplejning på Egholm Vestergaard.
  • Spændende oplæg og erfaringsudveksling.

Pris: 150 kr. inkl. ophold og forplejning. Tilmelding senest den 10. oktober til: sekretariatet@danske-smaaoer.dk.

Evaluering af landevejsprincippet
Forslag til forenkling og tilpasning af tilskud til færger

Indenrigs- og Boligministeriet har nu gennemført en evaluering af tilskudsordningen for bl.a. at vurdere effekten for udviklingen på øerne i perioden fra 2014 til og med 2021.

21 kommuner i Danmark modtager tilskud på i alt 136,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for transport af passagerer og gods. Det skal understøtte bosætning, turisme og erhvervsudvikling på øerne.

Evalueringen peger på, at færgetilskuddene har betydet, at transporten af både passagerer og gods er steget. Det har styrket udviklingen i de danske øsamfund. Reglerne for færgetilskud giver dog på nogle punkter anledning til betydelig administration og begrænset fleksibilitet hos færgeruterne og kommunerne.

Der er derfor også peget på mulige forslag til justering og forenkling af de nuværende regler.

Læs hele evalueringen via linket:
Evaluering af landevejsprincippet
Høringssvar i forbindelse med evaluering af Planloven
Lempelser for kystnære aktiviteter på vej

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik 15. juni 2022 en aftale om ”Opfølgning på evaluering af planloven mv.”

Sammenslutningen af Danske Småøer er glade for, at aftalen bl.a. anerkender, at de små øer har udfordringer, der kræver særlige løsninger. Vi ønsker dog, at den kommende lov giver større muligheder for udvikling på småøerne og at småøerne sikres indflydelse, når en kommune f.eks. ønsker at udarbejde udviklingsplaner for en af de små øer. Formand Kirsten Sydendal har derfor fremsendt et høringssvar og et brev til Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Ministeren har efterfølgende svaret, at der vil være yderligere en høringsperiode, inden det nuværende forslag ophæves til lov. Her vil Ø-sammenslutningen igen få mulighed for at fremsætte småøernes synspunkter.

Læs høringssvaret og brevet til ministeren samt ministerens svar:
Høringssvar og brev til ministeren
Svar fra ministeren
Tilskud til friluftsprojekter
Frist 15. september 

Udlodningsmidler til Friluftsliv støtter initiativer, der forbedrer mulighederne for befolkningens friluftsliv og naturforståelse.

Læs mere her: 
Friluftsrådet
Facebook Facebook
Hjemmeside Hjemmeside
Copyright © 2022 Sammenslutningen af Danske Småøer. All rights reserved.

Kontakt os på tlf.: +45 6251 3993
eller send en mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk


Ønsker du at afmelde nyhedsbrev


 


This email was sent to <<Email-adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sammenslutningen af Danske Småøer · Strynø Brovej 12 · Strynø 5943 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp