Copy
Nieuwsbrief
Het is alweer enige tijd geleden dat we een nieuwsbrief hebben uitgegeven. We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de uitwerking van de maatregelen uit het participatieplan. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken.

Burenregeling:
In de overeenkomst tussen Windpark Spui en de provincie Zuid-Holland is afgesproken dat er een budget van € 50.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de zogenaamde Burenregeling. Deze regeling is alleen beschikbaar voor omwonenden in de directe omgeving van het windpark én wonend buiten de bebouwde kom.

Op dit moment is er een bedrag gereserveerd van omstreeks € 18.000,- voor de doorvoer van maatregelen. Het resterende bedrag blijft, conform de overeenkomst, gereserveerd tot 1 juli 2024 voor eventuele na-meldingen door bewoners die nog geen aanspraak hebben gemaakt op de Burenregeling. Wanneer aan het einde van de reserveringsperiode middelen over zijn, worden deze toegevoegd aan het gebiedsfonds.

Extra inzet:
Naast de Burenregeling is er door de exploitant ook nog een aanvullend budget beschikbaar gemaakt voor ‘Extra inzet’. Deze ‘Extra inzet’ is bovenop de maatregelen die met de provincie zijn overeengekomen. Dit budget van € 50.000,- is beschikbaar voor omwonenden die buiten de Burenregeling vallen en kan besteed worden aan geluidwerende maatregelen aan de op het windpark gerichte gevel van hun woningen. In totaal maken 21 omwonenden gebruik van de Extra Inzet, onder andere voor het aanbrengen van rolluiken. Het uitvoeren van de maatregelen gebeurt door lokale aannemers. Inmiddels zijn de werkzaamheden bij enkele woningen al uitgevoerd. Voor de overige woningen zijn of worden de werkzaamheden ingepland.

Gebiedsfonds:
Het gebiedsfonds wordt besteed aan maatschappelijke lokale activiteiten. De komende 15 jaar wordt er elk jaar een bedrag van € 21.000,-  beschikbaar gesteld. Voor de verdeling van het budget wordt een stichting opgericht. In het bestuur van deze stichting zal een afvaardiging van de lokale gemeenschap zitten. Op dit moment werken we, samen met een notaris, aan statuten van de stichting. Binnenkort gaan we op zoek naar bestuursleden voor de stichting.

Inrichtingsfonds:
Het inrichtingsfonds is beschikbaar voor duurzame initiatieven in de buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan het planten van bomen en het aanleggen van een stukje groen in of rond een van de nabijgelegen dorpen. Er kunnen door verschillende partijen initiatieven worden ingediend bij het fonds. Op dit moment zijn we in overleg met meerdere partijen de laatste hand aan het leggen aan de beoordelingscriteria, zodat er straks keuzes gemaakt kunnen worden. Als de beoordelingscriteria bekend zijn, zal er via onze site gecommuniceerd worden over het (proces van) indienen van initiatieven.
 


Dashboard:
Op de website vindt u sinds kort ook informatie over de productie van het windpark. We geven de informatie weer in een dashboard, bestaande uit klokken, een tabel en grafiek. De klokken laten de actuele gegevens zien, zoals vermogen, de windsnelheid en windrichting. In de tabel staan de gemiddelden en de som van de dag of maand. In de grafiek onderaan de pagina vindt u, over een periode van 12 maanden, de productie en gemiddelde windsnelheid per maand weergegeven.
 
Neem dan contact met ons op. Dit kan op telefoonnummer 088-4321505 of door het contactformulier op onze website in te vullen. Meer informatie over Windpark Spui vindt u op www.windparkspui.nl.
 
Copyright © 2020 Windpark Spui, All rights reserved.

Wilt u uw instellingen veranderen?
klik hier om instellingen te veranderen of klik hier om uit te schrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp
 
Bezoek onze website