Copy
View this email in your browser
E-zine 1, 20 januari 2021
Diagned aangelegenheid

ALV Diagned: 19 maart 2021

De eerstvolgende ALV van Diagned staat gepland op 19 maart a.s., in de ochtend (10:00 – 12:00 uur). Deze bijeenkomst is wederom online. Verdere informatie volgt; noteer de datum vast in uw agenda!

GMH trainingen

In 2021 worden er vanuit de GMH weer trainingen gegeven over de regels over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen. U kunt zich nu reeds aanmelden.
Lees verder
 

Aanpassing GMH Code per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 is de GMH Code op een aantal punten aangepast. Op 10 december 2020 is hierover een uitgebreide Nieuwsbrief verstuurd.
Lees verder
 

Verbod directe sponsoring in werking getreden

Sinds 1 januari 2021 geldt het zogenaamde ‘direct sponsoring’ verbod voor de leden van Diagned, FHI en Nefemed. Het betreft het verbod voor een leverancier om de kosten van deelname van een individuele zorgprofessional aan een door een derde partij georganiseerde bijeenkomst voor haar rekening te nemen dan wel te vergoeden.
Lees verder
 

IVDR Workshop op 22 januari 2021

Diagned organiseert voor haar leden op vrijdagochtend 22 januari van 10:00 tot 12:00 uur een Webinar over de IVDR. De workshop krijgt zeer praktische insteek: wat moeten de leden van Diagned de komende kleine anderhalf jaar nog concreet doen of voorbereiden om op tijd gereed te zijn, als fabrikant, importeur of distributeur.
Lees verder
 

Nieuwsbrief VWS over actualiteiten MDR/IVDR

VWS heeft een Nieuwsbrief verspreid met een groot aantal nationale en Europese actualiteiten rond de MDR en IVDR.
Lees verder
 

Stand van zaken Notified Bodies IVDR

Het loopt nog steeds niet erg hard met het aantal notified bodies dat wordt aangewezen onder de IVDR. De teller staat op 4. Dat is niet heel veel voor heel Europa. Er schijnt nog wel een aantal aanvragen te lopen. Wij houden u op de hoogte.
Lees verder
 

Audits op afstand toegestaan

De Europese Commissie heeft een Mededeling gepubliceerd dat lidstaten de mogelijkheid geeft tijdelijk, voor de duur van de coronapandemie, afspraken afstand met hun notified bodies te maken over het uitvoeren van audits “op afstand”. Nederland gaat van deze mogelijkheid gebruik maken.
Lees verder
 
Diagnostiek

Biomarkers zorgen voor betere opsporing van (agressieve) prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Onlangs verscheen een proefschrift over het identificeren en valideren van bloed- en urinebiomarkers voor gebruik in de klinische praktijk. Het richtpunt was “personalized medicine” voor prostaatkankerpatiënten en in het bijzonder het verbeteren van detectie van significante prostaatkanker staat centraal, door het aantal onnodige prostaatbiopten en overdiagnostiek/overbehandeling te verminderen.
Lees verder
 

ECDC en WHO roepen op tot betere HIV testing in Europa

Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met niet-gediagnosticeerd hiv toeneemt in Europa. Daarom pleiten de WHO en de ECDC voor een betere teststrategie op hiv.
Lees verder
 
Zorg algemeen

ZIN: Informatiebijeenkomst Subsidieregeling veelbelovende zorg

De Subsidieregeling veelbelovende zorg wordt op 2 februari a.s. opengesteld voor het indienen van projectideeën. Op dezelfde dag organiseren Zorginstituut Nederland en ZonMw in de ochtend een online-informatiebijeenkomst. U kunt daaraan deelnemen.
Lees verder
 

Leidt Coronapandemie tot EU Zorgunie?

De Europese Commissie heeft naar aanleiding van de Corona-pandemie een aantal voorstellen gelanceerd die ertoe zullen leiden dat Europa meer te zeggen zal krijgen over volksgezondheid. Volgens Brussel is meer coördinatie en sturing nodig omdat dat virusbestrijding op nationaal niveau niet werkt. De voorstellen liggen gevoelig omdat de inrichting van de gezondheidszorg een nationale bevoegdheid is.
Lees verder
 

European Meeting on Molecular Diagnostics 2021

De organisatie van de European Meeting on Molecular Diagnostics 2021 heeft ons gevraagd om aan te kondigen dat de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt op 13-15 oktober 2021 in Huis Ter Duin.
Lees verder
 

Oproep kandidaten Prix Galien MedTech Innovation Award 2021

Ook in 2021 zal de Prix Galien MedTech Innovation Award worden uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener. In 2018 won Abbott Diabetes Care de prijs met de Free Style Libre. U kunt ook meedoen!
Lees verder
 
Copyright © 2021 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp