Wordt deze mail niet goed weergegeven?
Bekijk het Klepperman Weekbericht online.
Klepperman Weekbericht
uitgave nr. 149 - 9 mei 2020

Van de redactie

Bij deze weer een nieuwe editie van het Klepperman Weekbericht, de digitale dorpskrant van Amerongen.

Wilt u iets aankondigen of plaatsen in het Klepperman weekbericht? Of heeft u een afgelasting te melden i.v.m. de Coronamaatregelen (of wilt u mededelen dat uw gelegenheid weer opengaat)? Stuur uw bericht of kopij dan naar: info@amerongeninspireert.nl. (De redactie behoudt zich het recht voor stukjes niet of op een latere datum te plaatsen, in te korten of kleine tekstuele wijzigingen aan te brengen.)

De Klepperman streeft ernaar om hét nieuwsmedium te zijn voor heel Amerongen en tracht daarom een zo volledig mogelijk overzicht te bieden van het nieuws uit Amerongen en wat er te zien en doen is in Amerongen.

Wanneer u opmerkingen of suggesties heeft horen wij die graag, zodat wij zo veel mogelijk Amerongers kunnen bedienen met alle actuele zaken die in het dorp spelen.

Wilt u alle berichten (ook die uit eerdere weekberichten) nog eens nalezen? Dat kan op: https://www.amerongeninspireert.nl/de-klepperman/

Omdat alles nog steeds een beetje stil ligt en er momenteel niet zo veel nieuws te melden valt, verschijnt het Klepperman weekbericht voorlopig elke 2 weken. De volgende editie van het Klepperman weekbericht verschijnt op zaterdag 23 mei. Het laatste nieuws vindt u uiteraard wel op de website www.amerongeninspireert.nl.

De klepperman wenst u een prettig, veilig en gezond weekeinde toe.

Bibliotheek Z-O-U-T gaat gedeeltelijk weer open


Geleidelijk aan gaat Nederland van het slot, dit geldt ook voor de Bibliotheek Z-O-U-T. Wij verheugen ons erop weer te doen waar we voor bestaan. Natuurlijk is het niet gelijk zoals vroeger, we gaan gefaseerd weer open en zullen ons vooral richten op de traditionele taak van uitlenen en innemen van boeken. Dit alles met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
 
Vanaf maandag 18 mei gaan de meeste vestigingen gedeeltelijk open, de bibliotheek in Amerongen is geopend op donderdag van 10:00 tot 18:00 uur (i.v.m. Hemelvaart eerste dag open op 28 mei).
 
We hanteren de volgende regels:
 
- volg de aanwijzingen van het personeel en instructieposters op;
- kom zoveel mogelijk alleen of met maximaal één ander persoon uit je huishouding, kinderen onder de 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarig gezinslid;
- houd 1,5 meter onderlinge afstand;
- bezoekersstromen buiten en binnen worden zoveel mogelijk gescheiden, in afstemming met medegebruikers van de huisvesting en de gemeenten;
- ingenomen boeken leggen we 72 uur apart voordat deze weer beschikbaar zijn voor uitlening, daarmee verlagen we het besmettingsrisico;
- het dragen van wegwerphandschoenen is verplicht, deze liggen bij binnenkomst klaar;
- alleen vestigingen waar we bezoekers voldoende kunnen spreiden, gaan open. We zijn daarbij afhankelijk van onze medegebruikers van huisvesting, ook met het oog op de aantallen bezoekers.

Meer informatie

Verontrusting bij de AMA van Amerongen


Wij constateren ook in Amerongen dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug in zwaar financieel weer zit. Men is bezig om allerlei besparingen in  maatregelen te nemen. Dat gebeurt allemaal buiten de Amerongse gemeenschap. Zeker, we hebben een gemeenteraad, waarin ook leden zitten die de Amerongse belangen dienen te behartigen. Maar AMA is verontrust OF zij wel de diepste wensen en belangen van de Amerongers kunnen behartigen. De gemeenteraadsleden zitten nou eenmaal in het “komplot” van de coalities. En dan moet je meestal schipperen in de besluitvorming. De diepste verlangens van de Amerongers komen dat niet of bijna niet aan bod. De burger staat nog steeds veraf van het gemeentelijke bestuursgebeuren en heeft er meestal NIETS mee op.  Als deze stelling inderdaad zo is, zoals ik verwacht, is het dan niet zaak om een contact te openen met Amerongers onderling om hun diepste wensen boven water te krijgen.
Een contactplatform in Amerongen zou hierin kunnen voorzien. Een belangrijke vraag is hierbij…….hoeveel budget van de gemeente gaat er nu eigenlijk naar Amerongen. En wat denkt men te kunnen besparen.
Denk er eens over na en stuur je reactie naar de redactie van het weekbericht van de klepperman via info@amerongeninspireert.nl. De klepperman lijkt me HET geëigende instrument om inzicht te krijgen in de al dan niet levende verontrusting bij de Amerongers. Alzo doende…..de AMA van Amerongen.

