Copy
View this email in your browser
E-zine 7, 12 november 2020
Diagned aangelegenheid

Save the date: digitale ledenbijeenkomst 27 november 2020

Op 27 september a.s. van 10.00 tot 11.30 zal de eerstvolgende ledenbijeenkomst plaatsvinden, ook ditmaal via Teams. De agenda volgt deze week.
Lees verder
 

AO beleid geneesmiddelen- en medische hulpmiddelen

Op 15 oktober 2020 was er een algemeen overleg (AO) in de Tweede Kamer over geneesmiddelen- en medisch hulpmiddelenbeleid. Tijdens de ALV zult u worden bijgepraat.
Lees verder
 

GMH trainingen 2021

De laatste training van de GMH over de regels over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen vindt plaats op 25 november a.s. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. In 2021 worden ook weer regelmatig trainingen aangeboden; de data zijn inmiddels bekend. U kunt zich nu vast aanmelden.
Lees verder
 

GMH advies over dienstverlening: uurtarief multidisciplinair team

De GMH heeft in een recent advies 20.03 verduidelijkt op welke wijze de vergoedingen voor dienstverlening moeten worden berekend wanneer deze diensten worden verricht door een multidisciplinair team.
Lees verder
 

GMH advies over dienstverlening: tijdsverantwoording noodzakelijk

De GMH heeft in advies 20.04 zich uitgesproken over de wijze waarop partijen afspraken moeten maken over bepaalde diensten die in omvang vooraf niet precies zijn in te schatten. Transparantie in en verantwoording over het aantal in rekening gebrachte uren is cruciaal. Daarbij heeft de zorgprofessional een belangrijke verantwoordelijkheid.
Lees verder
 

GMH advies over sponsoring van ‘serious game’ en betaling in percentage

In advies A20.05 is sprake van een samenwerkingsverband van zorgprofessionals dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van virtuele bijeenkomsten (serious games). De vraag was of leveranciers dit zouden mogen sponsoren en of zorgprofessionals die aan de ontwikkeling bijdragen (en door het samenwerkingsverband worden betaald voor deze diensten) betaald mogen krijgen in de vorm van een percentage van de winst.
Lees verder
 

The European Medical Technology Industry in figures 2020

MedTech Europe een interactieve Data Hub ontwikkeld met de relevante en actuele inzichten over de medische technologie-industrie. Het is een digitale tool waar veel feiten en cijfers te vinden zijn. Er is informatie te vinden over innovatie en werkgelegenheid in de MT-industrie, uitgaven aan medische technologie, de handel en de marktomvang in Europa.
Lees verder
 

IVDR: Standaard symbolen op verpakking

MedTech Europe heeft een website gelanceerd voor de nieuwe IVD-labelsymbolen om aan te duiden voor welke gebruikers een bepaald medisch hulpmiddel/IVD geschikt is. Op de website staan informatie en bronnen over de nieuwe symbolen die bedoeld om onderscheid te maken tussen zelftesten, tests bij patiënten en bepaalde snelle tests (niet voor zelftests en niet voor tests bij patiënten bij patiënten).
Lees verder
 

Oproep kandidaten Prix Galien MedTech Innovation Award 2021

Ook in 2021 zal de Prix Galien MedTech Innovation Award worden uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener. In 2018 won Abbott Diabetes Care de prijs met de Free Style Libre. U kunt ook meedoen!
Lees verder
 
Diagnostiek

Zorginstituut gaat adviseren over personaliseren van zorg

Bij het toepassen van geneesmiddelen wordt personalised medicine steeds belangrijker. In dat kader is moleculaire diagnostiek onmisbaar, om de effecten van een geneesmiddel te kunnen voorspellen. De Minister van Medische Zorg Van Ark heeft het Zorginstituut opdracht gegeven om regie te nemen en advies te geven om deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk in te zetten.
Lees verder
 

NFK: Belangrijke stap in beschikbaar maken van DNA-onderzoek

Veel partijen zijn blij dat het Zorginstituut de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken hoe DNA-onderzoek beter beschikbaar gemaakt kan worden voor patiënten. Zo heeft het NFK aangegeven dat de opdracht die het Zorginstituut van het ministerie van VWS heeft gekregen ervoor kan zorgen dat deze vorm van diagnostiek in Nederland op het juiste moment, voor de juiste patiënt beschikbaar komt.
Lees verder
 

Overzicht van collecties, databanken en diensten van onderzoek naar AMR beschikbaar

ZonMW heeft samen met JPIAMR en VALUE-Dx een overzicht beschikbaar gemaakt van collecties, databanken en diensten van onderzoek naar antimicrobiële resistentie (AMR). De gegevens voor dit overzicht zijn vorig jaar met behulp van een vragenlijst verzameld. De resultaten zijn beschikbaar in een publiek rapport en in een interactief dashboard. Het dashboard kan geraadpleegd door de gehele AMR- onderzoeksgemeenschap.
Lees verder
 

17 km buis in Erasmus MC: binnen uur uitslag

Het Erasmus MC heeft een nieuw buispost-systeem van 17 kilometer lang met 100 stations, waarmee dagelijks zo’n 5000 buizen met patiëntenmateriaal naar de afdeling Klinische Chemie worden gestuurd. Het Erasmus illustreert dat met een boeiend kort filmpje over het proces van een diagnostische aanvraag tot aan de rapportage van de uitslag en het consult.
Lees verder
 
Copyright © 2020 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp