Copy
Erasmus MC nieuwsbrief aan huisartsen
Nieuwsbrief huisartsen mei 2019
Beste huisarts,

Hierbij ontvangt u een nieuw nummer van de Erasmus MC nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van informatie en ontwikkelingen die voor u als verwijzer belangrijk of interessant kunnen zijn.

Vriendelijke groeten,
Jennie Janssens, Externe Zorgrelaties Erasmus MC
Het Erasmus MC heeft een polikliniek Klinische Farmacologie geopend 
Patiënten die intolerant zijn voor één of meer geneesmiddelen, waarbij het vermoeden bestaat dat deze intolerantie niet wordt veroorzaakt door een allergie, kunt u verwijzen naar de polikliniek Klinische Farmacologie. Bij vermoeden op een allergie kunt u beter verwijzen naar de polikliniek Allergologie. 

Ook patiënten waarbij een farmacogenetische vraag bestaat kunt u verwijzen naar de polikliniek Klinische Farmacologie. Het kan daarbij gaan om patiënten bij wie mogelijk een farmacogenetische test gedaan moet worden, of om patiënten bij wie deze test reeds gedaan is en verdere interpretatie en voorlichting over de consequenties van de test nodig is.

Tot slot kunt u patiënten verwijzen bij complexe polyfarmacie vraagstukken. De internist/klinisch farmacoloog geeft dan een eenmalig advies ten aanzien van de gebruikte medicatie.

U kunt uw patient verwijzen via ZorgDomein: Erasmus MC - Interne geneeskunde/overige zorgvragen. 
Polikliniek voor kinderen met Hoofdpijn verhuist per 1 juli 2019
De kinderneurologen van het Erasmus MC hebben ruim 10 jaar spreekuur voor kinderen met hoofdpijn, ontwikkelingsachterstand en epilepsie op locatie Havenpolikliniek verzorgd. Vanaf 1 juli 2019 verhuist deze Kinderhaven-Kinderneuropoli naar de kinderneurologische polikliniek in het Erasmus MC, Sophia Kinderziekenhuis. Op deze locatie is het mogelijk onderzoeken beter op elkaar af te stemmen, waardoor de zorg verder geoptimaliseerd kan worden qua efficiëntie en kwaliteit.
 
Kinderen met  hoofdpijn, verdenking  epilepsie, en ontwikkelingsachterstand kunnen verwezen worden naar de kinderneurologische polikliniek, waar gespecialiseerd verpleegkundige, GZ psycholoog en neuropsycholoog nauw samenwerken.  Verwijzen kan via ZorgDomein ErasmusMC - Neurologie. Voor overleg met de kinderneuroloog kunt u op werkdagen bellen naar  06-13049770 of mailen naar  kinderneurologie@erasmusmc.nl.
Multidisciplinaire 'syndroompoli' voor volwassenen met Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen
De multidisciplinaire polikliniek voor volwassenen met Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (EAA), in 2015 opgericht binnen de afdeling Inwendige Geneeskunde van het Erasmus MC, biedt multidisciplinaire medische zorg aan volwassenen met zeldzame genetische syndromen. De polikliniek heeft een nauwe samenwerking met het Topklinisch Centrum voor Neuropsychiatrie van Vincent van Gogh, die onlangs geformaliseerd is.

Door de verbeterde medische zorg op de kinderleeftijd worden kinderen met genetische syndromen steeds vaker volwassen, terwijl er geen multidisciplinaire specialistische zorg beschikbaar is voor deze volwassenen. Daardoor ontvangen zij vaak in verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen versnipperde en onvoldoende specialistische zorg.
 
Het principe ‘alle syndroom-experts onder één dak’ heeft geleid tot de ‘syndroompoli’, een gezamenlijk spreekuur van internist-endocrinoloog, verpleegkundig specialist, AVG, diëtiste, fysiotherapeut en psycholoog, alle met syndroom-expertise. De ‘syndroompoli’ voorziet in een groeiende behoefte van kinderartsen en Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) en maakt het mogelijk de medische problemen bij volwassenen met de verschillende syndromen beter om in kaart te brengen en te behandelen.
 
U kunt patiënten verwijzen via ZorgDomein: Erasmus MC - Interne geneeskunde/overige zorgvragen of via interneEAA@erasmusmc.nl  
Staat uw praktijk open voor internationale patiënten en studenten? Laat het ons weten

Internationale studenten kunnen vaak maar moeilijk een huisarts vinden en komen daardoor onnodig op de SEH of huisartsenpost terecht. Daarnaast zijn er patiënten die voor langdurige zorgtrajecten in Nederland verblijven en in die periode ook huisartsenzorg nodig hebben. Deze week is de openbare website waarop internationale patiënten en studenten een huisarts kunnen vinden gelanceerd. Klik hier om de website te bekijken. 
 
Kunnen internationale patiënten en studenten bij u in de praktijk terecht, dan zetten we uw praktijk graag op de website. U kunt hiervoor en bij vragen mailen naar: huisarts@erasmusmc.nl
Behandelaanbod psychiatrie 
De afdeling psychiatrie brengt graag het behandelaanbod onder uw aandacht. Klik hier om het behandelaanbod te bekijken. Bij vragen kunt u contact opnemen via de vermelde contactgegevens in het behandelaanbod. 
Agenda 2019     
3 juni 
25 juni
19 september
7 oktober
4 november               
 
Activiteit
Scholing Mond en kaak: een ingewikkelde zaak?
Scholing Herstelzorg/ELV: Helpt het u?
Captainsdinner Havenpolikliniek
Scholing Neurologische vaardigheden 
Scholing Allemaal Beestjes: infectieziekten in een notendop
Scholingsaanbod Erasmus MC - Leerpunt KOEL
Het Erasmus MC organiseert jaarlijks meerdere scholingsavonden in samenwerking met Leerpunt KOEL. Voor deze scholingsavonden ontvangt u accreditatiepunten. De eerstkomende scholingsavond is de scholingsavond mond en kaakchirurgie. U kunt zich voor deze scholingen opgeven via Leerpunt KOEL.
Mond en kaak: een ingewikkelde zaak?

3 juni 2019

Een patiënt met een zwelling in de hals, een verkleuring van het mondslijmvlies, pijn in een kaakgewricht of een dentogeen abces. Er zijn verschillende mogelijkheden om mond- en kaakklachten aan te vliegen. Natuurlijk gebruikt u uw eigen kennis, maar overleg met een KNO-arts of kaakchirurg kan erg prettig zijn. Een andere route is het inschakelen van de tandarts of de fysiotherapeut. En wanneer moet u wel of geen echo van de hals laten maken of laboratoriumwaarden laten bepalen?

Heeft u een scholing gemist?
Kon u niet aanwezig zijn bij een of meerdere scholingen, maar bent u toch benieuwd wat er besproken is? Klik dan op onderstaande links om de verslagen van de scholingen te lezen. 

Kindergeneeskunde
Vaardigheden: hechttechnieken 
Nascholing Herstelzorg / ELV: helpt het u? 
Het Eerstelijnverblijf (ELV) bestaat sinds 2016 in de basisverzekering en wordt wisselend ervaren. Sommige huisartsen maken er graag gebruik van, andere zien het vooral als veel werk en moeilijk te organiseren. De vraag naar ELV’s is groeiend en het aanbod groeit mee. Ook in Rotterdam wordt de ELV door verschillende partijen aangeboden.

Tijdens deze nascholing reiken wij u tools aan om als huisarts uw eigen laag- én hoog complexe patiënten te begeleiden tijdens een opname in een Zorgpension/ELV. Daarbij willen wij aandacht schenken aan de gewenste samenwerking tussen Zorgpension, Specialist Ouderengeneeskunde en huisarts, om de kwaliteit van tijdelijke zorg voor de voornamelijk zieke ouderen naar hoog niveau te trekken. Dit kan alleen door optimale samenwerking!


Heeft u na het lezen van de nieuwsbrief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Externe Zorgrelaties van het Erasmus MC via huisarts@erasmusmc.nl of 010-7040508.

Klik hier om u aan te melden voor deze nieuwsbrief. 
Deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Schrijf je hier uit.