Copy
View this email in your browser
E-zine 2, 20 februari 2020
Diagned aangelegenheid

Materialen Diagned workshop Value Based Healthcare in de diagnostiek

Mark Tolboom heeft op 12 februari 2020 een workshop verzorgd over ‘Value Based Healthcare in de diagnostiek’ voor de leden van Diagned. De presentatie en aanvullende materialen zijn te vinden op het besloten ledengedeelte van de website.

U kunt de materialen vinden door na het inloggen rechts op de ledenpagina te klikken.

Ledenbijeenkomst over normalisatie en de activiteiten van NEN Normcommissie IVD op 12 maart 

Heeft u behoefte aan een update over alle ontwikkelingen rond de normalisatietrajecten bij ISO, CEN en de NEN die voor IVD bedrijven relevant zijn? Wilt u weten wat de gevolgen zijn van de IVDR voor de huidige normen? Heeft u specifieke vragen voer bepaalde normen?

Alle vragen kunnen gesteld worden op de Diagned ledenbijeenkomst op donderdag 12 maart a.s. De antwoorden komen van Salila Lalout van de NEN, die volledig op de hoogte is van alle normen die op dit moment door ISO en CEN worden voorbereid (voor een overzicht van deze normen: klik hier) en de Diagned leden volledig kan bijpraten over alle relevant ontwikkelingen. 

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor degenen die binnen de bedrijven van de Diagned leden te maken hebben met de ISO en CEN normen. Breng deze uitnodiging dus onder hun aandacht en zorg dat zij zich hier aanmelden. Er kunnen meerdere personen per bedrijf deelnemen. Het maximum aantal deelnemers is 24. Let op: vol is vol.

Praktische informatie: De bijeenkomst is op donderdag 12 maart a.s. Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Aansluitend is er een eenvoudige broodjeslunch. De bijeenkomst vindt plaats bij Diagned (Lejeune Association Management 3e etage), Laan van Nieuw Oost-Indië 131 G, 2593 BM te Den Haag. 
It looks like you have a lot of content. To preview your campaign, send a test email.
Diagnostiek

Breed pleidooi voor DNA test patiënten met uitgezaaide kanker

Een aantal Kamerleden heeft in een initiatiefnota de minister van Medische Zorg opgeroepen actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat iedere kankerpatiënt met uitgezaaide kamer toegang krijgt tot een uitgebreide DNA-test. Daardoor kan vele beter worden voorspeld of een patiënt op een bepaalde therapie zal reageren en welke dosis daarvoor nodig is. Dat betekent minder bijwerkingen en voorkomt overbehandeling en leidt zo niet alleen tot betere patiëntenzorg maar ook tot kostenbesparingen.
Lees verder
 

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.
Lees verder
 

Testen maakt behandeling op maat mogelijk in de oncologie

De behandeling van patiënten die orale oncolytica gebruiken zou kunnen worden verbeterd door implementatie van TDM: de klinische praktijk waarbij geneesmiddelconcentraties worden bepaald in lichaamsmateriaal en op basis van deze concentraties een dosisadvies wordt verstrekt. Dit blijkt uit promotieonderzoek van M. van Nuland, dat eind januari is verdedigd aan de UU.
Lees verder
 

Bevolkingsonderzoeken: hoge deelnametrouw en vroege opsporing

Uit monitoring van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt onder andere dat bevolkingsonderzoek naar diverse vormen van kanker bijdragen aan vroege opsporing van kanker en dat de deelnamegraad hoog is. Dit duidt op een hoog vertrouwen in deze bevolkingsonderzoeken
Lees verder
 

Oproep aan Minister Bruins om bevolkingsonderzoek darmkanker uit te breiden

Minister Bruins moet het bevolkingsonderzoek naar darmkanker uitbreiden tot mensen vanaf 50 jaar. Daartoe roepen de Stichting Stop Darmkanker Nederland, DC Klinieken en twee darmartsen de minister van Medische Zorg en Sport op in een open brief in De Telegraaf. Nu worden mensen van 55 tot 75 jaar uitgenodigd voor de darmkankerscreening.
Lees verder
 

Met DNA uit mondholtetumoren lymfeklieruitzaaiing beter voorspellen

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 900 nieuwe patiënten met mondholtetumoren gevonden. De helft van deze patiënten heeft uitzaaiingen in de lymfeklieren in de hals, die niet altijd worden ontdekt. Het is mogelijk om het ontstaan van lymfeklieruitzaaiingen te voorspellen in het weefsel van de mondholtetumor. Deze test is weinig belastend voor patiënten en kan leiden tot een effectievere behandeling.
Lees verder
 

Nieuwe nanosensor detecteert biomarkers voor kanker in druppel bloed

Het zoeken naar biomarkers in bloed is een veelbelovende methode om metastatische kanker op te sporen. Het is minder belastend dan technieken zoals MRI (Magnetic Resonance Imaging). De belangrijkste uitdaging zijn de extreem lage concentraties van deze markers, waardoor het moeilijk is om ze op te sporen. Onderzoekers van de Universiteit Twente en Wageningen Universiteit ontwikkelden een nanosensor die in staat is om biomarkers voor kanker nauwkeurig te detecteren.
Lees verder
 

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.
Lees verder
 

Diagnostiek voor U en Catharina Ziekenhuis zetten in op de juiste zorg op de juiste plaats

Diagnostiek voor U en het Catharina Ziekenhuis hebben de intentie om nauwer te gaan samenwerken om de zorg voor patiënten en huisartsen in de regio Eindhoven nog beter te organiseren.
Lees verder
 
Zorg algemeen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.
Lees verder
 

SDO-NL: efficiënte en effectieve inzet ICT in de zorg door betere toepassing van standaarden

Een groot aantal organisaties die zich in Nederland bezig houden met informatie in de zorg, gaan meer samenwerken om te komen tot betere afstemming voor gebruik van standaarden in de zorg. Dat hebben zij afgesproken in een vernieuwd convenant. De samenwerking gebeurt onder de naam ‘SDO-NL’. een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden essentieel is.
Lees verder
 

Factsheet financiering voor juiste zorg op de juiste plek

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben een handige factsheet gemaakt om inzicht te krijgen in de financieringsmogelijkheden voor investeringen voor het ontwikkelen van andere vormen van zorg, zoals het gebruik van slimme technologie.
Lees verder
 

KPMG rapport: ontlasten van ziekenhuizen, hoe werkt dat?

KPMG heeft een internationale studie gedaan naar de mogelijkheden om mee zorg buiten het ziekenhuis te verlenen. Daartoe zijn succesvolle initiatieven in binnen- en buitenland geanalyseerd.
Lees verder
 

Veiligheid medische hulpmiddelen te verbeteren door centralisatie en inzet op maat

Gebruik van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen kan een bedreiging vormen voor de veiligheid van de patiënt. Nivel-onderzoeker Petra Porte bekeek hoe het gebruik van medische hulpmiddelen veiliger kan worden. Inzet op maat, met oog voor de wensen en behoeften van de gebruikers, is een van haar aanbevelingen. Op 29 januari promoveerde Porte op dit onderwerp aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lees verder
 

€75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt beschikbaar te stellen

Online in een persoonlijke gezondheidsomgeving je eigen medische gegevens inzien en delen met wie je wilt, of ze koppelen aan apps. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dat dit voor alle ziekenhuispatiënten mogelijk wordt.
Lees verder
 
Copyright © 2020 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp