Copy
View this email in your browser
E-zine 3, 4 mei 2021
Diagned aangelegenheid

Terugblik op ALV Diagned 19 maart 2021 met zorgverzekeraar Menzis 

Op 19 maart 2021 vond een ledenbijeenkomst plaats. Zorgverzekeraar Menzis heeft toegelicht hoe Menzis de rol van de zorgverzekeraar in de laboratoriumdiagnostiek ziet.  De presentatie en het verslag van de bijeenkomst via het besloten ledengedeelte op de Diagned website. Log in op de Diagned website met uw gegevens, ga hierna naar het kopje ledenpagina en klik op ledeninformatie hier staan de presentatie en overige documentatie gepresenteerd. 

Deadline melden financiële relaties bij TRZ: 1 juni 2021

Zoals elk jaar dienen binnenkort de gegevens over bepaalde financiële relaties te worden aangeleverd bij het Transparantieregister Zorg. De deadline voor het aanleveren van financiële relaties die in 2020 zijn aangegaan sluit op 1 juni 2021. Dit jaar voor het eerst is er een speciale Training Transparantieregister Zorg. Voor de training die op 12 mei a.s. plaatsvindt, kunt u zich nog aanmelden
Lees verder
 
Diagnostiek

Nierschade tijdig opsporen met test

Nierschade komt zeer vaak voor: bij 1 op de 10 Nederlanders. Nierschade leidt tot verminderde werking van bepaalde organen. Het lastige is dat het vaak te laat wordt opgemerkt en de schade al is ontstaan. Artsen en patiëntenorganisaties pleiten voor een landelijke aanpak om nierschade op te sporen. Dat kan eenvoudig zonder hoge kosten, onder meer door een urinetest die de eiwitten in de urine meet.
Lees verder
 

Radboudumc claimt snelle HPV-DNA test te hebben ontwikkeld

De huidige HPV-DNA-test in het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft mogelijk zijn langste tijd gehad. Het Radboudumc ontwikkelde een onderzoeksmethode die binnen vier dagen uitsluitsel geeft of iemand drager is van het Humaan Papillomavirus (HPV) én of zij in de gevarenzone zit om kanker te ontwikkelen. Dat laatste is een cruciaal verschil met de huidige test.
Lees verder
 

DNA-onderzoek voor persoonsgerichte medicatie psychiatrie

Twee derde van de patiënten in de psychiatrie reageert niet goed op een behandeling met medicijnen. Daarbij spelen ook variaties in de genen een rol: zij kunnen bepalen of ernstige bijwerkingen kunnen optreden of ervoor kunnen zorgen dat medicatie niet aanslaat.
Lees verder
 

Uitgebreide DNA-test beschikbaar voor patiënten met onbekende primaire tumor

Voor patiënten met een onbekende primaire tumor (PTO) is vanaf nu een uitgebreide DNA-test beschikbaar, die het opsporen van de oorsprong van de kanker of het vinden van een eventuele aanwijzing voor een doelgerichte behandeling beter mogelijk maakt. Hierdoor verbeteren de prognoses van deze groep patiënten. De test, die gebruik maakt van Whole Genome Sequencing’, heeft vanaf nu een betaaltitel, waardoor zorgverzekeraars deze ook kunnen vergoeden vanuit de basisverzekering.
Lees verder
 

Doe vaker farmacogenetische test

Wereldwijd heeft een groot deel van de bevolking een afwijkende activiteit van de leverenzymen CYP2D6 of CYP2C19, die betrokken zijn bij de metabolisatie van bepaalde geneesmiddelen. Daarom zou meer getest moeten worden op deze enzymen om zo geneesmiddelen beter in te zetten en zorg op maat mogelijk te maken.
Lees verder
 

Ook in Amsterdam aandacht voor farmacogenetica: MijnDNAmedicatiepas.nl

Genen hebben invloed op de verwerking van bepaalde medicijnen door het lichaam. Met het DNA-profiel van een patiënt kunnen artsen en apothekers de juiste hoeveelheid medicatie nog beter op die persoon afstemmen. Onderzoekers van Amsterdam UMC en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben een DNAmedicatiepas ontwikkeld, waarin genetische informatie per patiënt is gekoppeld aan Nederlandse medicijnvoorschriften.
Lees verder
 

