Copy
Nieuwsbrief: November 2019

Op dinsdag 26 november organiseert Windpark Spui een informatiebijeenkomst over het ‘gebiedsfonds’. De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van Heemzicht (Voorstraat 26, in Piershil) en begint om 20.00 uur. Vertegenwoordigers van lokale maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Waarom een gebiedsfonds?
Bij het verstrekken van de vergunning voor de bouw en exploitatie van het windpark zijn door de exploitant Klein-Piershil BV met de provincie Zuid-Holland een aantal afspraken gemaakt. Zo is er onder andere afgesproken dat een deel van de energieopbrengst wordt geïnvesteerd in maatschappelijke organisaties in de directe omgeving van het windpark. Er wordt daarvoor een stichting of vereniging opgericht, die het beheer en de inzet van deze middelen voor haar rekening gaat nemen.

Waarom een bijeenkomst op 26 november?
Tijdens deze bijeenkomst lichten we graag toe hoe de regeling tot stand is gekomen en wat de achterliggende kaders zullen zijn van de op te richten beheersorganisatie. Graag gaan we daarna met u in gesprek over hoe we de regeling vorm kunnen geven. Het is ons doel om per 1 januari 2020 een vertegenwoordigersgroep van ongeveer 5 personen te hebben, die het bestuur van deze beheersorganisatie gaan vormen. Tijdens de bijeenkomst inventariseren wij ook wie er interesse heeft om deel uit te maken van dit bestuur.

Bent u namens uw vereniging aanwezig de 26ste?
Meld u dan aan door een mail te sturen naar kvdwolf@windparkspui.nl

 
Neem dan contact met ons op. Dit kan op telefoonnummer 088-4321505 of door het contactformulier op onze website in te vullen. Meer informatie over Windpark Spui vindt u op www.windparkspui.nl.
 
Copyright © 2019 Windpark Spui, All rights reserved.

Wilt u uw instellingen veranderen?
klik hier om instellingen te veranderen of klik hier om uit te schrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp
 
Bezoek onze website