Ingezonden mededeling

Thuismenu’s bij restaurant Bentinck


Bij restaurant Bentinck (gelegen op Buitenplaats Amerongen) starten we vanaf dit weekend met thuismenu’s.
 
We nemen onze gasten graag mee op onze culinaire reis door het voorjaar met een 4-gangenmenu voor thuis.

Elke vrijdag en zaterdag kunnen gasten bij ons terecht voor Bentinck’s Thuismenu. Elk weekend bieden we een ander menu.
 
Meer informatie vindt u hier: https://restaurantbentinck.nl/blog/bentincks-thuismenu/

Wandelen in Amerongen

Wandelcentrum Amerongen


Er zijn in Amerongen gedurende het jaar 6 georganiseerde wandeltochten.

De Romeinen Limes wandeltocht op zaterdag 9 mei, de Cunera pelgrimstocht op zaterdag 13 juni 2020, en de Grebbelinie Bunker- en fortenwandeltocht zijn dit jaar ivm. de coronamaatregelen afgelast.

De eerstvolgende georganiseerde wandeling is de Najaars Gouden Therapeutische Boswandeltocht op zaterdag 5 oktober a.s., onder voorbehoud van eventuele verlenging van de beperkende maatregelen. Zie hiervoor www.wandeleninamerongen.nl. Of kijk in de rubriek wandelen op www.amerongeninspireert.nl. Deze wandeltochten worden georganiseerd in samenwerking met de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) en de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB).

Voor wie individueel wil wandelen zijn er circa 50 wandelroutes te vinden op de website.

Let op: mocht je de komende tijd willen gaan wandelen, houd rekening met de richtlijnen die het RIVM heeft gegeven voor het tegengaan van verdere verspreiding van het coronavirus. Dat betekent onder meer: vermijd drukte, loop niet in groepen van meer dan 2 personen en houd te allen tijde 1,50 meter afstand van andere wandelaars.

Georganiseerde wandeltochten afgelast tot 1 september


Vorige maand kondigde premier Rutte aan dat tot 1 september alle evenementen helaas moeten worden afgelast. De Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) heeft dit advies overgenomen en alle georganiseerde wandeltochten tot 1 september dus ook afgelast. Dit geldt dus ook voor de georganiseerde wandeltochten die in Amerongen zouden plaatsvinden. Het betreft vier van de zes tochten die dit jaar zouden worden georganiseerd. De laatste twee tochten, de Najaars Gouden Therapeutische Boswandeling en de Maarten Luther Wandeltocht blijven voorlopig op de agenda staan. De KWBN is bezig met het voorbereiden van een protocol volgens welke georganiseerde wandeltochten in een toekomstige “1,5 metersamenleving” gehouden zouden kunnen worden. Het doorgaan van de tochten hangt dus af van de ontwikkelingen dit voorjaar en zomer. Wij houden dit nauw in de gaten en zullen hierover berichten zodra meer duidelijk is over hoe het verder gaat met de georganiseerde wandeltochten in Amerongen.

Verder lezen

Dorpsakker de Parel heeft weer (h)eerlijke asperges!


Dorpsakker de Parel heeft weer (H)EERLIJKE ASPERGES!
Kom op dinsdag/vrijdag- of zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 naar dorpsakker de Parel in Amerongen voor asperges. Ze worden geoogst waar u bij staat. Heerlijk vers!

Vragen/advies/hulp nodig?


Het zijn bijzondere tijden. We blijven zoveel mogelijk binnen en op afstand van iedereen die we lief hebben. Dat is vaak erg lastig en verdrietig. Misschien woont u wel in een verzorgingshuis en kunt u geen bezoek meer ontvangen. Of mis je als jongere of kind het contact met klasgenoten. Ook kunt u zich zorgen maken over uw inkomen als ZZP’er of het lastig vinden om uw werk te combineren met de kinderen thuis. Er zijn allerlei initiatieven en organisaties die u of jou willen helpen. Op deze website vindt u een overzicht. https://www.samenopdeheuvelrug.nl/informele-hulp-corona. Let op: dit overzicht is niet uitputtend en deze initiatieven en organisaties zijn niet verbonden aan de Sociale Dorpsteams of Gemeente Utrechtse Heuvelrug.
 
Met vragen over zorg en hulp kunt u natuurlijk ook terecht bij de Sociale Dorpsteams. De inlopen van de Sociale Dorpsteams zijn gesloten, u kunt dus niet langskomen. Heeft u een vraag of maakt u zich zorgen, dan kunt u telefonisch contact opnemen op tel. 0343-565800, iedere werkdag van 09.00 – 13.00 uur, per mail info@samenopdeheuvelrug.nl of via het contactformulier op de website www.samenopdeheuvelrug.nl.


Bij hulpvragen, zoals een telefoontje of boodschappen kunnen inwoners contact opnemen met:
 
NPV Amerongen/Leersum/Overberg
Contactpersoon: Alice Ploeg  
NPV- coördinator vrijwillige thuishulp Afdeling Amerongen, Leersum en Overberg
E-mailadres: npv.vrijwilligethuiszorg@gmail.com
tel  06-2217 5639

Handjehelpen heeft 'corona-vrijwilligers’, dit zijn inwoners die praktische hulp willen bieden in deze coronatijd. Zoals boodschappen, doen, een telefoontje, online spelletjes doen met kinderen, voorlezen.
 
coördinator:
Rosemarie Boesten
rboesten@handjehelpen.nl
030-263 29 60 I 06-33 01 99 88
dinsdag  I woensdag I donderdag

De PKN Amerongen heeft een contactpersoon voor boodschappen voor leden en niet-leden. Zie
https://pwamerongen.nl/2020/03/17/bereikbaar-in-deze-bijzonder-tijd/

Heeft u praktische hulp nodig? De hond uitlaten, boodschappen aan huis, etc… bel of mail dan Tanja ten Hove op 06-46843577 (of mail tanja_ten_hove@outlook.com) Die gaat u in contact brengen met iemand die u kan helpen. Ook wanneer u zelf zulke klusjes voor een ander zou willen doen, kunt u zich bij haar melden. Zo kunnen we vraag en aanbod koppelen.

Nieuw in het Klepperman weekbericht en op de website: het Gesponsord Bericht


Vanaf nu is het mogelijk om in het Klepperman weekbericht en op de website een 'Gesponsord Bericht' (ook wel ‘advertorial’ genoemd) te laten plaatsen.
 
Een Gesponsord Bericht in het Klepperman weekbericht mag maximaal 100 woorden tekst bevatten plus maximaal 1 afbeelding van minimaal 300x300 pixels en maximaal 1200x1200 pixels.
 
Op de website is ruimte voor maximaal 300 woorden tekst. Naast de afbeelding in het bericht kan er ook een uitgelichte afbeelding worden geplaatst. Deze verschijnt op de voorpagina naast het bericht.
 
Dit is een experiment. Naar gelang de ervaringen kunnen prijzen en voorwaarden door de redactie worden aangepast.

Meer informatie vindt u op de website.

Heeft u nog vragen of wilt u een gesponsord bericht plaatsen? Neemt u dan contact op via info@amerongeninspireert.nlinfo@amerongeninspireert.nl
Meer informatie
Toen en nu
Den Rooden Leeuw
Via Facebook plaatst Arie Rebergen oude Amerongse foto’s. Ook als je zelf oud fotomateriaal hebt kun je dat doormailen naar Arie die het dan bewerkt en op Facebook zet.
Cursusproject
Kijk op de website www.cursusprojectamerongen.nl en schrijf u daar in voor deelname.
Naar het Cursusproject
Agenda
Bekijk de agenda
Openingstijden
in Amerongen
Bekijk alle openingstijden
Gedicht

Het heeft er lang niet in gezeten,
Hoewel HET er heel duidelijk was.
Maar toen kon je HET niet weten,
HET ontdek je later pas.

Lees verder
Mop van Max Tailleur

Scheiding

Moos wilde van zijn vrouw scheiden, maar ze gaf geen enkele medewerking.
Daarom zaten ze nu tegenover elkaar bij zijn advocaat, die haar vroeg welke voorwaarden ze stelde.
“Ik wil alleen van hem scheiden zei Saar, als hij me precies zo achterlaat als hij me heeft gekregen”

Meneer de Wijze

Meneer de Wijze spreekt:

Last van stress?
Doe iets voor een ander!

Klepperman Archief
Vorige nummers bekijken
Vliegen met de drone boven Amerongen
Amerongse Bovenpolder, vanuit het oosten
Copyright © 2020 Stichting Amerongen Inspireert.


Ik wil mijn voorkeuren aanpassen | mij afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp