Copy
View this email in your browser
E-zine 2020, 22 januari 2020
Diagned aangelegenheid

Extra ledenbijeenkomst: verdiepende sessie over Value Based Healthcare in de diagnostiek

Tijdens de laatste ledenbijeenkomst heeft Mark Tolboom een presentatie gegeven over ‘Value Based Healthcare in de diagnostiek’. Er bleek grote behoefte aan een verdiepende bijeenkomst hierover. Diagned organiseert op woensdag 12 februari 2020 een aparte ochtendbijeenkomst over dit thema voor de leden van Diagned. U kunt zich nog aanmelden. Maar wees snel: er zijn nog maar enkele plaatsen!
Lees verder
 

Save the date; extra ledenbijeenkomst over de NEN/Normcommissie IVD op 12 maart a.s.

Op donderdag 12 maart a.s. vindt een extra ledenbijeenkomst plaats over de normalisatie en de activiteiten van de NEN Normcommissie IVD. Deze is met name bedoeld voor medewerkers van IVD-bedrijven die zich bezighouden met normen in aanraking komen.
Lees verder
 

Positieve evaluatie Transparantieregister Zorg en verbod op gunstbetoon

De afgelopen periode is in opdracht van VWS onderzoek gedaan de eerste ervaringen van de hulpmiddelensector met het verbod op gunstbetoon en het register. Minister Bruins heeft de evaluatie op 13 december jl. naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder
 

Consequenties van IVDR voor laboratoria

De IVDR gaat niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor andere partijen consequenties hebben. De laboratoriumprofessionals zijn zich ook aan het voorbereiden, bijv. als het gaat om de ‘in house tests’: de testen die in de laboratoria zelf worden ontwikkeld. Er is een aparte ‘taskforce IVDR’ ingesteld, die een leidraad voor laboratoria wil ontwikkelen voor de implementatie van de nieuwe wetgeving voor hun leden.
Lees verder
 

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.
Lees verder
 

MedTech Europe ledenmail

Op 17 januari is aan alle leden een ledenbrief gestuurd over de reikwijdte van de uitzondering voor bepaalde Scientific Research and Development (SR&D) activiteiten zoals opgenomen in de ‘REACH Regulation’.
Lees verder
 

Herhaling: oproep kandidaten Prix Galien MedTech Innovation Award 2020

Ook in 2020 zal de Prix Galien MedTech Innovation Award worden uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener.
Lees verder
 
Diagnostiek

iMTA-rapport: Waardebepaling, implementatie en bekostiging van voorspellende testen

Het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) heeft in 2019 in opdracht van het ZonMw Programma Personalised Medicine onderzoek gedaan naar de waardebepaling, implementatie en bekostiging van voorspellende testen. Deze testen kunnen bijdragen aan het vergroten van gezondheidswinst en het reduceren van kosten van de behandeling. Belangrijkste hindernis voor implementatie blijkt verschil van inzicht over de meerwaarde van een test.
Lees verder
 

Medicijnen op maat dankzij DNA-test

Dankzij een DNA test kunnen apothekers steeds meer geneesmiddelen op maat aanbieden, omdat een dergelijke test informatie kan geven hoe geneesmiddelen in het lichaam worden afgebroken dan wel omgezet tot andere stoffen. Zo kan veel beter worden bepaald welk geneesmiddel werkt en in welke dosering bij een bepaalde patiënt.
Lees verder
 

Apothekers starten daadwerkelijk met dna-test voor medicijnen op maat – en halen de krant

Apotheken in Apeldoorn, Brummen en Dronten zijn de eerste in Nederland die patiënten via een dna-test een persoonlijk geneesmiddelenadvies kunnen geven. Volgens de betrokken apothekers is dit een grote stap vooruit en doen over een paar jaar alle apothekers dit.
Lees verder
 

Urinetest voor aantonen uitzaaiing van darmkanker in de lever

Met een eenvoudige urinetest zijn in de nabije toekomst mogelijk uitzaaiingen in de lever op te sporen. Dat komt omdat uitzaaiingen in de lever specifieke eiwitten uitscheiden. De aanwezigheid van die eiwitten kan blijken uit een test.
Lees verder
 

Promotie: Speuren naar genen om borstkanker te bestrijden

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de onderliggende processen die verantwoordelijk zijn voor uitzaaiingen bij een gevaarlijk type borstkanker. Zo hoopt men nieuwe mogelijkheden te vinden om de ziekte te behandelen. Dit onderzoek richt zich onder meer op de genen die een rol spelen bij het uitzaaien van bepaalde type borstkanker.
Lees verder
 

Optimaliseren van de effectiviteit van immunotherapie in kankerpatiënten

Sinds de ontwikkeling van immunotherapie is er veel vooruitgang geboekt in de effectiviteit van deze behandeling bij uitgezaaid melanoom. Er zijn echter nog steeds veel patiënten die niet op deze behandeling reageren. Voorspellende biomarkers kunnen een rol spelen in de toekomst, zo blijkt uit een recent verschenen proefschrift van Nienke de Haas.
Lees verder
 

Discussie: moeten mannen zich laten testen op prostaatkanker?

Steeds meer mannen laten zich testen op prostaatkanker. Over nut en noodzaak wordt heel verschillende gedacht. De Volkskrant besteedde begin januari 2020 veel aandacht hieraan.
Lees verder
 
Zorg algemeen

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.
Lees verder
 

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

De jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen ligt weer achter ons. Uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 6,2% van de verzekerden (1,1 miljoen personen) per januari 2020 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.
Lees verder
 

ACM Beleidsregel Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

In het kader van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ is samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars een vereiste. Veel vormen van samenwerking zijn toegestaan, maar samenwerking kent jaar grenzen. Het kan ook te ver gaan waardoor patiënten en verzekerden er geen voordeel van hebben, bijvoorbeeld omdat de prijzen stijgen of de prikkel om de kwaliteit te verbeteren verdwijnt. Daarom heeft de ACM de ‘beleidsregel Juiste Zorg op de Juiste Plek’ opgesteld met vijf voorwaarden die aan samenwerking moeten worden gesteld.
Lees verder
 

ING: Zorgsector groeit sterk door

Volgens ING groeit de zorgsector in 2020 sneller dan de gehele economie. Met name de ouderenzorg groeit sterk. De geneeskundige zorg groeit door landelijke afspraken over volumeplafonds gematigd.
Lees verder
 
Copyright © 2020 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp