Copy
View this email in your browser
E-zine 2020, 5 juni 2020
Diagned aangelegenheid

Tussen alle COVID-19 berichtgeving door, is er af en toe ook nog ander nieuws. Hieronder een selectie in deze E-zine.
 

De leden zijn de afgelopen periode intensief op de hoogte gehouden van de actualiteit rondom Covid-19. We hebben ervoor gekozen om in de E-zine vooral aandacht te besteden aan vooral de niet Covid-19 gerelateerde berichten.

Planning bijeenkomsten

Vanwege de Corona-crisis zijn de geplande reguliere live-bijeenkomsten van Diagned tot nader order opgeschort of omgezet naar digitale bijeenkomsten. De eerstvolgende ALV zal plaatsvinden op 19 juni a.s., naar alle waarschijnlijkheid helaas niet live. De uitnodiging is reeds verzonden.

Als u meedraait in een van de werkgroepen die zich bezig houden met specifieke onderwerpen (denk aan diabetes, en COVID gerelateerde onderwerpen) wordt u via de e-mail en diverse video conferences op de hoogte gehouden van de specifieke issues.

Er zijn echter ook veel andere onderwerpen die voor de leden belangrijk zijn. Vooralsnog staat de eerstvolgende ledenbijeenkomst gepland op 19 juni.

Ons secretariaat is gedurende deze periode gewoon bereikbaar. Aarzelt u niet ons te bellen als u vragen heeft of behoefte aan nadere informatie.

Diagned en Corona

Binnen Diagned ligt de prioriteit nu volledig bij het COVID-19 dossier. Het bestuur vergadert in deze hectische periode een paar keer per week telefonisch. De leden van Diagned ontvangen iedere week diverse updates, zowel met algemene informatie als met specifieke informatie over moleculaire testen als serologie.  Mocht u iets missen of vragen hebben, kunt u terecht bij het secretariaat.

Deadline melden TRZ is 15 juni 2020

De termijn voor het aanleveren van gegevens over financiële relaties met zorgprofessionals over het jaar 2019 bij het Transparantieregister Zorg is 15 juni 2020.
Lees verder
 
Diagnostiek

Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen en IVDs gereed: duidelijkheid taalvereiste

In april 2020 zijn het definitieve Besluit Medische Hulpmiddelen en de Regeling Medische Hulpmiddelen formeel gepubliceerd. De Wet Medische Hulpmiddelen was al eerder gepubliceerd. Voor IVD-bedrijven is met name belangrijk dat er duidelijkheid komt over de taaleis: als een IVD is bedoeld voor professionals, mag de informatie in het Engels worden bijgevoegd
Lees verder
 

Brief Minister Bruijns inkoop VGZ laboratoriumdiagnostiek

Oud-Minister van MZ Bruijns heeft in maart 2020 een brief aan de kamer gestuurd over het VGZ-contracteerbeleid met betrekking tot de antistollingszorg door trombosediensten.
Lees verder
 

Minister MZ niet vóór uitstel IVDR wegens COVID-19

De uitbraak van de COVID-19 pandemie heeft geleid tot de uitstel van de inwerkingtreding van de MDR met een jaar. Daarover hebben wij eerder al bericht. De nieuwe minister van Medische Zaken Van Rijn heeft onlangs op Kamervragen hierover geantwoord dat hij geen noodzaak ziet om ook de inwerkingtreding van de IVDR uit te stellen.
Lees verder
 

Bevolkingsonderzoeken kanker worden weer opgestart

De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker worden weer opgestart. De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen cliënten vanaf begin mei weer uitnodigingen.
Lees verder
 

Ontdekking Coeliakie kan beter en sneller

De auto-immuunziekte coeliakie (glutenintolerantie) komt voor bij één procent van de bevolking. De ziekte wordt echter nog te vaak laat ontdekt of helemaal gemist. Dat anders, betoogde hoogleraar Kindergeneeskunde Luisa Mearin tijdens haar oratie op vrijdag 21 februari 2020.
Lees verder
 

Biomarkers in COVID-19 patiënten ondersteunen bradykinine hypothese

Breed onderzoek naar ontstekingsstoffen in het bloed van COVID-19 patiënten ondersteunt de hypothese dat kinines een rol kunnen spelen bij de ernstige ademhalingsproblemen.
Lees verder
 

Screening beste strategie om chronische Q-koorts op te sporen

Het testen op antilichamen tegen de Q-koortsbacterie is een goede mogelijkheid om in risicogroepen nog steeds niet eerder gediagnosticeerde ziektegevallen van chronische Q-koorts te ontdekken. Dat blijkt uit recent promotieonderzoek.
Lees verder
 

Nieuwe bloedtest kan verschillende soorten dementie onderscheiden

Het tau eiwit, dat een belangrijke rol speelt bij de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, is gemiddeld 3,5 keer hoger in bloed bij mensen met de ziekte van Alzheimer dan bij gezonde mensen. Lies Thijssen van Amsterdam UMC onderzocht een nieuwe test die het tau eiwit kan meten in bloed.
Lees verder
 
Zorg algemeen

NZa - Reguliere zorg gaat weer terug naar normaal

De NZa heeft op 4 juni laten weten dat het aantal verwijzingen naar ziekenhuis eind mei weer boven 100.000 lagen. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De inschattingen is dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis inmiddels ruim hebben gedaan dan verwacht op basis van historische data.
Lees verder
 

Overname Saltro door Unilabs goedgekeurd door ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de voorgenomen samenwerking tussen diagnostisch kenniscentrum Saltro en Unilabs goedgekeurd. Eerder verleende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al goedkeuring.
Lees verder
 
Copyright © 2020 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp