Copy
View this email in your browser
E-zine 2020, 17 juli 2020
Diagned aangelegenheid

Diagned zomersluiting

De vakantieperiode is aangebroken. Na een voor iedereen bijzonder en hectisch eerste half jaar gaat Diagned ook over op de zomerstand. De volgende E-zine zal medio augustus verschijnen.
Het secretariaat van Diagned blijft uiteraard gewoon bereikbaar in de vakantieperiode. Wij wensen iedereen een mooie, rustige en gezonde zomer! 

Volgende ledenbijeenkomst: 18 september 2020

Het klinkt wellicht nog ver weg, maar noteer vast in uw agenda: de volgende ledenbijeenkomst van Diagned vindt plaats op vrijdag 18 september. We hopen natuurlijk dat dit  weer een ‘live’ bijeenkomst kan zijn maar achten de kans daarop nog niet groot. Half augustus volgt nader bericht. 

Harde Brexit: verwacht u gevolgen? 

Het gaat er waarschijnlijk toch van komen: een harde Brexit eind dit jaar. We hebben aan de mogelijke gevolgen van een dergelijke ‘scheiding’ al eerder aandacht besteed. VWS heeft ons gevraagd om door te geven of bedrijven problemen verwachten of reeds ondervinden. Indien dat het geval is: meld het ons! U kunt uw opmerkingen, vragen en input doorgeven aan het secretariaat. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. 
Diagnostiek

Corona

Naast de informatie die via de ledenmails wordt gedeeld in verband met Corona, hieronder tevens een selectie van interessante berichten die daarmee verband houden. Aan het eind van deze rubriek treft u de overige diagnostiek gerelateerde berichten aan.

Ziekenhuizen krijgen alle coronakosten gecompenseerd

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen (NVZ, NFU) hebben een akkoord bereikt over de compensatie van het omzetverlies en de extra kosten die ziekenhuizen dit jaar maken door de coronacrisis. Ziekenhuizen krijgen alle gecontracteerde omzet voor 2020 vergoed. Daarbij worden de meer- en minderkosten verrekend. Als een ziekenhuis in de rode cijfers komt door de coronakosten, mag het de zorgverzekeraars vragen om extra financiële steun.
Lees verder
 

Rechter: geen verplichting inschakelen alle labs voor coronatests

De overheid is niet verplicht om U-Diagnostics uit Baarn en het Duitse Labor Dr. Wisplinghoff uit Keulen in te schakelen voor coronatests. Deze laboratoria hadden in kort geding gevorderd dat ze – als erkende labs - ook betrokken zouden worden bij het testen op corona.
Lees verder
 

Position papers over toegang vertegenwoordigers medtech bedrijven post corona

MedTech Europe en de Global Medical Technology Industry Alliance hebben documenten uitgebracht waarin beleid wordt voorgesteld teneinde het mogelijk te maken dat vertegenwoordigers via leveranciers van medisch hulpmiddelen en IVD’s weer toegang hebben tot zorginstellingen in en na de Covid-19 pandemie.
Lees verder
 

Witboek over de beoordeling van begeleidende diagnostiek in het kader van de IVDR

In het kader van de IVDR worden companion diagnostics geclassificeerd als klasse C (het op één na hoogste risiconiveau) en is er in het kader van de conformiteitsbeoordeling bemoeienis van zowel een aangemelde instantie (Notified Body) als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dan wel de nationale bevoegde autoriteiten (in Nederland: het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen).
Lees verder
 

Onderzoek: Continue glucosemonitoring zinvol bij ouderen en adolescenten

Zowel ouderen als adolescenten en jongvolwassenen lijken baat te hebben bij continue glucosemonitoring (CGM). Dit blijkt uit twee gerandomiseerde, klinische studies die eind juni in JAMA verschenen.
Lees verder
 

Gezondheidsraad: Nevenbevindingen NIPT alleen rapporteren onder voorwaarden

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen naast de syndromen van Down, Edwards en Patau ook andere afwijkingen worden gevonden. De Gezondheidsraad adviseert om strikte voorwaarden te verbinden aan het rapporteren van deze zogenoemde nevenbevindingen, omdat de betekenis ervan niet altijd duidelijk is.
Lees verder
 
Zorg algemeen

Nieuwe Minister voor Medische Zorg: Tamara Van Ark

Op 9 juli is drs. Tamara van Ark benoemd tot minister voor Medische Zorg.
Lees verder
 

Duitsland voorzitter van de EU

Per 1 juli heeft Duitsland het voorzitterschap van de Raad van de EU voor de komende zes maanden overgenomen. Het Duitse voorzitterschap heeft een ambitieuze agenda opgesteld met meerdere aandachtsgebieden die zeer relevant zijn voor de medtechsector.
Lees verder
 

Publicatie EunetThA publiceert COVD-19 gerelateerde documenten

Begin juli heeft EUnetHTA - European Network for Health Technology Assessment - haar COVID-19-gerelateerde ‘bibliotheek’ van publicaties en outputs gelanceerd.
Lees verder
 

Rapport: Naar een toekomstbestendig zorgstelsel

Het Ministerie van financiën heeft als onderdeel van een brede maatschappelijke heroriëntatie een onderzoek gedaan naar welke beleidsopties er zijn als men de zorg toekomstbesteding wil maken. Het rapport gaat uit van een somber – maar waarschijnlijk reëel – scenario: de Nederlandse zorg wordt te duur en er zijn te weinig mensen om het uit te voeren als we op de huidige lijn doorgaan. Welke mogelijkheden en oplossingsrichtingen zijn er om het stelsel toekomstbestendig te maken?
Lees verder
 
Copyright © 2020 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp