Copy
Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC
november 2018
Calprotectine in feces

De afdeling Klinische Chemie heeft een methode verandering doorgevoerd voor het meten van calprotectine in feces. De oude methode, de CALPRO ELISA, is vervangen door de Buhlmann fCAL turbo immuno-turbidimetrische assay die wij geautomatiseerd meten op een Cobas 6000 analyser (Roche Diagnostics).

Uitbreiding serum metanefrine profiel

Vanaf 1 november 2018 heeft de afdeling Klinische Chemie het serum metanefrineprofiel uitgebreid. Toegevoegd zijn de catacholamines adrenaline en noradrenaline en het precursor metaboliet dopamine.

Interferon type 1 signature

Sinds enkele maanden biedt het Laboratorium Medische Immunologie (LMI) de mogelijkheid om de interferon type 1 signature in perifeer bloed te bepalen.

Deze test is relevant in het kader van systemische autoimmuunziekten en autoinflammatoire beelden.

Nieuwe analysemethode: intracellulair tacrolimus

In het Erasmus MC hebben het apotheek laboratorium en het transplantatie laboratorium samen een methode opgezet, gevalideerd en gepubliceerd om tacrolimus intracellulair te kunnen meten. Tacrolimus is een geneesmiddel dat na orgaan transplantaties gegeven wordt om afstoting te voorkomen.

Nieuwe methode Vitamine D

Vanaf 19 november 2018 gaat het Diagnostisch Laboratorium Endocrinologie over op een nieuwe methode voor het meten van 25-OH vitamine D.

Colofon

Het Mededelingen-bulletin is een vakinhoudelijk bulletin welke 6-8 keer per jaar uitkomt namens de diagnostische laboratoria van het Erasmus MC.
Eerdere nieuwsberichten kunt u terug vinden in het archief.
Heeft u vragen op opmerkingen over de inhoud van dit bulletin of suggesties voor onderwerpen? Neem dan contact op met ons via diagnostiek@erasmusmc.nl 
Deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je hier uit.

Email Marketing Powered by Mailchimp