Nieuwe manier van diagnostiek spoort ‘onvindbare’ genetische afwijkingen op

‘Verborgen genetische defecten aantonen met het anders toepassen van een al bestaande methode op een eveneens al bestaande dataset. Het is onderzoekers van het Radboudumc om aan te tonen dat de ‘Expansion Hunter’ methode foutjes in het DNA opspoort, die leiden tot repeat-expansieziekten, zoals de bewegingsstoornis ataxie.
Lees verder
 

Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie

Op het recente online GGG-congres 2021 over Goed Gebruik Geneesmiddelen was er een interessant subsessie over ‘Benutten van genetische profilering voor op maat behandeling in de oncologie.’ Daarin werd aandacht besteed aan de snelle ontwikkeling van DNA-sequencing-technieken en de vraag hoe deze ontwikkelingen kunnen worden ingezet voor versnelling van innovaties in de oncologie.
Lees verder
 

Vrouwen met BRCA1/2-mutaties hebben ook een hoger risico op baarmoederkanker.

Uit onderzoek met gegevens van 5.980 patiënten bleek een verband tussen BRCA1/2-mutaties en het risico op baarmoederkanker Hieruit bleek wel degelijk een verband. Dit is van belang voor de lopende discussie of baarmoederkanker al dan niet een BRCA1/2-gerelateerde ziekte is, en bovendien levert het inzicht in de genetische risico's van baarmoederkanker nieuwe mogelijkheden voor effectieve opsporing en behandeling van deze ziekte.
Lees verder
 

Promotie: ‘Big data in het klinisch laboratorium: een win-win situatie’

Het gebruik van Big Data in ziekenhuizen is nog maar net in opkomst. Toch kunnen datatechnieken een belangrijke bijdrage leveren aan het interpreteren van testuitslagen van het klinische laboratorium. In haar proefschrift beschrijft Saskia van Loon drie voorbeelden hoe je de toenemende complexiteit van het interpreteren van testuitslagen van het klinisch laboratorium kan vereenvoudigen door data-analytische technieken toe te passen.
Lees verder
 

Testdevice moet betrouwbaarheid bloedmonsters verbeteren

Een Zweedse startup heeft een point-of-care test ontwikkeld waarmee snel bepaald kan worden of een bloedmonster wegens afbraak van rode bloedcellen onbruikbaar is. 75 procent van alle diagnostische fouten vindt plaats tijdens de pre-analyse. Hemolyse (afbraak van rode bloedcellen) is de meest voorkomende pre-analytische fout bij medische diagnostiek kan door diverse oorzaken ontstaan. Op de SEH kan dit bij tot 12 procent van alle bloedmonsters gebeuren. Het device kan ingezet worden tijdens de pre-analysefase van het bloedonderzoek.
Lees verder
 

Unilabs Nederland: eerste NeLL Hub in Nederland

Op 16 april jl. introduceerde het National eHealth Living Lab (NeLL) de eerste NeLL Hub in Nederland. Het is een initatief van Unilabs. Men wil hiermee klanten digitaal beter bedienen, waarbij de kwaliteit, effectiviteit en de medisch en ethische onderbouwing verzekerd moeten zijn.
Lees verder
 

Koemelkallergie mogelijk op te sporen met bloedtest

Jonge kinderen die mogelijk een koemelkallergie hebben, hoeven waarschijnlijk op termijn geen lang en belastend onderzoek in het ziekenhuis meer te doen. Met de huidige provocatietesten wordt bewust aangestuurd op een allergische reactie. Er wordt nu onderzoek gedaan naar een bloedtest om de allergie vast te stellen.
Lees verder
 
Zorg algemeen

Antwoord Minister op petitie levering (diabetes) hulpmiddelen door apotheek

Minister Van Ark heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 26 april gereageerd op de petitie ‘Behoud beschikbaarheid hulpmiddelen in de wijk dichtbij de patiënt’.
Lees verder
 
Copyright © 2021 Diagned, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp