Copy
Nieuwsbrief: April 2019
Langs het Spui, tussen Nieuw-Beijerland en Piershil, wordt Windpark Spui gerealiseerd. Op het windpark komen vijf windturbines. De bouw van het windpark is bijna gereed. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Informatie over het proces dat voorafging aan de bouw van het windpark vindt u op de website van Provincie Zuid-Holland.
Proefdraaien windturbines
De vijfde en laatste windturbine is gebouwd. De systemen van de windturbines worden nu getest en het proefdraaien van de eerste turbines is begonnen. Vanaf nu brandt ook de obstakelverlichting. We reserveren de maand april, en mogelijk nog begin mei, voor het proefdraaien. In deze weken moet elke turbine een periode van 10 tot 15 dagen zonder storingen in bedrijf zijn. Na het proefdraaien wordt alles afgewerkt. Daarna wordt het windpark opgeleverd door de leverancier.

De ‘overtoerenbeveiliging’ van de windturbines wordt getest
Overtoeren betekent dat de bladen van de turbine een te hoog toerental draaien. Dit kan gebeuren als het besturingssysteem om wat voor een reden dan ook niet goed werkt. Als dit gebeurt, grijpt een mechanisch systeem in. Dit systeem werkt altijd en zet de turbine stil. Dit soort systemen worden ook gebruikt bij bijvoorbeeld een stoomturbine of een grote scheepsmotor.

De overtoerenbeveiliging is een  noodsysteem voor extreme omstandigheden. We moeten dit uiteraard wel testen voor de windturbines in gebruik worden genomen. Veiligheid gaat immers boven alles.

Het nabootsen van een ‘overtoeren situatie’ wordt gedaan door de turbine onbelast te laten draaien. Dat wil zeggen dat de turbine niet aan het elektriciteitsnet is gekoppeld. Daardoor ondervindt de generator heel weinig weerstand. Zodra het beveiligingssysteem ingrijpt, worden de bladen uit de wind gedraaid en stoppen ze vanzelf met draaien. Dit is het best te vergelijken met een zeilschip met de boeg recht op de wind zet. Als de bladen bij een test voor een veiligheidsstop worden gedraaid, is dat voor omwonenden goed hoorbaar. Het is een duidelijk ander geluid dan het geluid van een normaal in bedrijf zijnde windturbine.
Inschakelen obstakellichten
Nu alle turbines onder spanning staan, zijn ook de zogenaamde obstakellichten ingeschakeld. Deze lichten waarschuwen het vliegverkeer voor een obstakel. Tijdens de bouwperiode was hier vrijstelling voor verleend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT).

In de door ILenT gegeven aanwijzing voor het verlichtingsplan staat dat, zowel overdag als in de schemer- en nachtperiode, de obstakellichten moeten branden. Dit betekent dat overdag op turbine 1, 3 en 5 een wit flitsend licht aangeschakeld zal zijn. Tijdens de schemer en nachtperiode is er op elke turbine een rood vastbrandend licht ingeschakeld. Het bijzondere van deze verlichting is dat deze gekoppeld is aan de zichtbaarheid. Hoe meer zicht hoe meer de rode lampen gedimd worden.

Als laatste zijn alle torens rondom ook nog voorzien van lichtpunten die rood vastbrandend zijn en ook in de schemer- en nachtperiode ingeschakeld zijn. Het ILenT heeft het gebruik van deze lichtpunten verplicht.
Slagschaduw
Wij krijgen van omwonenden vragen over hoe het geregeld is met eventuele slagschaduw door de turbines. Wellicht heeft u daar ook vragen over. Daarom lichten we dit onderwerp graag in deze nieuwsbrief toe.

Activiteitenregeling mileubeheer
De maximaal toegestane hoeveelheid slagschaduw die een windpark mag veroorzaken, is geregeld in de Activiteitenregeling milieubeheer. Deze regeling komt erop neer dat de slagschaduw op ramen van ‘gevoelige’ gebouwen (zoals woningen) niet meer mag zijn dan 5 uur en 40 minuten per jaar. En daarnaast niet meer dan 20 minuten per dag, gedurende 17 dagen per jaar. Deze regeling is algemeen geldend recht en staat een zekere mate van slagschaduwhinder toe.

De slagschaduw waarover in deze regeling wordt gesproken, is slagschaduw binnenshuis
Als een woning in de omgeving aan de buitenkant een blinde muur heeft op de kant waar het windpark staat, kan er geen slagschaduw binnenshuis optreden.

Wij doen er alles aan om binnenshuis de slagschaduw te beperken tot wat wettelijk is toegestaan
Daarom worden de turbines geprogrammeerd zodat ze automatisch worden stopgezet op het moment dat er slagschaduw optreedt op een woning (een gevoelig object) met ramen op de richting waar de slagschaduw vandaan kan komen.

Slagschaduw op een woning kan alleen optreden in de tijdvakken op een dag, waarop een windturbine pal tussen de zon en de betreffende woning ligt. Alle woningen in de directe omgeving zijn in het besturingsprogramma van onze windturbines ingevoerd. Daarmee weet het besturingssysteem van de turbines wanneer slagschaduw op kan optreden. Het programma kent als het ware de ‘kaart’ met objecten in de omgeving.

Als het systeem slagschaduw detecteert, dan worden 1 of meerdere turbines afgeschakeld. Dit gebeurt op basis van een combinatie van:
  • de stand van de zon ten opzichte van ieder gevoelig object (de ‘kaart’ in het programma) met
  • een meting van de lichtintensiteit op dat moment.
Dit zorgt ervoor dat de turbine automatisch stopgezet wordt als slagschaduw werkelijk optreedt. Als het bijvoorbeeld bewolkt is, kan er geen slagschaduw optreden en zal de turbine blijven draaien.

Er zal dus altijd enige slagschaduw op kunnen treden, maar de turbines worden zo ingesteld dat het tot het minimum wordt beperkt en zeker niet meer zal zijn dan de maximum toegestane hoeveelheid.
Open dag
Als alles volgens planning verloopt, zal het windpark eind mei/begin juni opgeleverd worden. We plannen dan ook nog een moment voor een open dag, zodat omwonenden en andere geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen op het windpark. Wilt u dan ook komen kijken? Houd dan onze website en nieuwsbrief in de gaten. Daar geven we komende tijd meer informatie over de open dag.
 
Neem dan contact met ons op. Dit kan op telefoonnummer 088-4321505 of door het contactformulier op onze website in te vullen. Meer informatie over Windpark Spui vindt u op www.windparkspui.nl.
 
Copyright © 2019 Windpark Spui, All rights reserved.

Wilt u uw instellingen veranderen?
klik hier om instellingen te veranderen of klik hier om uit te schrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp
 
Bezoek onze website