Copy
View this email in your browser
E-zine 2020, 14 september 2020
Diagned aangelegenheid

ALV: gastsprekers over COVID-19 diagnostiek 

Op 18 september a.s. is de eerstvolgende ledenbijeenkomst. De gastsprekers zijn Ann Vossen en Edwin Boel, twee vooraanstaande medisch microbiologen die zeer intensief betrokken zijn bij de Covid-19 diagnostiek in Nederland. Zij  zullen hun inzichten en visie met de Diagned leden delen.
Op de agenda staat ook onder meer een belangrijk besluit over het verbod op directe sponsoring gastvrijheid bij door derden georganiseerde bijeenkomsten.

Klik hier voor meer informatie. U kunt zich nog aanmelden! 

GMH trainingen in 2020

In verband met Covid-19 beperkingen vinden de trainingen van de GMH digitaal plaats. Er staan voor dit jaar nog 2 trainingen gepland: op 21 oktober en 25 november. 
Zolang de maatregelen in het kader van COVID-19 pandemie van kracht zijn, vinden de trainingen digitaal  plaats, via Teams. De trainingen zijn gericht zijn op de toepassing van de regels in de praktijk aan de hand van veel praktijkvoorbeelden. Uiteraard is het mogelijk om vragen te stellen en eigen casuïstiek in te brengen.

Voor meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding klik hier
Diagnostiek

Kamervragen over de financiële belangen van testlabs van medisch-microbiologen.

De minister van VWS heeft op 1 september Kamervragen beantwoord van de SP leden Marijnissen en Van Gerven over onder andere het testbeleid en de financiële belangen van testlabs en medisch microbiologen.
Lees verder
 

VWS sluit overeenkomsten voor uitbreiding testcapaciteit

Het ministerie van VWS heeft ter uitbreiding van de testcapaciteit overeenkomsten gesloten met laboratoriumnetwerk Eurofins en U-Diagnostics/Labor Dr. Wisplinghoff.
Lees verder
 

Antwoorden Staatssecretaris Blokhuis naar bevolkingsonderzoek kanker

De Kamer heeft zorgen geuit over het stopzetten van het bevolkingsonderzoek naar kanker wegens de Covid-19 pandemie. Er zijn diverse vragen gesteld aan Staatssecretaris Blokhuis, die hij op 24 augustus heeft beantwoord.
Lees verder
 

Farmacogenetica kan geneeskunde veranderen

Farmacogenetica is het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van het DNA van een patiënt. Dit kan leiden tot een grote verandering in de geneeskunde, omdat het eer maatwerk mogelijk maakt. Apotheker Cathelijne van der Wouden promoveerde begin september in Leiden op dit onderwerp met een proefschrift getiteld: Precision medicine using pharmacogenomic panel testing.
Lees verder
 

Aandacht voor laboratoriumdiagnostiek in kader osteoporose

Het Zorginstituut (ZiN) heeft recent het ‘Verbetersignalement ‘Zinnige Zorg voor mensen met Osteoporose’ uitgebracht. Een van de bevindingen is dat er onderdiagnostiek is. In dit rapport wordt ook aandacht besteed aan laboratoriumdiagnostiek.
Lees verder
 

Blogs MedTech Europe over de waarde van testen

MedTech Europe heeft een aantal interessante blogs gepubliceerd waarin de waarde van testen in de Covid-19 pandemie wordt uitgelegd.
Lees verder
 

Trainingen digitale gezondheidszorg in Medtech sector

MedTech Europe attendeerde ons op de mogelijkheid voor leden van Diagned om een aantal online webinars te volgen over de mogelijkheden die de digitale ontwkkelingen bieden in de Medtech sector.
Lees verder
 

Herziening normen over riskmanagement voor laboratoria 

De betrouwbaarheid van resultaten van laboratoriumdiagnostiek is essentieel voor correcte diagnoses en klinische resultaten. Het nemen van adequate maatregelen om het risico op fouten te verminderen is essentieel. Dit jaar is een herziening van NEN-EN-ISO 22367 ‘Medische laboratoria - Toepassing van risicomanagement voor medische laboratoria’ gepubliceerd. 

Meer informatie vindt u op de website van de NEN, klik hier

Publicatie internationaal technisch rapport 'Post-market surveillance' voor medische hulpmiddelen

De Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen verplicht tot het hebben van een post-market surveillance (PMS) systeem voor medische hulpmiddelen. Het PMS-systeem verzamelt en analyseert ervaringen met het product nadat het product op de markt is gebracht. Aan de hand hiervan kan de fabrikant maatregelen treffen en eventueel het product verbeteren. Er is nu een internationaal technisch rapport ‘PMS’ voor medische hulpmiddelen gepubliceerd dat fabrikanten hierbij ondersteunt. 

Klik hier voor meer informatie.
Copyright © 2020 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp