Copy
View this email in your browser
E-zine 6, 15 oktober 2020
Diagned aangelegenheid

Terugblik ledenbijeenkomst 

Op de ALV van 18 september j. was een recordaantal leden (virtueel) aanwezig. Het verbod op directe sponsoring van door derden georganiseerde bijeenkomsten is aangenomen. 

Edwin Boel en Ann Vossen waren gastspreker en hielden een verhaal over resp. Covid-19 diagnostiek vanuit de LDCK bezien en Covid-19 gezien vanuit de arts-microbioloog. Alle presentaties zijn te vinden op de ledensite van Diagned. Log in op de Diagned website met uw gegevens, ga hierna naar het kopje ledenpagina en klik op ledeninformatie; hier staan de presentaties.

AO beleid geneesmiddelen- en medische hulpmiddelen

Op 15 oktober 2020 is er een algemeen overleg (AO) in de Tweede Kamer over geneesmiddelen- en medisch hulpmiddelenbeleid. Er staat een groot aantal punten op de agenda; voornamelijk gaan deze over geneesmiddelen. Er zal echter ook worden gesproken over de voortgang in het medisch hulpmiddelenbeleid. Zie daarover elders in deze E-zine. 

GMH trainingen

In 2020 zal er nog één training worden verzorgd over de regels over gunstbetoon voor medische hulpmiddelen. Deze vindt plaats op 25 november a.s. In 2021 staan nu 6 trainingen gepland.
Lees verder
 

Gezocht: HTA expertise

Diagned is betrokken bij de discussie over de invoering van Europese regels voor Health Technology assessment. Deze kunnen in de toekomst een impact hebben op de toegankelijkheid van medische technologie (medisch hulpmiddelen en IVDs), ook in Nederland. Diagned voert op dit moment discussies hierover, onder meer met VWS en zoekt in dat kader expertise vanuit de leden.
Lees verder
 

Denk mee over de AIVG!

In februari 2017 zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) gelanceerd en is afgesproken deze na twee jaar te evalueren en eventueel te herzien. NEVI wil daarbij de leveranciers betrekken. Leden die hierover willen meedenken kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van Diagned.
Lees verder
 
Diagnostiek

UK: Guidance over IVDR en de Brexit

De Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) heeft een document uitgebracht over MDR en IVDR na 1 januari 2021. Voor de UK is de situatie complex in verband met de Brexit.
Lees verder
 

Spierziekte SMA in hielprikscreening

De ernstige spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA Spinale Musculaire Atrofie) kan volgens het RIVM aan de hielprikscreening worden toegevoegd.
Lees verder
 

Wetenschappelijke publicatie over toegang tot biomarkers

Recent is een interessante publicatie verschenen met als spannende titel: 'How to bring Greater Accuracy to Europe’s Healthcare Systems: The Unexploited Potential of Biomarker Testing in Oncology.' Het gaat kort gezegd over de potentie van biomarkers voor de gezondheidszorg en de wijze waarop daarmee zou moeten worden omgegaan in de toekomst.
Lees verder
 

LUMC introduceert verbeterde diagnostiek acute leukemie

De afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een nieuwe diagnostische methode waardoor genetische afwijkingen bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) uitgebreider en efficiënter vastgesteld worden. Dit maakt een betere en gerichtere behandeling mogelijke.
Lees verder
 

Biomarkers personaliseren medische behandeling

RNO en Roche werken samen aan zorg op maat. De preventie en behandeling worden steeds meer toegespitst op de behoeften van een individu en diens ziekte. Om deze individuele zorg op maat mogelijk te maken werken TNO en Roche aan de ontwikkeling en implementatie van biomarkers.
Lees verder
 
Zorg algemeen

Voortgang van het beleid op het gebied van medische hulpmiddelen

Minister voor Medische Zorg van Ark heeft op 9 oktober jl. een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het beleid op het terrein van medische hulpmiddelen. Zij benadrukt dat de coronapandemie duidelijk het groet belang van medische technologie en hulpmiddelen heeft aangetoond voor het waarborgen van de continuïteit van zorg. De beschikbaarheid van medische producten zoals testen is van vitaal belang gebleken voor het redden van levens en het beschermen en ondersteunen van zorgpersoneel.
Lees verder
 

Zorginstituut gaat kritischer kijken naar basispakket

Het Zorginstituut Nederland gaat in de toekomst kritischer kijken of de zorg die in het basispakket zit – en vergoed wordt – wel bewezen effectief is. Zo niet, dan zal die zorg vaker uit het basispakket verdwijnen en niet langer worden vergoed.
Lees verder
 

Resultaten inventarisatie AI in gezondheid en zorg bekend

Het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft KPMG laten inventariseren welke artificiële intelligentie (AI) toepassingen in Nederland op dit moment voor gezondheid en zorg worden ingezet in de praktijk. De resultaten van de inventarisatie zijn samengevat en beschikbaar.
Lees verder
 
Copyright © 2020 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp